حمید حسن پور

 حمید حسن پور رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

حمید حسن پور

Hamid Hassan Pour

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه روشى براى پیش پردازش تصویر جهت بهبود عملکردJPEd 2MMM در فشرده سازى تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
2 استخراج ویژگی های مکان- فرکانسی جهت بازیابی تصویر چهره از پایگاه داده حجیم تصاویر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
3 استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی برای شناسایی میزان شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی توسط شاخص های بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 3
4 استفاده از رگرسیون غیرخطی و ویژگی های آماری جهت ارزیابی سیستم های (Interactive Question Answering (IQA (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 9، شماره: 3
5 استفاده از مشخصه های آماری داده ها و پردازش بلوکی برای قطعه بندی تصاویر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
6 بررسی خواص ریخت شناسی میوه برخی از ژنوتیپ های وحشی زرشک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
7 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
8 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پاداکسندگی برخی از موهای وحشی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
9 تاثیر کاربرد پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی آلو رقم شابلون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
10 تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
11 تنوع فیتوشیمیایی، بیوشیمایی و مولکولی انجیر (Ficus carica L.) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
12 ردیابی و شناسایی مجدد افراد در شبکه ای از دوربین ها با دید مجزا بر مبنای سیستم فازی در محیط های بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 2
13 شبیه سازی شتاب نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری های زمانی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 3
14 کاربرد پس از برداشت متیل جاسمونات بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و آنزیم های آنتی اکسیدانی گیلاس رقم تک دانه مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 1، شماره: 2
15 مدل سازی چهره با استفاده از میانگین گیری بر پایه دگردیسی تصویر و تجزیه مرتبه پایین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 2
16 ویژگی های میوه شناختی برخی از نژادگان های زالزالک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای حذف عبارات متقاطع از توزیع زمان-فرکانس ویگنر-وایل براساس تکنیک های دوبعدی پردازش سیگنال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
2 ارائه یک معیار بدون مرجع مقاوم به نویز برای تخمین تاری تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
3 ارایه روشی برای طبقه بندی سیگنال های MEG برای بازیابی حافظه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
4 ارایه روشی هوشمند بر مبنای دسته بندی متن جهت تشخیص کدهای مخرب ناشناخته (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
5 ارزیابی خسارات ناشی از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با استفاده از تکنیک های پردازش تصوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
6 استفاده از ساختار پیکسونی جهت بهبود روش Fuzzy C-means در قطعه بندی تصاویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 استفاده از مشخصه های آماری برای قطعه بندی تصویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 استفاده ازضریب انتشاربرای بزرگنمایی تصویربااستفاده ازمعادلات مشتقات جزئی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 افزایش وضوح تک تصویری با استفاده از تقریب منیفلد و k-means (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
10 افزایش وضوح تک تصویری با در نظر گرفتن بخش های مجاور بازسازی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از هیستوگرام رنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
12 بررسی اثر تیمار گاما آمینو بوتریک اسید بر روی کیفیت پس از برداشت گیلاس رقم «تک دانه مشهد» (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی روش و زمانهای مختلف پیوند روی دو رقم تجاری گردو تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی روند تغییرات محتوای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی شاه توت طی مراحل مختلف رشد و نمو میوه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعیRBFدر تحلیل و تولید سیگنال زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
16 بررسی فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل (Mespilus germanica L.) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 بررسی فعالیت پاداکسایشی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های سنجد در استان های آذربایجان شرقی وغربی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی نقش موتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات وب الگوریتم ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 بررسی و مقایسه عملکرد روشهای موجود بزرگنمایی تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
20 بهبود اتوماتیک روشنایی تصویر براساس اصلاح محلی گاما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 بهبود عملکرد دینامیکی اینورتر با استفاده از ساختار سریع و خودتطبیق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
22 پیش بینی مدت زمان باقی مانده چرخه زمانی فرآیندهای سازمانی براساس جنبه های کنترلی و جریان داده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
23 تاثیر ایندول بوتریک اسید )IBA( و زمان قلمه گیری بر ریشه زایی قلمه های سنجد(Elaeagnus angustifulia L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تاثیر زمان برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی ارقام سیب رد دلیشیز و گلدن دلیشیز در شرایط ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
25 تاثیر نفتالین استیک اسید (NAA) و زمان قلمه گیری بر ریشه زایی قلمه های سنجد (Elaeagnus angustifulia L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 تشخیص کلاه ایمنی در موتورسواران با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
28 تشخیص محل پلاک خودرو در تصاویر با کیفیت نامناسب (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
29 تشخیص نفوذ به شبکه های ویژه سیار با استفاده از شبکه های عصبی- فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
30 تشخیص نوع نویز در تصویر با استفاده از هیستوگرام و آنتروپی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
31 تغییرات در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در کشت ریشه مویین بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus) تحت تأثیر سیلیکون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 حذف نویز تصاویر با استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در معادلات مشتقات جزئی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 دسته بندی حودکار اسناد فارسی به کمک هستان شناسی فارسی نت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
34 دسته بندی صحنه تصویر بر پایه روش ناحیه کاندیدا و شبکه های Boosting (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
35 روش جدید فشرده سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام بااستفاده از آستانه گذاری ضرایب تبدیل موجک دو بعدی و RLC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
36 روشی برای تخمین هسته تاری جهت بهبود کارایی الگوریتم های ابرتفکیک پذیری (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
37 روشی جدید برای کاهش نویز تصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرما (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
38 زمان سنجی فعالیت های پرستاران : مدیریت نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
39 شناسایی ترافیک شبکه در مسیریاب ها با حفظ حریم خصوصی کاربران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
40 شناسایی زبان اشاره با استفاده از استخراج ویژگی بر پایه تبدیل موجک و تصاویر عمقی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
41 شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با ترکیبی از مدل های مبتنی بر بخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
42 شناسایی هوشمند زون های شکسته با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
43 طراحی کنترل کننده تناسبی-انتگرالی به همراه مسیر فیدفوروارد توان ورودی برای سیستم های فتوولتائیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
44 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده ولتاژ خازن لینک DC برای مبدلهای تک فاز متصل به شبکه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
45 طراحی و شبیه سازی میکرواینورتر تکفاز متصل به شبکه برای سیستمهای فتوولتائیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
46 کاربرد پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و برخی شاخص های کیفی میوه آلوی رقم شابلون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
47 کاهش اثر بلوکی در فشرده سازی فراکتالی تصاویر با استفاده از معادلات گرما (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 کاهش نویزتصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
49 کشف افعال ناهنجار در خانه های هوشمند با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
50 کشف وقایع صوتی محیطی براساس مدل پارامتریک بدون نظرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
51 کنترل مبدل بوست به روش هدایت افزایشی برای پنل های خورشیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
52 مروری بر خواص دارویی و آنتی اکسیدانی میوه ذغال اخته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
53 مطالعه خصوصیات فیزیکی و رنگ میوه نژادگانهای شاه توت (Morus nigra) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 مقایسه عملکرد و خصوصیات کمی دو رقم توت فرنگی در دو سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 یک معیار اندازه گیری کیفیت تصویر بر مبنای صفحات بیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر