دکتر مجید جعفری خالدی

دکتر مجید جعفری خالدی دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید جعفری خالدی

Dr. Majid Jafari Khaledi

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشگوئی بیزتجربی برای داده های فضایی-زمانی تحت مدل تفکیک پذیر (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 1، شماره: 1
2 تغییرات رواناب و رسوب در خاک های با مقادیر رس متفاوت طی دو بارش متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
3 شبیه سازی اثر قطعات سنگی سطح خاک بر تولید رواناب و رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 2
4 مدلهای رگرسیونی برای تحلیل دادههای چوله دو مدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 2
5 معرفی پیشین فرایند دیریکله در چارچوب مدلهای بیزی ناپارامتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشگویی فضایی-زمانی بیزی برای میدانهای تصادفی تفکیک‌پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس آمار ایران
2 معرفی میدان های تصادفی ناگاوسی با استفاده ازتوابع چندک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار
3 مقایسه نتایج حاصل از تکرارهای آزمایشی در مطالعه رواناب و رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران