دکتر اباصلت بداغی

دکتر اباصلت بداغی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر اباصلت بداغی

Dr. Abasalt Bodaghi

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.