دکتر مفید شاطری

دکتر مفید شاطری دانشگاه بیرجند

دکتر مفید شاطری

Dr. Mofid Shateri

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مقالات گردشگری به چاپ رسیده در مجلات جغرافیایی رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 2
2 اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 2
3 اثرات اقتصادی_اجتماعی احداث پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر توسعه پایدار نواحی روستایی (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 3
4 اقدامات توسعه ­ای و نقش آن در تامین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: کمربند سبز دشت خوشاب، مرز خراسان جنوبی با افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی مقایسه ی شاخص های حکمروایی مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 1
6 بررسی موسیقی آوازی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر اساس اجرای گروه تعزیه سرخنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 3
7 پیامدهای تغییر الگوی کشت زعفران و پسته و تاثیر آن بر توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان رشتخوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 72
8 پیوند آیین تعزیه (شبیه خوانی) با عناصر کالبدی در حسینیه ی شوکتیه ی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 3
9 تاثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 3
10 تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 2
11 تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 1
12 تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی روستایی در توسعه مسکن و وضعیت زیست محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
13 تحلیل پروژه های محیط زیستی اجرا شده در شرکت پالایشگاه گاز فجر جم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 1، شماره: 2
14 تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 1
15 تداعی؛ ترفندی روایی- نمایشی برای متادرامِ گریز در تعزیه (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 1
16 حفر بی رویه چاه ها و بسترسازی ناپایداری فضا در دشت قاین (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 2
17 داروینیسم اجتماعی و تاثیر آن بر جغرافیا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
18 شناخت و اولویت بندی نیازهای اساسی توسعه مناطق روستایی با استفاده از روش TOPSIS؛ مطالعه موردی دهستان شوسف در شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
19 کارکردهای آموزشی موقوفه حاج‌عبدالعلی‌خان در شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 1
20 مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 2
21 مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
22 نخل گردانی محرم در درخش: نگاهی انسان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 1
23 نقش دانش بومی در مدیریت منابع آب مورد مطالعه دهستان شاسکوه شهرستان زیرکوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 9، شماره: 18
24 نقش روستا در حفظ عنصر پیشخوانی در تعزیه (مطالعه موردی: روستای سرخنگ، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 1، شماره: 2
25 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: (روستاهای دهستان بشیوه پاطاق استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
26 واکاوی اثرات اقتصادی-اجتماعی اسکان خودجوش عشایر(مطالعه موردی: عشایر بخش دهدز شهرستان ایذه استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
27 واکاوی تحولات کالبدی و کارکردی مساکن روستایی ایران (نمونه موردی: ناحیه شاسکوه - شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 153
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وقف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
2 ارزیابی اثرات پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر منابع آب منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
3 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی وقف در توسعه محلی مطالعه موردی: بخش کاخک شهرستان گناباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
4 بررسی اثرات محیطی بر الگوی مساکن روستایی مطالعه موردی : دهستان گزیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 بررسی تاب آوری مولفه های اقتصادی اجتماعی خانوارهای روستایی در مقابل مخاطرات طبیعی با تاکید بر خشکسالیمورد مطالعه : دهستان قهستان، شهرستان درمیان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 بررسی دانش بومی عناب کاران شهرستان خوسف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
7 بررسی وقف در قنوات شهر قاین و اثرات اجماعی ، فرهنگی آن (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
8 بررسی ویژگی های مسکن بومی روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 تاثیر وام مسکن روستایی بر توسعه مطالعه موردی : روستاهای ورزگ- خونیک سفلی در قاین (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
10 تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
11 تبیین نقش مسجد جامع در فضای شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
12 تحلیل راهبردفضا درراستای گسترش و کارآمدسازی گردشگری روستایی؛موردروستای چنشت درشهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 تحلیل گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی: (منطقه باغستان شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
14 تعیین الگوی کشت با تاکید بر مدیریت آب در اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش سده، شهرستان قاین ) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
15 توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و ارائه نقشه راه اقدام اقلیمیمطالعه موردی؛ روستای آبگرم در مناطق مرزی درمیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی
16 جایگاه وقف در آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تاکید بر وقفنامه حاج عبدالعلی خان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
17 حسینیه آراسته، بنایی وقفی از دوره قاجاریه در بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
18 ساختار و نظام مدیریت سنتی منابع آب (مطالعه موردی: قنات ماخونیک) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
19 شناخت دانش بومی معماری مساکن روستایی با تاکید بر جنبه های زیست بوم سازگار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
20 شناختی بر موقوفه غلامرضا حسین جعفر در شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
21 عوامل موثر بر تابآوری اقتصادی خانوارهای روستایی در برابر مخاطره خشکسالی (موردمطالعه: بخش سده شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 کارآفرینی زنان و نقش آن درتوسعه اقتصادی روستاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
23 کارکرد آموزشی وقف و اثرات اجتماعی-فرهنگی آن در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
24 کارکردهای اجتماعی –فرهنگی وقف و نظام مدیریت سنتی آب در قنات بلده فردوس (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
25 گروه های توسعه روستایی شیوه ای نوین از تعاونی های مردمی در مسیر توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
26 مطالعه تفاوت اثر بخشی دانش بومی و نوین در کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر خشکسالی؛ مورد مطالعه : روستاهای بخش مرکزی شهرستان خوسف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 مقاوم سازی مسکن در راستای توسعه پایدار روستایی مطاله موردی : روستای اسفشاد در قاین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
28 نقش دانش بومی در پایداری منابع آب مورد مطالعه دهستان شاسکوه شهرستان زیرکوه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 نقش کارآفرینی زنان درتوسعه نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
30 نقش وقف در شکل گیری پدیده های جغرافیائی مطالعه موردی: آب انبارهای خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
31 نگاه توسعه ای زنان به توسعه و توانمندسازی جامعه روستایی از منظر وقف(مورد مطالعه شهرستان قائنات) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی