هومان لیاقتی

 هومان لیاقتی

هومان لیاقتی

Homan Liyaghati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از استراتژی تصمیم گیری AHP-OWA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
2 کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر برمالکیت ماشین های کشاورزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش عالی کشاورزی راهبردی نو در توسعه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
2 اثرات کشاورزی حفاظتی بر مدیریت پایدار سرزمین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 اثرات کشاورزی حفاظتی بر مدیریت پایدار سرزمین مرور منابع (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 ارزیابی اثرات اجتماعی و ارزیابی ریسک: معرفی یک مدل تلفیقی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
5 ارزیابی اثرات اکولوژیکی،اقتصادی واجتماعی کشاورزی حفاظتی مرور منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 اصول، معیارها و شاخص های گردشگری طبیعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
7 بررسی نگرش مصرف‏کنندگان به محصولات ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
8 برنامه ریزی برای ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان:نیازهای آموزشی و روش های برآورد نیازها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای دامی بیولوژیک و شیمیایی برجذب فسفرو نیتروژن درکلزا درشرایط آب وخاک شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 تبیین و تحلیل تأثیر جنسیت بر پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
11 تحلیل شرایط اقتصادی تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
12 ردپاهای محیط زیستی: رهیافت ها و روشهایی برای پایش اثرات فعالیت های انسانی برمنابع محیطی و طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
13 سلامت اگرواکوسیستم رهیافتی برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 عوامل تبیین کننده پذیرش تکنولوژی های(حفاظت کننده از منابع) کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 فرهنگ حفاظت از محیط زیست ، توسعه پایدار و راهکارهای نیل به آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
16 کشاورزی ارگانیک رهیافت نوین در امنیت غذایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
17 مروری بر وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات وقارچ میکوریز بر روی تولید بهینه ذرت دانه ای رقم (704 SC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
19 نقش کودهای بیولوژیک بر شاخص های کیفی و کمی ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران