پروفسور محمدرضا حکاکزاده

پروفسور محمدرضا حکاکزاده استادیارحقوق بین الملل،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی

پروفسور محمدرضا حکاکزاده

Prof. mohammadreza hakakzadeh

استادیارحقوق بین الملل،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 38
2 آسیب شناسی نظام عدم تمرکز فنی در ایران با تاکید بر حوزه نظارت و بودجه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
3 بررسی اصل سلسله مراتب اداری و چگونگی نظارت برآن در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 7، شماره: 4
4 بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 1
5 بررسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی زمینه های شکل گیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 6، شماره: 21
7 بررسی و تحلیل جایگاه و نظام حقوقی مورد عمل هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 3
8 بررسی و تحلیل سیاست های قانونی کنترل پسماندهای خطرناک پلاستیکی و لاستیکی در مقررات ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 2
9 بهینه سازی تولید و مصرف انرژی: راه های نوین تولید انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی به کمک بهینه سازی ساختمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 1
10 تاثیر گاز متان بر محیط زیست بین الملل و ایران با محوریت نقش شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 2
11 تبلیغات خصمانه در نظام آزادی رسانه ها در چارچوب حقوق بین الملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 7، شماره: 1
12 حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 9، شماره: 1
13 دستور موقت در امور شهرداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 3
14 روسیه و بحران دولت - ملت سازی در عراق نوین (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 8، شماره: 29
15 صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به اراء وتصمیمات مراجع شبه قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 4
16 مداخله خارجی در امور داخلی دولت ها از طریق عملیات سایبری با توجه به دستورالعمل تالین ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 1، شماره: 1
17 نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای هیات های تخلفات اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 4
18 نظام حقوقی حاکم بر«بازنشستگی پیش ازموعد» (با تاکید برمشاغل سخت وزیان آور)، درپرتو آراء دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 4
19 واکاوی فلسفه حقوق از دیدگاه حقوق طبیعی و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 9، شماره: 1
20 وضعیت تمرکز و عدم تمرکز در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه ی افزایش مهریه بعد از نکاح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه