دکتر پرویز دوامی

دکتر پرویز دوامی استاد، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر پرویز دوامی

Dr. Parviz Davami

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی متالوژی و مواد در اروپا مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
2 آموزش مهندسی و نیازها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 الزامات آموزش مهندسی باتوجه به نیازهای صنعت درکشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
4 بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهتگیری آینده (خلاصه مجموعه نشست های کارگروه های تخصصی فرهنگستان علوم ج. ا. ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 84
5 پیشنهادی برای نظام آموزش مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 2
6 جوانه زنی تاخیری فولاد های میکرو آلیاژی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 8، شماره: 3
7 دانشگاه های مهندسی چه چیزهایی را یاد نمی دهند (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
8 ضرورتهای اصلی درتدوین راهبردهای آموزش مهندسی ایران بخش دوم: مقایسه دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 55
9 فرار مغزها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 24
10 فرار مغزها راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 36
11 فرار مغزها علل و انگیزه ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 31
12 فلزگری کهن و استحصال مس در محوطه ی باستانی هفت تپه ی خوزستان، هزاره ی دوم قبل از میلاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
13 فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
14 فناوری و دانش فنی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
15 گرایش ها و مراکز آموزشی رشته مهندسی مواد و متالوزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
16 مدلی برای آموزش مهندسی متالوژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
17 مدلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
18 مهندسی چیست و یک مهندس کیست (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 45
19 هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دما و زمان محلول سازی بر کروی شدن سیلیکن ها در نانو کامپوزیت های Al(2)O(3)‐A356 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
2 اثر عناصر آلیاژی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پودرهای آلومینیم- سیلیسیم- آهن تولیدی به روش انجماد سریع (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 اثرنانوذرات (Al(2)O(3 بر خواص مکانیکی کامپوزیت های Al(2)O(3)-A356 در شرایط مختلف ریختگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
4 Effect of Annealing on Microstructure and Microhardness of Melt-Spun Al–20Si–5Fe Ribbons (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم
5 Failure Analyses of electroplated bolts (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 Numerical simulation of surface turbulence and bifilms formation in aluminum low pressure die casting (LPDC (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 Simulation of Thermal Behavior of Wide Gap Thermite Steel Rail Welds (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
8 بررسی اثر تنگستن بر ریز ساختار حاصل از عملیات حرارتی و رفتار سایشی چدن پرکرومFe-17%Cr (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی اثر شکل حوضچه پای راهگاه بر جریان مذاب در ریخته گری قالب ماسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی پارامترهای موثربر تولید کامپوزیت A356/SiCp با استفاده از پلیاستایرن پیشانبساط یافته (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
11 بررسی رفتار سایشی کامپوزیت های Al(2)O(3)-A356 در شرایط مختلف ریختگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
12 بررسی عوامل موثر بر جدایش های میکروسکوپی عناصر آلیاژی در چدن های MADI (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم با ایجاد ریزساختار نانومتری به روش انجماد سریع (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 بهینه سازی طراحی سیستم تغذیه گذاری در فرایند شکل ریزی در قالبهای ماسه ای (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 پژوهش و توسعه در صنعت و نارسایی ها در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
16 پیش بینی نوع گرافیت درچدنهای خاکستری به کمک منحنیهای سرد شدن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
17 تاثیر طراحی سیستم راهگاهی برنحوه پرشدن قالب در فرایند ریخته گری با مدلهای فومی تبخیری (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 تجربه های پژوهش و توسعه در شرکت پارس متال (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
19 تولید و ارزیابی ساختاری و مکانیکی پره توربین گازی جهت دار شده به روشخنک کردن با فلز مذاب (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
20 شبیه ساری مقاومت تماس و فاصله هوایی درانجماد قطعات ریختگی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 شبیه سازی اثر پارامتر های ریخته گری در ایجاد تنشهای پسماند در قطعات ریختگی فولادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 شبیه سازی ترکهای گرم در فرآیند انجماد (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
23 شبیه سازی تشکیل و توزیع حفره های ریز انقباضی در آلیاژهای خمیری (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 شبیه سازی تنش های سطحی و چسبندگی به دیواره مذاب در فرآیند ریخته گری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 شبیه سازی خواص مکانیکی آلیاژ A356 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
26 شبیه سازی درشت شدن ریز ساختار آلیاژ لحیم کاری Pb-Sn به روش مدل میدان فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
27 شبیه سازی رفتار جدای شهای ماکروسکوپی در آلیاژهای آلومینیم با بردانجمادی کوتاه و بلند و مقایسه آنها با نمون ههای ریخت هگری شده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
28 شبیه سازی عیوب انقباضی متمرکز (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
29 شبیه سازی کامپیوتری انجماد (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 شبیه سازی ماکر و سکوپی قر آیند انجماد مواد فلزی بکمک آنالیز المان محدود (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 شبیه سازی نفوذ مذاب بین دندریتی در آلیاژ های خمیری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 شبیهسازی رفتار جدایش های ماکروسکوپی در آلیاژهای آلومینیم مورد استفاده در صنایع خودروسازی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
33 شییه سازی جریان مذاب و انتقال حرارت در بارریزی قطعات ریختگی (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 طراحی بهینه در سیستم های راهگاهی با راهگاه های فرعی متعدد توسط الگوریتم ژنتیگ (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
35 طراحی مدل بهینه فرایند تولید در نانو کامپوزیت های ریخته گری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
36 طراحی و انتخاب یک تصفیه کننده هوا برای آلودگی ناشی از تری اتیل آمین در ریخته گری یک صنعت خودروسازی با توجه به جنبه های زیست محیطی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
37 فلز گری کهن ( آرکئومتالورژی) در ناحیه لرستان : بررسی ساختاری و شیمیایی اثار برنزی محوطه باستانی سنگ تراشان خرم اباد متعلق به هزاره اول ق.م (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
38 مدل سازی انجماد سریع در افشانش گازی فلزات مذاب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
39 مدلسازی اثرفشاربرمقاومت تماسی فصل مشترک قالب ـ قطعه درآلیاژA356 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
40 معیاری جدید در شبیه سازی فر ایند انجماد فلزات به کمک مدل هندسی (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران