دکتر عبدالناصر فضل نیا

دکتر عبدالناصر فضل نیا

دکتر عبدالناصر فضل نیا

Dr. Abdolnaser fazlnia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
2 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت سنجش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
3 ارزیابی هیدروژئوشیمیائی منابع آب زیرزمینی در مناطق افیولیتی شمال- شمال غرب خوی و قره ضیاءالدین جهت شناسایی کیفیت آب ها و تعیین اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
4 بازسازی ژئوشیمیایی و پترولوژیکی نفوذی های مافیکی- اولترامافیکی تله پهلوانی، شهر بابک، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 2، شماره: 5
5 بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین کروم، کبالت، نیکل و منگنز و پهنه بندی آنها در آبخوان های شمال و شمال غرب خوی ( زورآباد) توسط نرم افزار GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی میزان غلظت عناصر در آب های زیرزمینی منطقه آستانه اشرفیه- کوچصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
7 پتروگرافی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی لامپروفیرها و سنگ های مرتبط، جنوب غرب سلماس (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 12
8 پهنه بندی و تعیین منشا آلودگی منیزیم و فلزات سنگین آهن، روی و مس در آبخوانهای شمال و شمال غرب خوی (زورآباد) با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
9 تعیین شرایط و عوامل موثر بر رخداد ذوب بخشی در زنولیت های میگماتیتی چاه بازرگان (شمال شرق نیریز) با استفاده از نمودارهای فازی ترمودینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 1
10 تغییرات عناصر خاکی کمیاب و فرعی در طی فرایندهای میگماتیتی شدن سنگ های متابازیک قوری، نیریز، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
11 تکامل تکتونوماگمایی نفوذ ی های شمال شرق قوری، جنوب غرب شهربابک، زون سنندج- سیرجان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
12 زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی نفوذی های گابرویی خراجو (جنوب آذرشهر، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 28
13 زمینشیمی و محیط تکتونوماگمایی نفوذی‏های قروچاه سفلی (جنوب مهاباد)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 2
14 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای متاآلومینوس سیرجان،کمربند ماگمایی ارومیه- دختر، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
15 شرایط نفوذ و محیط تکتونوماگمایی باتولیت گرانیتی تخت، سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 17
16 محیط زمین ساختی ماگمای گرانیتوییدهای نوع A و نفوذی های مافیک سیاه باز (شمال باختری خوی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 30
17 مدل بندی ژئوشیمیایی ذوب بخشی زنولیت های میگماتیتی تله پهلوانی شهر بابک (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 1، شماره: 1
18 مدل بندی ژئوشیمیایی فازهای کنترل کننده فراوانی عناصر اصلی و کمیاب در آمفیبولیت های میگماتیتی سه قلاتون، نیریز، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Engineering Geology and Seismic Hazards of Bardasoor Dam, Iraq (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
2 آلایش و کاهش فشار آدیاباتیک بر اساس شواهد صحرایی و میکروسکپی در دایک های میکرودیوریت پورفیری کوارتزدار، چهار گنبد، سیرجان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اثرات زمین پزشکی و زیست محیطی کانیها و ترکیبات آرسنیک بر روی سیستم تولید مثل (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
4 ارزیابی آلودگی منابع آب زیرزمینی شمال غرب دشت کبودر آهنگ با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
5 ارزیابی خطر رخداد زلزله در منطقه میاندوآب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
6 ارزیابی کیفیت اب زیر زمینی محدوده شمال غرب کبود ر اهنگ جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
7 ارزیابی نظام مقابله با تهدیدات زیست محیطی ناشی از معادن در حقوق محیط زیست ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 بافت، کانی سازی و محیط تشکیل کمپلکس مونزونیتی-سینیتی-گابرویی غرب سردشت (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 بررسی اثرات زیست محیطی کیفیت آب منطقه سیلوانا در سامانه های آبیاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 بررسی احتمال وجود آلودگی فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی مجاور منطقه افیولیتی خوی توسط GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی پتانسیل های ژیوتوریسم و ژیوپارک در شهرستان سردشت و مناطق اطراف، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 بررسی خطرات زمین لرزه ای شهرستان سردشت: خطر زیست محیطی توسعه شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 بررسی ژئوشیمیایی اختلاط ماگمایی در کوارتز سینیت های جنوب ارومیه شمال غرب زون سنندج-سیرجان، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
14 بررسی کیفیت آب زیرزمینی در بخش شمالی شیت 1:100000 سیلوانا – ارومیه با استفاده از روش های هیدروژئوشیمیایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 پتروفابریک، شرایط دما فشار و زودوسکشن های دگرگونی اکلوژیت های جنوب بیرجند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 پتروگرافی کانسار مس قره تپه ماکو، آذربایجان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
17 تاثیر فازهای کانیایی بر عناصر خاکی نادر و کمیاب در کمپلکس گابرویی -سینیتی -مونزونیتی غرب سردشت (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 ژئوشیمی و محیط تکتونوماگمایی گابروهای ممکان، ارومیه، ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
19 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی بازالتهای جنوبغرب سلماس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای متا آلومینوس سیرجان، کمربند ماگمایی ارومیه-دختر، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
21 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی لامپروفیرها و آندزی بازالت-بازالتهای جنوب-غرب سلماس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
22 ژئوشیمی و محیط تکتونیکیبازالت های جنوب و جنوب شرق مهاباد (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
23 لرزه‌خیزی و مشکلات زمین‌شناسی مهندسی خط انتقال آب سلماس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
24 محیط تکتونوماگمایی گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 مدلسازی ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی مافیک جنوبغرب سلماس (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
26 مطالعه هیدروژئوشیمیایی و رخساره آب های زیرزمینی شهرستان ملکان بر اساس شاخص های کیفی مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 معرفی استراتوولکان قطعه خرگوشی و بررسی زمین شناسی و سنگ نگاری آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 منشا و مکانیزم تشکیل کانسار منیزیتی منطقه بورالان پلدشت و بررسی آلودگی آبهای این منطقه نسبت به عناصر سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار