دکتر بهروز دستار

دکتر بهروز دستار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر بهروز دستار

Dr. Behrouz Dastar

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
2 تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
3 اثر افزودن کولین کلراید به جیره های حاوی سطوح مختلف روغن بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
4 اثر تغذیه درمنه خزری (Artemisia annua) بر عملکرد، ترکیب لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 2
5 اثر تفاله زیتون بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای، آنزیم های فیبرولیتیک و سنتز پروتئین میکروبی در بزغاله های نجدی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 1
6 اثر جایگزینی روغن سویا با روغن کتان در زمان های مختلف بر عملکرد، ترکیب لاشه و غنی شدن گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی با اسیدهای چرب امگا-۳ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 3
7 اثرات جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری شده بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و سودآوری در بره های نر افشار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
8 اثرات سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کتان با پنبه دانه بر فراسنجه های خونی، فعالیت آنزیم های فیبرولتیک شکمبه ای و سیستم ایمنی میش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 35
9 اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
10 ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری های مختلف ذرت بر سودآوری در بره های پرواری نژاد افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
11 ارزیابی اقتصادی تغییر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده های اسید آمینه کل در جیره نویسی کاربردی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 2
12 ارزیابی تاثیر نور ماورابنفش بر خواص بیوشیمیایی محتویات داخلی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
13 ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در مقایسه با کنجاله سویا در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
14 Ultraviolet and infrared rays effects on some mechanical properties of oil-stained eggshells using response surface methods (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
15 بررسی اثر سلنیوم آلی و معدنی بر سیستم ایمنی، صفات تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
16 بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
17 بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسیدپروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 2
18 بررسی پاسخ جوجه های گوشتی به استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره های حاوی سویای پرچرب اکسترودشده در دماهای گوناگون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 53، شماره: 2
19 بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتیین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
20 بررسی تاثیر پوشش دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
21 بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
22 بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
23 بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
24 بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
25 بررسی قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی هسته خرمای خام و تخمیری و تاثیر آن ها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
26 بررسی کیفیت آب و رشد بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تحت تغذیه با جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین در سیستم بیوفلوک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
27 پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 4
28 تاثیر استفاده از خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
29 تاثیر استفاده از رکسارسون و باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
30 تاثیر استفاده از رکسارسون و باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
31 تاثیر افزودن نمک های صفراوی گاو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء، ترکیبات لاشه و برخی شاخص های خون شناختی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
32 تاثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
33 تاثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
34 تاثیر تری متیل گلایسین و میزان پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت ها و لیپیدهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 9
35 تاثیر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات نقره بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش اکسیداتیو القاء شده توسط لیپوپلی ساکارید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 2
36 تاثیر تزریق درون تخم مرغی نانوذرات نقره بر سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش اکسیداتیو القاء شده توسط لیپوپلی ساکارید (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
37 تاثیر تغذیه کنجاله پنبه دانه تخمیر شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه وپروفایل چربی سرم خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
38 تاثیر سطوح مختلف پروتئین در دوره رشد و تخم گذاری بر عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 8
39 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و سین بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 1
40 تاثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه های تخمیری، مقدار آنزیم های سلولازی وتولید پروتئین میکروبی شکمبه بره های نر لری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 4
41 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
42 تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
43 تاثیر سطوح مختلف عصاره آویشن بر ابقاء نیتروژن، تولید گاز، جمعیت میکروبی، تعداد پروتوزوآ و برخی فراسنجه های خون در بره ها و بزغاله های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 3
44 تاثیر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی ( Rosa canina L) بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، فراسنجه های رشد و تولید عسل کلنی های زنبورعسل ( Apis mellifera) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 1
45 تاثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین E بر سیستم ایمنی هومورال در جنس نر و ماده بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
46 تاثیر طول دوره روشنایی و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
47 تاثیر فوکوئیدان، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
48 تاثیر منابع مختلف روغن بر عملکرد و الگوی اسیدهای چرب گوشت سینه و ران در جوجه‎های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 23
49 تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
50 تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
51 تاثیر میکروجلبک اسپیرولینا و پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس بر خصوصیات لاشه، مورفولوژی روده و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
52 تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
53 تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم جو جوانه زده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 11
54 مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
55 مقایسه اثرات سطوح مختلف سلنیوم آلی و معدنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت شناسی روده و اسیدیته ی روده کور مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 2
56 مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره ها و بزغاله های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی با پریبیوتیک به جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
3 اثر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 اثر سطوح مختلف نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
5 اثر نوع روغن جیره بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثرات استفاده از سیاه دانه Nigella sativa L به عنوان محرک رشد در جیره های کم پروتئین بر عملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
7 اثرات استفاده از سیاه دانهNigella sativa L به عنوان محرک رشد درجیره های کم پروتئین برعملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 اثرات افزودن آنزیم، پروبیوتیک و نوع روغن در جیره های بر پایه گندم بر کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 اثرات جایگزینی کنجاله کتان به جای کنجاله پنبه دانه بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، افزایش وزن، pH، نیتروژن آمونیاکی و برخی از آنزیم های شکمبه میش غیر آبستن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 اثرات جایگزینی کنجاله کتان به جای کنجاله پنبه دانه برروی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی میش غیر آبستن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 اثرات سبوسبرنج عملآوری شده با پرتو گاما، الکترون و مکمل آنزیمی بر عملکرد، ترکیبات لاشه و فراسنجههای خونی جوجه گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 ارزیابی کاربرد مکمل طبیعی سین بیوتیک بر مرفولوژی روده و وزن نسبی اندا مهای لاشه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 Effects of Feeding Solid-state Fermented Cottonseed Meal on Serum Biochemical Parameters of Broiler Chickens (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
14 بررسی اثر افزودن نانو ذرات نقره پوشش داده شد بر زیولیت بر تعداد و نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
15 بررسی اثر جنس و افزودن سیاه دانه در جیره‏های کم پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه‏های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 بررسی اثر جنس، سطح پروتئین جیره و سیاه دانه بر پایداری اکسیداتیو گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
17 بررسی اثرسطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه Nigella sativa L برفراسنجه های کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
18 بررسی امکان استفاده از تخم مرغ در تغذیه گوساله های هلشتاین و تاثیر آن بر روی قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی به مکمل سین بیوتیک به عنوان محرک رشد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
20 بررسی سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی سطوح مختلف گیاه کنگر فرنگی ((Cynara scolymus) بر تعداد کل گلبول های سفید و نسبت هتروفیل بر لنفوسیت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
23 بررسی کربوهیدراتهای سویا و ارزش تغذیهای آنها در جیره غذایی طیور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
24 بهبود ارزش تغذیهای کنجاله پنبهدانه به روش تخمیر در شرایط جامد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
25 پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و افزودنی های آنزیم، پروبیوتیک و روغن (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده بانانوذرات نقره پوشش داده شده برزئولیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
27 تاثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی در مقایسات مستقل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تاثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور برترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مقایسات مستقل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
29 تاثیر ذخیره سازی تخم مرغ در یخچال و سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیات کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
30 تاثیر سطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 تاثیر سطوح مختلف آرد ضایعات دوکشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
33 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیاتکیفی تخم مرغهای نگهداری شده در دمای اتاق (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
36 تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجههای خونی دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
37 تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 تاثیر سیلیمارین بر وزن اندام های لنفاوی و پروتیین سرم خون بلدرچین ژاپنی تحت تنش اکسیداتیو تتراکلریدکربن (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
39 تاثیر کنجاله پنبه دانه تخمیری و خام تخمیر نشده بر وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
40 تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 تاثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر برخی از اندام های داخلی در جوجه های گوشتی در پایان دوره آغازین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
43 تاثیرجایگزینی سطوح جیره ای کنجاله ی کلزای خام و تخمیری با کنجاله سویا، بر عملکرد وزن بدن و اندام های داخلی در مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی
44 تاثیرسطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 تاثیرنانوذرات نقره پوشش داده شده برزئولیت برفلورمیکروبی روده جوجه گوشتی درپایان دوره آغازین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
46 تأثیر افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع چربی در جیره های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 تأثیر افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع روغن در جیره های بر پایه گندم برکیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 تأثیر مکمل کولینکلراید در جیرههای با سطوح مختلف چربی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
49 تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
50 تعیین زمان بهینه افزودن روغن کتان به جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
51 تعیین قابلیت هضم ظاهری پروتئین آرد ضایعات کشتارگاه طیور با دو روش نمونه برداری ایلئومی وفضولات در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 کاهش سطح گوسیپول آزاد کنجاله پنبه دانه با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اورایزا به روش تخمیر در بستر جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
53 کنجاله تخم پنبه در تغذیه طیور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
54 مروری بر خواص آنتیاکسیدانی سیلیمارین ، تأثیر آن بر سیستم ایمنی وافزایش وزن جوجههایگوشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
55 مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
56 نیازمندی به اسیدهای چرب چندغیراشباعی امگا - 3 (n-3 HUFA) فیل ماهیان جوان Huso huso و اثرات آن روی برخی شاخصهای رشد و کیفیت لاشه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست