جمال برزگری خانقاه

 جمال برزگری خانقاه دانشیار حسابداری دانشگاه یزد

جمال برزگری خانقاه

Jamal Barzegari

دانشیار حسابداری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.