دکتر مهرنوش شمس فرد

دکتر مهرنوش شمس فرد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهرنوش شمس فرد

Dr. Mehrnoush Shamsfard

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Designing and Developing a Wordnet for Persian Nouns Pages (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 3
2 VE Architect-Driven Service-Oriented Business Network Process Realization (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
3 A Weighted Multi-Criteria Decision Making Approach for Image Captioning (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های علوم و مهندسی کامپیوتر دوره: 1، شماره: 1
4 استخراج دانش مفهومی از متن با استفاده از الگوهای زبانی و معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 1
5 استخراج روابط معنایی میان فعل و وابسته های آن از متون زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 8، شماره: 30
6 Ontology Creation and Population for Natural Language Processing Domain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 1، شماره: 2
7 SBU-WSD-Corpus: A Sense Annotated Corpus for Persian All-words Word Sense Disambiguation (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک سیستم پرسش و پاسخ بر روی پایگاه دانش مبتنی بر یادگیری عمیق (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
2 ارایه یک روش معنایی مبتنی بر یادگیری ماشین برای شناسایی استلزامات متنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
3 استخراج نقش های موضوعی جملات زبان فارسی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 OMeGA: Ontology Matching enhanced by Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
5 Unsupervised Persian Morphemes Discovery: An Improved Approach (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 برچسب زنی نقش های معنایی با استفاده از تجزیه سطحی جملات فارسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 بررسی تحلیلی روشهای یکپارچهسازی و نگاشت هستان شناسیها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
8 بهبود یک سیستم پرسش و پاسخ جهت پاسخگویی به سوالات بیشتر مبتنی بر گرامر واژه ای - نقشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
9 بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران تهیە دادگان و مدل پایه برای گفتگوگر با قابلیت استخراج اطلاعات (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
10 تبدیل متن فارسی به تصویر صحنه با استفاده از دانش عرفی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
11 تبدیل متن محاوره ای فارسی به کمک N_gram ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 ترجمه ماشینی آماری با استفاده از برچسب های کم عمق نحوی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
13 تعیین قطبیت مفاهیم مبهم در دامنه دارو با استفاده همزمان از نشانه های مختلف بافتار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
14 تعیین مرز کلمات و عبارات در متون نوشتاری فارسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 حل جدول کلمات متقاطع فارسی با تکنیک های پردازش زبان طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
16 خلاصه ساز تک سندی و چند سندی متون فارسی :PARSUMIST (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 روشی مبتنی بر هستان شناسی به منظور بازیابی دانش سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 ساخت تحلیلگر پایه جملات فارسی: تلفیق صرف، نحو، معنا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
19 ساخت هستان شناسی از روی متون زبان طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 ساخت یک سیستم پرسش و پاسخ به زبان فارسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 سنجش شباهت و ارتباط معنایی کلمات و مفاهیم فارسی مبتنی بر فارس نت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
22 سیستم استخراج اطلاعات: مرصاد (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
23 سیستم بازنمایی و تولید جمله های زبان فارسی بر اساس منطق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 سیستم خلاصه سازی خودکار متون فارسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 شناسایی موجودیت های نام دار در متون فارسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 طبقه بندی پویای مستندات HTML با استفاده از هستان شناسی و واژگان مفهومی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 مدلسازی شناختی - کارکردی یک سیستم خلاق (مدل CREAGENE) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
28 مدلسازی مقاومت حرارتی نانوسیم های تک کریستاله بیسموت به کمک روشهای داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
29 معرفی چارچوبی برای مقایسه و ارزیابی سیستم های یادگیرهستان شناسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
30 معرفی روشی ترکیبی بر مبنای هستان شناسی برای رتبه بندی اسناد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 معرفی ماهر: سیستم آموزشگر هوشمند مبتنی بر هستان شناسی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
32 یادگیری هستان شناسی از شمای XML (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
33 یک رویکرد مفهومی- زبانی برای بازیابی اطلاعات دو زبانه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران