دکتر رسول روشن چسلی

دکتر رسول روشن چسلی

دکتر رسول روشن چسلی

Dr. Rasoul Roshan Chesli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه آموزش والدین کازلوف بر ابراز هیجان و بار روانی مادران دارای کودک اوتیسم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 1
2 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تحمل پریشانی و اضطراب درد در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
3 ادراک خود در مراجعان ایرانی با سابقه ای از ترومای پیچیده: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
4 الگوی ساختاری استفاده آسیب زای مادران از اینترنت و مشکلات رفتاری کودکان با میانجی گری تعامل مادر- کودک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
5 Psychological and Spiritual Dimensions of Covid-۱۹ Patients: A Qualitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 41
6 تاثیر قصه گویی مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر هشت تا ۱۰ ساله مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنائی (ODD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
7 تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مولفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 17، شماره: 32
8 رابطه ی سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی: نقش واسطه ای تعدیل شده ی رفتارهای دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
9 مقایسه الکتروانسفالوگرافی کمی کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی با کودکان بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 20، شماره: 2
10 مقایسه سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی با توجه به جنس و محل سکونت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
11 مقایسه ویژگی های شخصیتی بین نوازندگان و غیرنوازندگان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 52
12 نقش انعطاف ناپذیری روان شناختی و بدتنظیمی هیجان در پیش بینی شدت خشم ورزشکاران رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد رشد پس از سانحه در بهبود یافتگان بیماری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
2 ارتباط شفقت به خود و ذهن آگاهی: بررسی اثر تبیینی زیر مولفه های ذهن آگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
3 بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 بررسی اعتبار و پایایی ویژگی های روانسنجی مقیاس رویکرد چندجانبه ی جنسی(( MSAQ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
5 پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مولفه های کمال گرایی در دانشجویان دانشگاه شاهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس کمال گرایی: بررسی نقش زیرمولفه های کمال گرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
7 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شادکامی (دریافت مقاله) همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو
8 پیش بینی شفقت به خود بر اساس کمال گرایی: بررسی اثر تبیینی زیرمولفه های کمال گرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
9 پیش بینی مساله وابسته به فرهنگ ارتباط با خانواده همسر در زوجین ایرانی بر اساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
10 خشنودی زناشویی و خودآگاهی جنسی: تعدیل گری دانش سلامت جنسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 مقایسه تنظیم هیجانی بین نوازندگان و غیر نوازندگان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
12 مقایسه هوش اجتماعی، هوش اخلاقی و قضاوت اخلاقی در کودکان کار با کودکان عادی (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران