شاهرخ حسینی هاشمی

 شاهرخ حسینی هاشمی Iran University of science and Technology

شاهرخ حسینی هاشمی

Shahrokh Hosseini Hashemi

Iran University of science and Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر همزمان مدول های کششی - فشاری و برشی پیوندهای واندروالسی بر روی ارتعاشات نانوریبون های گرافنی دولایه با شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
2 بررسی تاخوردگی فرش دستباف تحت فشار استاتیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 13
3 تاثیر دما، رطوبت و زمان در خزش فشاری بخش تاخورده فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3-D vibration analysis of thick elliptical plates on pasternak foundation (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارائه یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانوبراساس تئوری مرتبه اول برشی ورقها درفضای غیرمحلی الاستیسیته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
3 ارتعاش آزاد ورق مستطیلی نسبتاً ضخیم میندلین تحت تنش صفحه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 ارتعاشات آزاد نانو ورق مستطیلی یک سر گیردار براساس تئوری الاستیسیته غیر محلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
5 ارتعاشات آزاد ورقهای ضخیم دایروی میندلین دارای تقارن محوری با ضخامت متغیر تحت شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 EXACT CLOSED FORM CHARACTERISTIC EQUATIONS FOR VIBRATING MODERATELY THICK BEAMS (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 Low velocity impact on relatively thick rectangular plate under in-plane loads resting on Pasternak elastic foundation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
8 On Nonlinear Torsional Vibrations of Nanorod (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 بازده و توان آکوستیکی حاصل از ارتعاش آزاد خارج صفحهای ورق حلقوی نسبتاً ضخیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
10 بررسی اثر فونداسیون پسترناک بر نیروی کمانش ورق مستطیلی نسبتا ضخیم با فرضیات مرتبه اول برشی میندلین (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
11 بررسی اثرات فرورفتگی دائمی و تغییر شکل برشی روی ورق نسبتا ضخیم مستطیلی با دو وجه دارای شرایط مرزی تکیه گاه ساده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
12 بررسی ارتعاشات آزاد نانوتیرقرارگرفته درمحیط سیال با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
13 بررسی ارتعاشات آزاد ورق های میندلین مستطیلی چند دهانه با استفاده از روش ریلی ریتز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
14 بررسی ارتعاشات آزاد ورقهای ضخیم حلقوی ساخته شده از مواد FGبا استفاده از روش چبیشف ریتز و تئوری سه بعدی الاستیسیته (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
15 بررسی ارتعاشات پوستههای استوانهای ضخیم تحت شرایط مرزی مختلف کلاسیکبا استفاده از روشچبیشف ریتز و تئوری سه بعدی الاستیسیته (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
16 بررسی افزایش سرعت فلاتر بال با اعمال فیدبک حالت بر عملگر پیزوالکتریک کامپوزیت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
17 بررسی تحلیلی و عددی بازده تابشی صوت حاصل از ارتعاش آزاد ورق مستطیلی نسبتا ضخیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
18 بررسی میدانهای تنش و کرنش ناشی از تحلیل ترمومکانیکی سرسیلندر با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 تحلیل ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی ترک دار با استفاده از روش ریتزو از طریق تجزیه ورق (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
20 تحلیل ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی دارای تغییر ناگهانی در خواصمواد در راستایی غیراز ضخامت با استفاده از روشریتز و از طریق تجزیه ورق (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
21 تحلیل ارتعاشات آزاد ورقهای نازک بیضی شکل در دستگاه مختصات بیضوی به روش انرژی ریلی-ریتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 تحلیل ارتعاشات آزاد ورقهای نازک ذوزنقه ای به روش ریلی- ریتز با استفاده از تابع چند جمله ای کامل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 تحلیل ارتعاشات اجباری ورقهای میندلین نسبتا ضخیم مستطیلی مستقر روی فونداسیون الاستیک تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای کامپوزیتی لایه ای دوار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
25 تحلیل دینامیکی تیر تیموشنکو از جنس ماده مدرج تابعی بر روی بستر الاستیک تحت تاثیر حرکت بار متمرکز متحرک نوسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
26 تعیین فرکانس طبیعی ورقهای مستطیلی ترکدار به روشتحلیلی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
27 تعیین فشار دینامیک بحرانی ورق دوار یک سرگیردار در جریانهای آیرودینامیکی مافوق صوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 حل تحلیلی و تعیین فرکانس طبیعی ورقهای مستطیلی نسبتاً ضخیم ترکدار با شرایط مرزی کاملا ساده (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
29 حل دقیق ارتعاشات آزاد سکوهای دریایی و بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
30 حل دقیق ارتعاشات ورقهای مستطیلی تحت تنش اولیه صفحه ای تک محوری و دو محوری و انواع بارهای ضربه ای مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
31 حل دقیق ارتعاشات ورقهای مستطیلی مستقر روی پایه الاستیک تحت تنش اولیه صفحه ای تک محوری و دومحوری و انواع بارهای ضربه ای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 فلاتر پره های دوار در جریان زیر صوت در پرواز هاور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
33 کاربرد روش تفاضل مربعات برپایه ی چندجمله ای ها PDQM درتحلیل ارتعاشات تیراویلربرنولی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
34 کنترل ارتعاشات ورق های ضخیم به روش میرایی فعال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
35 محاسبه سرعت فلاتر مدل سه درجه آزادی بال هواپیما بروش ریلی ریتز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 مطالعه تأثیر توأم هندسه تخریب و ترک لبه ای ؛ بر تغییرات فاکتور شدت تنش مودهای اول و دوم شکست و آنالیز مودال صفحه آلومینیومی با بهره گیری از روش المان محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 مکان یابی بهینه یک وصله پیزوالکتریک بر روی یک ورق مستطیلی برای کنترل چند مود ارتعاشی آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
38 مکان یابی بهینه یک وصله پیزوالکتریک بر روی یک ورق مستطیلی برای کنترل چند مورد ارتعاشی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران