فرهنگ مظفر

 فرهنگ مظفر دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

فرهنگ مظفر

Farhang Mozafar

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
2 PRINCIPLES OF OPEN SCHOOL DESIGN BASED ON EMOTIONAL INTELLIGENCE MODEL AND ENHANCING LEARNING (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
3 بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
4 بکارگیری تکنولوژی در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
5 بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
6 تاثیر فضاهای توسعه پذیر محیط های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
8 تحلیل توپولوژیک فضای باز در الگوهای طراحی مسکن بومی- سنتهی شهرهای اسلامی و نظریه های شهرسازی نوگرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 1
9 طلاکاری آرایه های گچی قالبی در بقعه سید رکن الدین یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 19
10 فرم گرایی نگاره های نسخه ثواقب المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
11 کاربست رکن ایده آلی نوآوری نظام یافته (تریز) در طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
12 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
13 مدل های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
14 مطالعه تطبیقی سه نسل آموزش دانشگاهی معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشه طراحی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
15 مطالعه تطبیقی معماری و محتوای مدارس ایران از دوره سنتی تا نوین (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 49
16 نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 78
17 نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
18 ویژگی ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول طراحی مسکن با رویکردی به ارتقا خلاقیت ونوآوری درکودکان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
2 الگوهای پایدار معماری سنتی ایران در ساختمانهای بلند مرتبه (مطالعه موردی: برج های مسکونی شهرک آپادانا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 الگوی طراحی محوطه باز مدارس معاصر بر اساس دیدگاه کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 Strategies for saving aesthetic values in historic fabrics (case study: Jolfa district, Isfahan) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 Toward fostering creative and innovative researchers: anarchitectural approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 بازشناخت هویت اصیل معماری و شهرسازی ایرانی برپایه نمادهایی ازمعماری اورامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
7 بررسی احساس تعلق به محلات مسکونی و هویت پایدار(مطالعه موردی منطقه نارمک شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
8 بررسی تاثیرجانمایی بازتابنده صوتی در سقف اتاق بر فهم گفتار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
9 بررسی تطبیقی راهکارهای کالبدی به کارگرفته شده در جهت افزایش هویت بافت های فوسوده تاریخی ‏در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 تاثیر تفاوت ابعاد بر فهم گفتار در کلاس های درس با مساحت و حجم یکسان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
11 تبیین رابطه هویت انسان و مکان در نظریه های روانشناختی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
12 تعیین شاخص های سرمایه اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان در سکونتگاههای غیررسمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
13 راهکارهای ساده و هماهنگ با معماری بنا برای مقاوم سازی لرزه ای در ساختمانهای آجری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
14 معیارهای کیفیت فضای داخلی موثر بر تحمل پذیری و بهره وری کارکنان در محیط های کاری تخصصی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
15 نقش منظر و طراحی بایوفیلیک در کیفیت فضای کار و بهره وری کارکنان شرکت ها و سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری