دکتر نازیلا ادب آوازه

دکتر نازیلا ادب آوازه انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

دکتر نازیلا ادب آوازه

Dr. Nazila Adabavazeh

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل ارزیابی ریسک ترک فلز جوش با تکنیک FBWM (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
2 ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 7، شماره: 2
5 Checking the Quality of Weld Inspection Using SERVQUAL Model and Importance-Performance Analysis (دریافت مقاله) مجله مواد دوستدار محیط دوره: 3، شماره: 1
6 مدل سازی ریاضی برای کمینه سازی هزینه های فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تاخیر پروژه های بازرسی فنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
2 ارایه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد TOPP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
3 ارایه مدل اولویت بندی و تسهیم رفاهیات سازمان بر اساس سیستم امتیازبندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 ارزیابی ریسک فرایند جوشکاری و برشکاری با رویکرد FMEA فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
5 ارزیابی عملکرد بازرسین جوش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Achieve (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 ارزیابی عملکرد شغلی جوشکاران براساس فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Maslach و JPQ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
7 ارزیابی و مدیریت ریسک حریق عمارت تاریخی پنجدری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 استفاده از تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی با رویکرد کیفیت خدمات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
9 اولویت بندی استقرار نظام مدیریت بازرسی جوش سبز با رویکرد QFD (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
10 Measurement and Analysis of Malmquist Index of Health System Units in Fight againstSARS-CoV-۲ (COVID-۱۹) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
11 Welding and inspection Industry Measurement System Analysis (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 بررسی کیفیت بازرسی جوش با استفاده از مدل سروکوال و تحلیل اهمیت - عملکرد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
13 بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
14 بهینه سازی مساله تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری کیفی بازرسی جوش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
15 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در شرکت های بازرسی جوش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی
16 طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات صنعت نفت و گاز با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی به کمک سوارا فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها