دکتر یوسف شفاهی

دکتر یوسف شفاهی Sharif University of Technology

دکتر یوسف شفاهی

Dr. Yousef Shafahi

Sharif University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Enumeration of Dominant SolutionsAn Application in Transport Network Design (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
2 دو روش حل برای انتخاب و زمان بندی پروژه ها در مسیله ی طراحی شبکه های حمل و نقل چند دوره یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Model for Railway Project Selection in Network Design Problem, path based approach (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارائه مدل هزینه دوره عمر فعالیت های تعمیر و نگهداری بالاست خطوط راه آهن ایران بر مبنای شاخص کیفیت خطوط راه آهن جدید TTQI و مدل پیش بینی کیفیت مبتنی بر زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
3 ارائه مدلی برای تعیین آستانه برقی شدن شبکه ریلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه مدلی برای طراحی شبکه خطوط همگانی سریع با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت در فناوری های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارایه مدل پایه ای مسیریابی راه آهن با در نظر گرفتن قوس های انتقالی بر روی مسیر افقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
6 ارایه یک مدل چند هدفه برای مکانیابی امکانات خدمات فوریتهای پزشکی در یک کلانشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
7 الگوریتم مکانیابی پل و تونل در مسیریابی بهینه خطوط راه‌آهن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
8 Multi-Period Railway Network Design Model; Arc-based vs. Path-based Modeling (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
9 بررسی پایداری و قابلیت انتقال زمانی مدل های توزیع سفر و تاثیر اعمال پارامترهای توسعه ی شهری بر بهبود آنها: مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 برنامه ریزی مجدد پرواز بعد از ایجاد اختلال با در نظر گرفتن محدودیت برنامه ریزی خدمه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 برهمکنش مکانی-زمانی پارامترهای موثرحمل ونقل و شاخص های گسترش شهری در روند توسعه شهر و امکانپذیری بکارگیری مدلهای تقاضا در بلندمدت: مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بهینه سازی طراحی هندسی مسیر بزرگراه با در نظر گرفتن امکان ساخت پل و تونل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 بهینه سازی عملیات خاکی مسیر به کمک الگوریتم ازدحام ذرات (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 پیش بینی زوال هندسی خطوط راه آهن با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
15 پیش بینی عمر خستگی در آزمایش های خمشی با استفاده از روش منطق فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 تحلیل مسألۀ انتخاب وسیله در سفرهای کاری با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
17 تدوین یک نرم افزار جهت طراحی مسیر راه آهن (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
18 توابع هزینه برای مسیریابی بهینه خطوط راه‌آهن- توابع هزینه بهره‌برداری (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
19 روشی ابتکاری برای مسیریابی قطار سبک شهری (LRT) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
20 زمان بندی هماهنگ خطوط حمل و نقل همگانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 زمان بندی همزمان حرکت قطارها و تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
22 زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از یک روش ابتکاری جستجوی مبتنی بر منع (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
23 زمانبندی حرکت قطارها با روشی ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
24 طراحی شبکه تغذیه کننده خطوط حمل ونقل سریع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 طراحی شبکه خطوط تغذیه کننده حمل و نقل همگانی با استفاده از یک روش ابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
26 کاربرد الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه مسیرهای غیر برگشتی در راه آهن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
27 کاربرد روش شبکه های عصبی BP در مدلسازی توزیع سفر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
28 کاربرد روشهای داده کاوی طبقه بندی اطلاعات ماشین اندازهگیر خط راه آهن در راستای توسعه شاخص کلی کیفیت خط راه آهن و بیان مدل پیشبینی شاخص کیفیت در آینده بر مبنای زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
29 کاربرد یک مدل شبیه سازی برای تعیین اثر سیاست های عملیاتی مختلف بر روی قابلیت اطمینان برنامه زمان بندی حرکت قطارها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
30 مدل پیش بینی کیفیت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
31 مدل‌سازی انتخاب قطار با استفاده از مدل لوجیت چند گانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
32 مدلهای عصبی - فازی اصلاح شده برای پیش بینی تولید سفرهای اجباری و غیر اجباری شهروندان در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 مدلی برای طراحی شبکه خط لوله در یک سیستم حمل و نقل ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
34 یک شاخص کیفیت خط برای راه‌آهن ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
35 یک مدل جریان تک کالایی برای گردش بهینه واگن های باری خالی با فرض همکاری بین شرکت های حمل و نقلی فعال در شبکه ریلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 یک مدل جریان چند کالائی در شبکه برای برنامه ریزی گردش بهینه واگن های باری خالی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
37 یک مدل شبیه سازی برای زمانبندی حرکت قطارها با هدف افزایش قابلیت اطمینان برنامه زمانبندی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی