محمدحسن عبدالهی

 محمدحسن عبدالهی عضو هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه شیراز

محمدحسن عبدالهی

mohammad hasan abdollahi

عضو هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.