مجتبی امیری

 مجتبی امیری عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان

مجتبی امیری

Mojtaba Amiri

عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی در باب تلویزیون و خشونت از نظر الگوی کارکردگرایی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
2 Assessment of Quantitative and Qualitative characteristics of Golestan Province Forests in an 11-year period (Iran) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 4، شماره: 2
3 ارائه الگوی استقرار ایمنی در محیط های ورزشی (با کاربرد نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
4 ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
5 ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
6 استخراج عوامل شکست پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS درکشورهای درحال توسعه باتمرکز برسازمان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
7 استخراج عوامل شکست پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتisms در کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
8 اولویت بندی شایستگی ها و ویژگی های کارکنان نهاد های انقلابی با رویکرد ارزشی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
9 اولویت بندی شایستگی ها و ویژگی های کارکنان نهاد های انقلابی با رویکرد ارزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
10 Dynamics and Structural characteristics of a natural unlogged oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand during a 5-years period in Shast Kalate Forest, Northern Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 1، شماره: 2
11 برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آینده تبلیغ دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 45
12 بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
13 بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی عوامل گرایش به بدحجابی و را هکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 36
15 بررسی مولفه ها و شاخص های پاداش های معنوی در سازمان از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 8
17 تاثیر ایدیولوژی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
18 تبیین الگوی انتخاب راهبرد کنش گفتگویی توسط مناظره کنندگان مورد مطالعه: مناظره های انتخاباتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
19 خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل های غرب مازندران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 1
20 رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
21 رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
22 شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر کارآفرینی شهری مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
23 طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
24 طراحی الگوی بازاریابی لیگ های حرفه ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
25 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
26 طراحی مدل ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
27 طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
28 طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
29 طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
30 فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 99
31 کنترل بدون حسگر پیش بین گشتاور موتور القایی سه فاز با استفاده از یک مشاهده گر مرتبه کامل تطبیقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 3
32 گامی به سوی سنخ شناسی انتقادی هویت کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
33 مدل دستیابی زنان کرد به جایگاه های رهبری در اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 2
34 مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
35 مطالعه تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
36 نظریه های کلاسیک سازمان و مدیریت بر اساس چارچوب بارل و مورگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
37 نقش عوامل درون سازمانی در پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری مورد مطالعه: شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 24
38 واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
39 ویژگی های ساختاری خشکه دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و مرمت مقبره پیر عطا در محله عودلاجان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 آنالیز عملکرد و طراحی ترانزیستور نوری حلقوی مایکرویو p-i-n (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
3 آنالیز عملکرد و طراحی ترانزیستور نوری حلقوی مایکرویوp-i-n (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
4 اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
5 اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
6 ارائه یک الگوریتم برای شناسایی چهره با استفاده از نمایش تنک در داده های عظیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهارت های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری ارتباطات
7 ارتباط ویژگی های فیزیوگرافی و برف و تاثیر آنها بر ساختار توده (مطالعه موردی جنگل لیرسرا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارزیابی تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
9 ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در ضبیه سازی برخی از پارامتر های جوی آینده(مطالعه موردی:ایستگاه کوهرنگ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 ارزیابی جنگل کاری کاج بروسیا pinus bruti ten)) در منطقه رامیان، استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدلICD در شهرستان آققلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
12 استفاده از خطوط برق بعنوان کانال ارتباطی جهت ایجاد شبکه خانگی و انتقال دیتا (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 الزامات تحول و نوسازی در نظام آموزش و پرورش کشور با رویکرد استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
14 Introduction a novel low complexity detector for Uplink massive MIMO Systems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
15 Iterative Hard and Soft Decision Based Detection Methods for Uplink Massive MIMO Systems (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
16 بازنگری در تقسیم بندی سنتی منابع درآمدی شهرداری ها، با تکیه بر محل هزینه (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
17 بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از ضعف هویت و حس تعلق شهروندان درشهرهای جدید (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
18 بررسی بازده کوانتومی سلولهای خورشیدی چندپیوندی تندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
19 بررسی پراکنش و ساختار توده های عناب در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
20 بررسی تجارب، اقدامات،الزامات و ملاحظات کشورهای منتخب در زمینه خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
21 بررسی تطابق شاخصهای خشکسالی هواشناسیSPI و RDI در حوضه کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
22 بررسی تغییرات تنوع گونه ای در اثر بهره برداری در توده های طبیعی و مدیریت شده جنگل بلوط لوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
23 بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچپاشی شده و شاهد درروستاهای اطراف جاسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
24 بررسی تنوع زیستی گونه‌های علفی و چوبی در جهت‌های مختلف جغرافیایی جنگل‌های شمال ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
25 بررسی تنوع ساختاری توده در تیپ های مختلف جنگل (سری 8 طرح جنگلداری زیارت) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
26 بررسی چالشها و موانع تحقق مدیریت محله محور در محلات شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 8 - ناحیه 2- محله فدک) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
27 بررسی سازههای ترکیبی فولادی و مصالح بنایی در برابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
28 بررسی عملکرد رویشی زربین(cupressus sempervirens var horizontalis)در جنگل کاری رامیان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سازی آن در گروه سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
30 بررسی کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند فیشرتروپش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
31 بررسی گاه شمارانه ی پیشینه ی مطالعات هویت کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
32 بررسی میزان تاثیر تمرکز سازمانی بر ابعاد مسیولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه مورد مطالعه کارکنان دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
33 بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و ماموریت های شهرداریها مورد مطالعه شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
34 بررسی و آنالیز ترانزیستور نوری مایکرویو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
35 بررسی و تفکیک کلونهای صنوبر تبریزی (Populus nigra) شمال استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
36 بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و ارائه روشهای بهبود آن در سازمان برق ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 برنام هریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکتهای هلدینگ صنعت برق (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
38 پهنه بندی حساسیت فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
39 پیص بینی تغییرات بارش دو دوره 20 ساله آینده با استفاده از مدل ریس مقیاس نمایی LARS-WG و مدل گردش عمومی HadCM3 (مطالعه موردی:ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 پیوند بین استراتژیهای منابع انسانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
41 پیوندمدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
42 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر قابلیت جست دهی گونه های برو و مازو در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
43 تاثیر مشخصه های روشنه تاج پوشش بر تجدید حیات گونه های درختی (مطالعه مور دی: سری دو جنگل شصت کلاته) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
44 تاثیر مشخصه های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه مور دی: سری دو جنگل شصت کلاته) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
45 تاثیر هیدورپرایمینگ بر جوانهزنی بذور گونههای سوزنیبرگ کاج بروسیا و تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
46 تأثیر مالچ نفتی بر تنوع جوامع ماکروفون خاک در دو فصل پائیز و بهار مطالعه موردی روستاهای اطراف شهرستان جاسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
47 تجدیدحیات درختان در روشنه های تاج پوشش 10 سال پس از برش تک گزینی (مطالعه موردی: پارسل 318 جنگل جمند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
48 تحلیل خشک سالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخصSDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره سو (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
49 تحلیلی بر کارکرد کتاب و کتابخانه در حفاظت از فرهنگ کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
50 تغییرات برخی مشخصه های کمی ساختار توده بعد از اجرای یک دوره 10 ساله طرح جنگلداری در سری14 بندبن جنگل گلندرود نوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
51 جایگاه GIS در صنعت بانکی کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
52 چوب در سازه و معماری بومی مازندران (نمونه موردی: بررسی خانه های چوبی روستای دلیر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
53 روش های مطالعه روشنه های تاج پوشش در جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
54 شبیه سازی تحمل خطا برای یک سیستم کنترل خودکار هواپیما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
55 شبیه سازی تزریق دی اکسیدکربن در مخازن گاز میعانی با هدف ازدیاد برداشت میعانات گازی و دفع دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
56 شناسایی قابلیت های بازاریابی نیروی انسانی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
57 شهروندان به مثابه مشتری :کنکاشی در پیاده سازی ZRM در حوزه مدیریت شهری (دریافت مقاله) همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری
58 عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
59 کاربرد رویکرد پست مدرن/پساساختارگرایی در علوم مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
60 کارکرد رسانه های جمعی جهت غلبه برموانع فرهنگی-اجتماعی توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
61 مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
62 مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
63 مطالعات طیف سنجی بر روی سطح سرمی سلنیوم در افراد مبتلا به سندروم داون (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
64 مطالعه رفتارهای انحرافی شهروندان و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و طبقه اجتماعی افراد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
65 مقایسه برخی مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده و زادآوری طبیعی در تیپ های راش خالص و آمیخته طرح جنگلداری سری دو جنگل شوراب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
66 مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه ای در توده های طبیعی و مدیریت شده جنگل لوه در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
67 مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
69 نقش بادشکنها در افزایش عملکرد محصولات گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
70 نقش سرمایه فکری در پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
71 نقش فرهنگ و مطالعات فرهنگی در کشورهای در حال توسعه (مدل توسعه یافتگی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
72 نقش مدیریت محلی در بهبود محیط کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
73 نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
74 نقش ورزش های گروهی در ارتقاء حس تعلق شهروندان (دریافت مقاله) همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه ۱۰