دکتر عباس پاک

دکتر عباس پاک استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر عباس پاک

Dr. Abbas Pak

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.