دکتر محمد علی سرلک

دکتر محمد علی سرلک استاد دانشگاه پیام نور

دکتر محمد علی سرلک

Dr. Mohammad Ali Sarlak

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب سه شاخگی سرزندگی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 36
2 ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی با به کارگیری روش دلفی فازی و روش بهترین – بدترین فازی (موردمطالعه: شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 2
3 ارایه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریه جنجال – نتیجه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی مدل سازمان روایتگر در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 2
5 از رواق نقره تا درب الکترونیک: نگاهی به پذیرش و بکارگیری یکپارچه فناوری های نوین در عرصه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تاثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
7 بررسی رفتار مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی با تکیه بر منابع قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
8 بررسی عوامل موثر بر ایجاد تیممحوری در سازمان های دولتی ایران مطالعه موردی: صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان های چابک براساس الگوی گلدمن و ناگل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 24
10 بررسی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک از سوی مراجعه کنندگان به دادگستری استان تهران بر اساس الگوی DTPB (مطالعه موردی: نظام مدیریت پرونده قضایی مجتمع قضایی شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 1
11 بررسی عوامل موثر بر مدیریت واکنشی: پیش آیندها و پس آیندهای واکنش مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی نقش مدیریت دانش در اولویتبندی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی و تبیین تاثیر روایتگری سازمانی در ایجاد فرهنگ اخلاق مدار و معنوی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 4
14 بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
15 بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
16 پیامدهای به‌کارگیری سبک عملکرد ویترینی در سازمان‌های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 33
17 تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد جریان های شکافنده سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
18 تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
19 چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 2
20 سنجش قابلیت تبدیل موسسات دانشگاهی به سازمان های یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
21 سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمانهای دولتی با نگرشی به ابعاد فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 3
22 شناسایی ابعاد سازمان معنویت گرا در آموزش عالی ایران (با رویکرد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 4
23 شناسایی شاخص های توسعه شایستگی کارکنان در کانون ارزیابی و توسعه با رویکرد الگو سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
24 شناسایی عوامل موثر بر جریان‎های شکافنده سازمان‎های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه‎پردازی داده‎بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
25 شناسایی عوامل موثر بر وارونگی جوسازمانی با روش دلفی فازی، مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 2
26 شناسایی مدل «‏DNA‏ سازمانی» در سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 2
27 شناسایی و دسته بندی موضوعات رساله های دکتری دانشگاه های دولتی کشور در رشته مدیریت دولتی در طی دوره 1390 تا 1396 بر مبنای مدل سه شاخگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
28 شناسایی و دسته بندی موضوعات رساله های دکتری دانشگاه های دولتی کشور در رشته مدیریت دولتی در طی دوره 1390 تا 1396 بر مبنای مدل سه شاخگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
29 شناسایی و رتبه بندی چالشهای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی با به کارگیری روش دلفی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
30 شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 2
31 شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق در سازمان طبق مدل سه شاخگی و تست آن در شرکت ساپکو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 2، شماره: 3
32 شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر کار بدون استرس با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
33 شیوه بهره گیری از چهارچوب اصلاح شده روایتگری برای استفاده از تجارب بدیع در یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 80
34 صدا و سیما؛ شرایط و زمینه های تبیین سازمانی کاریزماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 15، شماره: 38
35 طبقه بندی خدمات دانشی کسب وکار با متمایز ساختن پایگاه دانش (تحلیلی، ترکیبی، نمادی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 4
36 طراحی مدل سازمان آینده گرا (نظام آموزش عالی) (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 8، شماره: 3
37 طراحی مدل سازمان جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
38 طراحی مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 8، شماره: 35
39 طراحی مدل سازمان عدالت محوردرآمدی نو برکارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 8، شماره: 33
40 طراحی مدل شایستگی های مدیران بیمارستان ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
41 طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
42 طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 34
43 طراحی و تبیین مدل مدیریت حرفه ای گرایی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: صنعت برق) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 1
44 عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در بیمارستانهای خصوصی و راهکارهای کاهش آن: مورد مطالعه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 1
45 عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه البرز و شعب آن در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
46 مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رضایت مشتری از کیفیت خدمات بخش خصوصی دامپزشکی با استفاده از مدل SERVQUALمطالعه موردی در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 استفاده ازتجارب بدیع دریادگیری سازمانی ، بابهره گیری چهارچوپ اصلاح شده روایتگری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 بررسی ارتباط هوش هیجانی با درگیری شغلی کارکنان فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
4 بررسی تاثیر برنامه های آموزش رایانه بر بهره وری کارکنان سازمان وظیفه عمومی ناجا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
5 بررسی تاثیر بهبود نظام فناوری اطلاعات بر رضایت کارکنان (مورد مطالعه بانک کشاورزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 بررسی تاثیر کیفیت محصولات و تصویر ذهنی از فروشگاه در وفاداری مشتریان مطالعه موردی در شرکت میتا کیش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
7 بررسی تاثیر مطالبات بانکی بر عملکرد بانک پارسیان با استفاده از روش BSC (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
8 بررسی تاثیر نهادزدایی بر اعتماد مصرف کنندگان خدمات بانکداری خرددر بانکهای ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
9 بررسی رابطه کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار بنگاه های اقتصادی شهر صنعتی کاوه 1391 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمانهای چابک براساس الگوی گلدمن و ناگل شعب بانک انصار کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
11 بررسی نقش روش های اجرای پروژه وتکنیک های مدیریت زمان و هزینه در کاهش تأخیرات و افزایش سود پروژه های صنعت برق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 بهینه یابی روش های استاندارد PMBOK در حوزه های مدیریت زمان و هزینه و ارائه الگوی پیشنهادی در پروژه های احداث شبكه های انتقال انرژی الكتریكی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
13 تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر ظرفیت نوآوری سبز کارکنان؛ مورد مطالعه: شهرک صنعتی شهرخاوران تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
14 چالش های آمادگی الکترونیکی جهت پذیرش تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه در میان بنگاه های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
15 خصوصی سازی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
16 شناخت و طراحی سازمان های فرآیند محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
17 طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک رفاه) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
18 عوامل موثربرپذیرش بانکداری ازطریق تلفن همراه درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
19 فناوری اطلاعات تسهیل کننده ای برای ارتقای مهارتهای پویای سازمان با بکارگیری مدیریت دانش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 کارآفرینی در اسلام واهمیت آن در جامعه اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 نظام امنیت اطلاعات در بانک مسکن (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی(ایران بانک ۲۰۱۵)
22 هم افزایی روش های نوین مدیریت ارزشکسب شده و زنجیره بحرانی در راستای کنترل زمان و هزینه پروژه (مورد کاوی: پروژه های احداث شبکه های انتقال انرژی الکتریکی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
23 هوش تجاری در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی(ایران بانک ۲۰۱۵)