مرتضی بحرانی

 مرتضی بحرانی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

مرتضی بحرانی

Morteza Bohrani

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش نقد در پرتو ارزش های مشترک: نظریه و کنش (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
2 اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی یوسف القرضاوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 1، شماره: 1
3 بدایت و نهایت دوستی مدنی در فلسفه فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشه سیاسی فارابی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4
5 پارادایم شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
6 تحلیلی بر فلسفه امروزین علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
7 ترجمه به مثابه اقدامی میان رشتگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
8 جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛ گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 10
9 دوستی در سنت فلسفه سیاسی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 1
10 دوستی مدنی و نوع مدینه نزد فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 21
11 رشته میان رشته و تقسیم بندی علوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
12 شیوه های زندگی انسان های فاضل در مدینه های غیرفاضله؛ نگاهی فلسفی به یک وضعیت چالش برانگیز فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 24
13 مسیله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلام گرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 5، شماره: 10
14 میان رشته ای به مثابه مسئولیت نگاه تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
15 وحدت مرد سیاسی و فیلسوف در اندیشه افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 1، شماره: 2
16 وضع معرفتی فلسفه سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 5، شماره: 7
17 همبستگی، پیوند صلح و دوستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 4، شماره: 8