دکتر حمید ابریشمی

دکتر حمید ابریشمی استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

دکتر حمید ابریشمی

Dr. hamid abrishami

استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Hybrid Intelligent System For Forecasting Gasoline Price (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 27
2 Assessment Of The Role Of Inequality And Income Distribution Factors In The Third Economic Development Plan ( With Emphasis On Direct Taxes) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 26
3 آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 10
4 اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 4، شماره: 1
5 اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 58
6 اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 51
7 اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
8 اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 9
9 اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 2
10 ادراک و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 45
11 ارزش گذاری قراردادهای سوآپ نفت خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر با رویکرد مشتقات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
12 ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 1
13 الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 3
14 اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 3
15 Estimating Production Gap and NAIRU in Iran's Economy by Using State-Space Model (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 4
16 Modeling and Forecasting Effects of Crude Oil Price Changes on the US and UK GDP (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 37، شماره: 2
17 بررسی اثر تجربی تورم بر جرایم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 83
18 بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
19 بررسی اثر ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر عملکرد بانک های اسلامی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
20 بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 2
21 بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
22 بررسی رابطه ی رشد و توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 5، شماره: 17
23 بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
24 بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تاثیرگذار بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 3
26 بررسی کارایی هزینه ای در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 28
27 بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 2
28 بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل سازی سری زمانی قیمت نفت بر پایه توابع پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
29 بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 1
30 پیش بینی تقاضای گردشگری خارجی (یک مطالعه موردی برای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 13
31 پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 17
32 پیش بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 2
33 تاثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 4
34 تاثیر پویایی مهاجرت از روستا به شهر بر نابرابری درآمدی: مورد مطالعه مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 3
35 تاثیر توسعه مالی بر توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه با تمرکز بر ویژگی های نهادی، اجتماعی و اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 48
36 تحلیل حساسیت شاخص های سلامت بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 9، شماره: 1
37 تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 34، شماره: 2
38 تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
39 تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چهارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 7
40 تهیه و کاربرد مدلهای اقتصاد کلان سنجی در ایران- یک بررسی مقایسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 46
41 رابطه قیمت و بهره وری انرژی در ایران: بررسی تجربی هم انباشتگی نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 18، شماره: 55
42 رابطه ی میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران با رویکرد علیت موجکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
43 رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
44 سنجش شاخص نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 12، شماره: 23
45 عوامل تعیین کننده اندازه دولت با تاکید بر نقش عوامل نهادی- سیاسی و حکومتی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 4
46 عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی با تاکید بر عملکرد بازار های مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
47 کاربرد روش تجربه انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 4
48 کاربرد سامانه خبره تلفیقی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 9
49 ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 15، شماره: 29
50 محاسبه وزن رفاهی دهک های درآمدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 13، شماره: 49
51 مدل سازی و پیش بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی gmdh (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 36
52 مدل سازی وابستگی حدی بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 57
53 مصیبت منابع یا نهادها؟ مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
54 معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 25، شماره: 84
55 مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش - انتشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
56 منابع نوسانات اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
57 نگرشی بر سوبسید و سهمیه بندی در ارتباط با مصرف و توزیع مطالعه موردی : ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 47
58 نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی ساخت پالایشگاه با خوراک میعانات گازی منطقه پارس جنوبی عسلویه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
2 بررسی اثر متمابل دو بازار انرژی نفت و مالی با استفاده از تجزیه قیمت(در خلال بحران مالی 2009-2008) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
3 تاثیر بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی بر نرخ ارز با محوریت جهش تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
4 نقش آب دَر توسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران