پروفسور عباس ابوالقاسمی

پروفسور عباس ابوالقاسمی استاد- دانشگاه گیلان

پروفسور عباس ابوالقاسمی

Prof. Abbas Abolghasemi

استاد- دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Alexithymia and Personality Factors Among Students With and Without Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 1
2 اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
3 اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
4 اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 1
5 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نارسایی شناختی و پردازش هیجانی پرستاران مضطرب (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 29، شماره: 102
6 اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 3
7 اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
8 اثربخشی آموزش خود تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی کودکان مبتلا به اختلال خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 2
10 اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
11 اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دان شآموزان ADHD دارای نشانههای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
12 اثربخشی آموزش کنش های اجرایی گرم و سرد در دو سطح والد و کودک بر بهبود علائم کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 3
13 اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علایم وسواس فکری و عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
14 اثربخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 3
15 اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 36
16 اثربخشی آموزش مهربانی به خود بر بدتنظیمی هیجانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر خودآسیب رسان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
17 اثربخشی آموزش همدلی و آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی– رفتاری بر سازگاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
18 اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
19 اثربخشی بازسازی شناختی بر حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
20 اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاری اجتماعی عاطفی و بهداشتی زندانیان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 1
21 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
22 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 26، شماره: 2
23 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 27، شماره: 4
24 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 27، شماره: 4
25 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 2
26 اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر خودانتقادی/ اطمینان بخشی و علائم اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 25، شماره: 6
27 اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
28 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تصویر بدنی و خودکارآمدی در دختران مبتلا به پرخوری عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
29 اثربخشی روش های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روان شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
30 اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تصویر بدنی در بیماران با اختلالات پوستی با تعدیل واکنش پذیری هیجانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 7
31 اثربخشی رویکرد درمان مثبت نگر بر کیفیت خواب و کاهش درد بیماران مبتلا مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 42
32 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان دانش آموزان نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
33 اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش آموزان با نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 4
34 اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
35 اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
36 ارتباط باورهای فراشناختی با نشانه های مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 5، شماره: 2
37 ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 3
38 ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 3
39 ارتباط تیپ شخصیتی D، خود - دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 1
40 ارتباط جهت گیری هدف، خودکارآمدی و هیجان های مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در ووشوکاران دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
41 ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خودافشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 8، شماره: 32
42 ارتباط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضایت از زندگی در زنان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 97
43 ارتباط رفتارهای غیرکلامی، پردازش و بازشناسی هیجان با علایم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 2
44 ارتباط سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 5
45 ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیم رخ روان شناختی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 16، شماره: 62
46 ارتباط عامل های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 7
47 ارتباط مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی با واکنش پذیری بین فردی سوء مصرف کننده مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
48 ارزیابی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به PTSD و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
49 ارزیابی ویژگی های روانسنجی مصاحبه نیمه ساختار یافته رفتار احتکاری در نمونه بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 2
50 اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 4
51 اعتباریابی و رواسازی نسخه کوتاه پرسشنامه سرشت و منش (TCI-۵۶) در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
52 امید به آینده، روابط دلبستگی، و مشکلات هیجانی- رفتاری در کودکان کار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
53 Cognitive-Behavioral Stress Management and Positive Therapy on Self-Regulation Behaviors of females with Hypertension (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 1
54 Comparing the Effectiveness of Emotion-focused Therapy and the Unified Trans-diagnostic Treatment on Fear of Negative and Positive Evaluation of Patients With Social Anxiety Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
55 Comparing the Effectiveness of Reality Therapy and Positive Psychotherapy on Sleep Quality in Patients With Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 7، شماره: 2
56 Comparison of Family Functions in Infertile Women with and without Pelvic Inflammatory Disease (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 1
57 Comparison of Mental Toughness and Sense of Coherence in Natural and Steroid Bodybuilders (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 3
58 Compression of Cognitive Flexibility and Adjustment of Students with Developmental Coordination Disorder (DCD) and Typically Developing Students (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 10، شماره: 3
59 Coronavirus Anxiety: The Predictive Role of Perfectionism and Self-compassion (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 1
60 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Symptoms and Increasing Quality of Life in Patients with Obsessive-compulsive Disorder in Interacting with OCD Family History (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 1
61 Effectiveness of Cognitive Therapy on Emotional Distress and Stress Coping Strategies in Patients with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 1
62 Effectiveness of Meta-Cognitive Skills Training on Self-Handicapping and Self-Efficacy of Students (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 1
63 Emotional Deregulation, Dissociative Experiences and Cognitive Failures in Individuals with and without Posttraumatic Stress Symptoms (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 1
64 Positive Group-psychotherapy in Multiple Sclerosis: The Effect on Psychological Symptoms and Quality of Life (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 2
65 The Comparison of Emotional Processing and Self-compassion in Bully and Victim Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
66 The comparison of health-related behaviors in individuals with and without COVID-۱۹ (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 1
67 The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Sleep Quality and Pain Management in Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 4
68 The Effectiveness of Positive Thinking and Self-compassion Training on Cognitive Flexibility and Cognitive Failure in Girls With Primary Dysmenorrhea (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 1
69 The personality dimensions and sense of coherence in individuals with and without gender dysphoria (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 5
70 The Role of Behavioral Activation-Inhibition, Impulsivity and Alexithymia in Discriminating Students with Symptoms of Obsessive-Compulsive and Paranoid Personality Disorders from Normal Controls (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 4
71 The Role of Psychological Needs and Dark Triad Traits of Personality in Selfie-taking Behavior (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 2
72 بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی شناختی و تجربیات تجزیه ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
73 بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرش های مختل و مهارت های حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 19
74 بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
75 بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 3
76 بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت خواب و سوگیری شناختی بیماران مبتلابه فشارخون اولیه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 11، شماره: 4
77 بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر احساس گناه و نشخوار فکری دانشجویان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 69
78 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
79 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
80 بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی، حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
81 بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی وانحراف توجه، برای کاهش وکنترل درد کودکان بستریی در بیمارستان عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 10
82 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
83 بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 2
84 بررسی ارتباط بین سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و کمرویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 6
85 بررسی ارتباط تکانشوری، سیستمهای بازداری و فعالسازی رفتاری با گرایش به سوء مصرف مواد در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 6
86 بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 4
87 بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 2
88 بررسی پیش بینی گرایش به رفتارهای ریسک پذیر براساس احساسات خودکارآمدی و هیجان خواهی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 2، شماره: 2
89 بررسی تاثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 22، شماره: 2
90 بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 1
91 بررسی رابطه بین فراشناخت و نارسایی های شناختی در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 1
92 بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان با توجه به نگرشهای مذهبی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 11، شماره: 1
93 بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 1
94 بررسی مدل شناختی راپی و هیمبرگ در تبیین کمرویی با کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
95 بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 2
96 بررسی میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطه خود-کارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیر هوش (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 7، شماره: 1
97 بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 16، شماره: 2
98 بررسی نقش بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 23
99 بررسی و مقایسه نارسایی های شناختی، نارسایی های حرکتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 4
100 پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت است (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
101 پذیرش همسالان و دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
102 پیش بینی اختلال خشم انفجاری متناوب در زندانیان براساس پرخاشگری، اضطرار منفی و نارسایی هیجانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 1
103 پیش بینی افکار خودکشی بیماران افسرده بر اساس حس انسجام، سیستم های مغزی-رفتاری و سبک های اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
104 پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
105 پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان سلفی گیر بر اساس صفات سه گانه تاریک شخصیت، نیازهای روان شناختی و احساس بیگانگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 27
106 پیش بینی ترس از غذاهای جدید از طریق ابعاد شخصیت و شیوه های والدگری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
107 پیش بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
108 پیش بینی خودجرحی بدون قصد خودکشی بر اساس در معرض قرارگرفتن، انتظارات پیامد و خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 1
109 پیش بینی رفتارهای انطباقی در برابر کووید ۱۹ بر اساس نقش عواطف، خودشفقتی و آسیب پذیری روانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 2
110 پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
111 پیش بینی قلدری براساس ویژگی های شخصیتی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 60
112 تاثیر آموزش "مهارت های پرورش کودک متفکر" به والدین بر تاب آوری و راهبردهای مقابله ای کودکان با سطح سازش یافتگی پایین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 1
113 تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو ن سازیشده / درو ن سازیشده دانشآموزان دارای اختلال انفجاری متناوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 11، شماره: 1
114 تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 3
115 تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش نا امیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
116 تاثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 3
117 تاثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مولفه های اضطراب در دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
118 تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری بر کارکرد خانوادگی زنان دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 48
119 تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری بر کنترل عواطف زنان دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 49
120 تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه ای دانش آموزان طیف اوتیسم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
121 تاثیر آموزش همدلی بر مهارت های حل مسئله اجتماعی دانش آموزان دختر دارای تجربه تروما (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
122 تاثیر بازی درمانی گروهی مبتنی بر نقاشی بر مهارت های هیجانی کودکان با اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 49
123 تاثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی (پس از سانحه) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 4
124 تاثیر مداخله چندوجهی در سطوح مختلف کودک، والدین، و همسالان بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 4
125 تاثیرآموزش تلفیقی کنش های اجرایی گرم و سرد برتنظیم هیجان کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 2
126 تحلیل روابط تکانشگری، تنظیم هیجان و تاب آوری با مولفه های سلامت روان در دانشجویان دارای رفتارهای خودآسیب زنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 1
127 رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
128 رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه ای سبکهای عشق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 35
129 رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه ای سبکهای عشق (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 35
130 رابطه بین کیفیت برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 2
131 رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 4، شماره: 1
132 رابطه شیوه های حل تعارض والدین و سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی دختران دارای احساس تنهایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
133 رابطه علایم اختلالات شخصیت با تعلل ورزی و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 28
134 راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 4
135 ررسی ارتباط احساس پیوستگی و تیپ شخصیتی Dبا تندرستی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 11، شماره: 43
136 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی اهواز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 3، شماره: 2
137 ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
138 سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 44
139 سنجش و اولویت بندی نیازهای والدین دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 4
140 شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله ی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 15، شماره: 59
141 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
142 فراتحلیل درمان های موثر در کاهش اضطراب کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 2
143 کارآمدی آموزش حل مسئله اجتماعی بر کنترل عاطفی دختران آزاردیده هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 40
144 کیفیت رابطه والد-کودک و خواهر- برادر در خانواده های دارای فرزند مبتلا به نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
145 مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 7، شماره: 25
146 مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 4
147 مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانش آموزان نابینا و بینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
148 مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 1
149 مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
150 مقایسه اثربخشی آموزش های تاب آوری و شفقت به خود بر سلامت عمومی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با علائم افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
151 مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 4
152 مقایسه اثربخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی و علائم اختلال دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
153 مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
154 مقایسه اثربخشی برنامه های آموزش هوش معنوی و تاب آوری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 4
155 مقایسه اثربخشی برنامه‬ های آموزشی مدیریت خشم و تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی زندانیان دارای اختلال انفجار خشم متناوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
156 مقایسه اثربخشی برنامه های آموزشی هوش معنوی و تاب آوری بر رفتارهای ضد تولید کارکنان یک کارخانه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
157 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان مدار بر عملکرد خانواده در زنان با تجربه خشونت خانگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 19، شماره: 4
158 مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
159 مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
160 مقایسه اثربخشی زوج درمانی تلفیقی و هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی زوجین دارای نشانه های اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 3
161 مقایسه اثربخشی مداخله با روش تحلیل رفتار کاربردی و نوروفیدبک بر ارتقای مهارت های شناختی، اجتماعی و فعالیت های روزمره زندگی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 3
162 مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه ای در دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 7، شماره: 1
163 مقایسه ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری غیرکلامی و اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 43
164 مقایسه افسردگی پس از زایمان در زنان با دو راهبرد مقابله با تنیدگی هیجان مدار و مسئله مدار در حاملگی های کم خطر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 2
165 مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید، آشفته و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 6
166 مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 2
167 مقایسه بدکارکردی های نوروسایکولوژیک در بیماران مرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار شهر اردبیل در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 16، شماره: 1
168 مقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 2
169 مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
170 مقایسه تاب آوری، شفقت به خود و تجربیات آزاردیدگی اولیه در دانشجویان با و بدون رفتارهای خودآسیب زنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
171 مقایسه حافظه هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
172 مقایسه حس انسجام، شفقت به خود و هوش شخصی در دانش آموزان با و بدون اختلال انفجاری متناوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 3
173 مقایسه حمایت و محرومیت اجتماعی در معتادان به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
174 مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
175 مقایسه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 1
176 مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، نگرانی، فراخلق و نارسایی های شناختی در افراد با و بدون اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
177 مقایسه رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
178 مقایسه رفتارها ی خودتنظیمی و فراخلق در دانش آموزان با و بدون اضطراب جدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
179 مقایسه رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان طبیعی، مکملی و استروئیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
180 مقایسه سبک های یادگیری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
181 مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به اختلال وسواس احتکار و سایر اختلالات وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 1
182 مقایسه شناخت اجتماعی و بازشناسی هیجان چهره ای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی تازه تشخیص و مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
183 مقایسه مزاج عاطفی و هیجانی در دانش آموزان با و بدون رفتارهای آسیب به خود (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
184 مقایسه مشکلات هیجانی، سبک های هویتی و رفتارهای ایمنی در دانش-آموزان زورگو و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 4
185 مقایسه مهارت های عصب شناختی و اجتماعی دانش آموزان با و بدون نارسایی حساب (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 15
186 مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت وسواسی- جبری و پارانوئید و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
187 مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 4
188 مقایسه ی اثر بخشی راهبردهای آگاهی واج شناختی و چند حسی فرنالد بر پیشرفت مهارت های خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 3
189 مقایسه ی اثر بخشی روش های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
190 مقایسه ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمال کار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
191 مقایسه ی ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 1
192 مقایسه ی انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 2
193 مقایسه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود‬تنظیمی در دانش‬آموزان پسر نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 4
194 مقایسه ی تسلط نیم کره های مغزی A، B، C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 4
195 مقایسه ی تکانشوری و نوسان هیجانی در بزرگسالان دارای نارسایی توجه-بیش فعالی با و بدون هرزه نگاری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 19، شماره: 1
196 مقایسه ی راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جه تگیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 3
197 مقایسه ی سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 4
198 مقایسه ی سیستم بازداری – فعال سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش آموزان با و بدون تجربه تروماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 2
199 مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
200 مقایسه ی نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان ابتدایی در مدارس مجری با مدارس سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
201 مقایسه ی هوش هیجانی و مولفه های آن در دانش آموزان نابینا و بینا (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 1
202 مقایسة اضطراب کووید-19، سبک های مقابله ای و اضطراب سلامت در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
203 نقش ابعاد شخصیتی و سبک های دلبستگی در پیش بینی رفتارهای سازگارانه نوجوانان زورگو (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 3
204 نقش پردازش اطلاعات و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان دارای بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
205 نقش پردازش اطلاعات و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان دارای بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
206 نقش تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 17
207 نقش تعلل ورزی و کنترل عواطف در پیش بینی واکنش پذیری بین فردی سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
208 نقش خودارائگی، خودتنظیمی و رگه های تاریک شخصیت، در پیش بینی وابستگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
209 نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 1
210 نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 2
211 نقش رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی واکنش پذیری بین فردی زندانیان دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 1
212 نقش سبک های دفاعی و تاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی مبتلایان به آسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 12
213 نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
214 نقش سرمایه های اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 45
215 نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 3
216 نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
217 نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 1
218 نقش وضوح، تنظیم و پردازش هیجان در پیش بینی امید به درمان در زنان مبتلاء به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
219 نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 32
220 نقش هیجانات خودآگاه و تعلل ورزی در پیش بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی فراشناخت درمانی بر کاهش نارسایی هیجانی و کمرویی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 اثر درمان حمایتی- بیانگر بر ابعاد منش و تحمل آشفتگی بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
4 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری هیجانی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاری برشدت علایم و –تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریکپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
8 اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر اینترنت بر علائم کودکان دختر دارای نشانه های اختلال وسواس فکری - عملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
9 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر بهبود خودکارآمدی مرتبط با وزن دانش آموزان دارای پراشت هایی عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
10 اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشانگان روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی برپرستاران مضطرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
12 اثربخشی مداخله شفقت به خود ذهن آگاه بر کیفیت زندگی در سالمندان آزار دیده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
13 ارتباط ابعاد سرشت/ منش، احساس تعلق و تصویر بدنی با جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
14 ارتباط ابعاد سرشت/منشبا جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
15 ارتباط احساس تعلق و تصویر بدنی با جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
16 ارتباط حس انسجام با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
17 ارتباط سبک های دلبستگی با نشانه های اختلال پانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 ارتباط سیستم های مغزی رفتاری با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
19 Effectiveness of Positive Parenting Program training on stress coping strategies of mothers and aggression of preschool children (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
20 The Role of Cognitive Failure and Emotional Processing in Predicting Anxious Thoughts of Nurses (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
21 بررسی میزان فراوانی هرزه نگاری در دانشجویان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
22 بررسی ارتباط الگوهای پاسخ هیجانی و تاب آوری با کیفیت خواب بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
23 بررسی ارتباط جهت گیری کارآفرینی با عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
24 بررسی تاثیر تزریق بوتاکس بر تنظیم هیجان زنان (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
25 بررسی رابطه بین شادکامی، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
26 بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینی با نوآوری و خودشکوفایی در مدیران واحدهای تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
27 بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با اختلال پرخوری در زنان و مردان: یک مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
28 بررسی میزان فراوانی خود جرحی در دانشجویان دارای نشانه های اختلال خشم متناوب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
29 بررسی میزان فراوانی خودجرحی بدون قصد خودکشی و تجربیات گسستگی در نوجوانان دارای ویژگی هایاختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
30 بررسی میزان فراوانی نشانه های اختلال وسواسی جبری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
31 بررسی نقش باورهای فراشناختی بر اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
32 پنج عامل شخصیتی و سلامت روان به عنوان پیش بینی کننده های نوآوری در کارکنان دولتی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
33 پیش بینی اعتیاد به تلفن هوشمند بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان، تاب آوری و ویژگی های جمعیت شناختی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
34 پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس علائم و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
35 پیش بینی نشانه های اختلال وسواسی جبری بر اساس کیفیت رابطه خانوادگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
36 پیشبینی اضطراب اجتماعی دانشجویان بر اساس رفتارهای اعتیادآور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
37 تاثیر آموزش برنامه توانمندسازی خودتنظیمی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان نارساحساب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
38 تاثیر آموزش تاب آوری هیجانی- شناختی بر تنظیم هیجان والدین کودکان کم توان ذهنی خفیف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
39 تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
40 تاثیر آموزش کنترل تکانه برکاهش نشانه های ADHD دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
41 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
42 تاثیر بازی درمانی گروهی مبتنی بر نقاشی بر نشانه های اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
43 تاثیرآموزش راهبردهای خودتنظیمی برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
44 تعیین ارتباط الگوهای پاسخ هیجانی و تاب آوری با رفتارکمک جویی در بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
45 تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
46 رابطه پویایی های ارتباطی و تأئید خود با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
47 رابطه پویایی های ارتباطی و خود تأئیدی با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
48 رابطه تنظیم هیجان شناختی با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
49 رابطه سرسختی روانشناختی و خوش بینی با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
50 رابطه سیستم های مغزی/ رفتاری با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
51 مروری بر اثربخشی درمانهای روانشناختی بر روی افسردگی افراد مبتلاء به اختلال پرخوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
52 مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خود آسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای، دوماده ای، چند ماده ای و افراد بهنجار (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
53 مقایسه ابعاد خودکارآمدی دردانش آموزان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی و عادی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
54 مقایسه اختلالات خواب، آشفتگی هیجانی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای سندرم بیقراری پا و عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
55 مقایسه انعطاف پذیری، انسجام و ارتقاء خود در زنان با و بدون تعارض زناشویی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
56 مقایسه تجربیات آزاردیدگی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالای مبتلا و غیر مبتلا به اختلال خوردن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
57 مقایسه تنظیم‎شناختی هیجان و مدیریت زمان در دانشجویان دارای سطوح مختلف کمال‎گرایی (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
58 مقایسه حل مساله و نقش های خانوادگی در زنان نازا با و بدون بیماری التهابی لگن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
59 مقایسه خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان با و بدون خودجرحی بدون قصد خودکشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
60 مقایسه دانش و نگرش در دانشجویان با و بدون خودجرحی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
61 مقایسه ذهن آگاهی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالای با و بدون اختلال پرخوری و زنان دارای وزن طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
62 مقایسه سبک های دلبستگی در مردان با و بدون گرایش به خیانت زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی و دین
63 مقایسه صفات سایکوپاتیک در زنان دارای سبکهای عشق ورزی سالم و ناسالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
64 مقایسه کیفیت روابط زوجین در بین زنان با و بدون رفتار سلفی گیر (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
65 مقایسه کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های PTSD و افراد بهنجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
66 مقایسه متغیر های شناختی مرتبط با نگرانی در نوجوانان مبتلا به اضطراب فراگیر و عادی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
67 مقایسه مهارت های فراشناختی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، نقص توجه/ بیش فعالیت و بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
68 مقایسه نارسایی شناختی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، اختلال نقص توجه/بیش فعالی و بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
69 مقایسه نارسایی شناختی، پردازش هیجانی و تاب آوری در دانش آموزان دختر با و بدون اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
70 مقایسه ی کیفیت خواب و فعالیت فیزیکی در زنان با و بدون نشانه های اختلال پانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
71 مقایسه‎ی ابعاد سرشت/منش در دانشجویان با و بدون کیفیت خواب (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
72 میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و بررسی تفاوت جنسیتی درمیزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
73 نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
74 نقش بازداری رفتاری، تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری - عملی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
75 نقش تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری – عملی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
76 نقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
77 نقش حس انسجام و سبک های اسنادی در پیش بینی افکار خودکشی و مهارت های بین فردی بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
78 نقش خودمهارگری به عنوان یک عنصر فرهنگی در پیش بینی راهبردهای حل مسیله اجتماعی دردانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
79 نقش سلامت معنوی در پیش بینی سطح امیدواری و افسردگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
80 نقش سوء رفتار دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
81 نقش شوخ طبعی در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
82 نقش شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
83 نقش عاملهای شخصیت در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر در رانندگان متخلف شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
84 نقش کنترل عواطف ورفتارهای خودتنظیمی درپیش بینی کیفیت زندگی زنان چاق افسرده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
85 نقش گذشت در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
86 نقش گذشت، شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
87 نقش مزاج های عاطفی و طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران