دکتر روح اله ابوجعفری

دکتر روح اله ابوجعفری

دکتر روح اله ابوجعفری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از خرید کارخانه تا طراحی کارخانه: مورد کاوی دو سرمایه گذاری صنعتی مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع در صنعت غذایی در دوره های قبل و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 3
2 بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش های سرمایه گذاری ریسک پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
4 تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تامین مالی مرحله ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 4
5 تببین اهرم های تحولی سازمان اوقاف و امور خیریه مبتنی بر شناسایی و اولویت بندی نظام جامع مسائل آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 1
6 تحلیل چالش های صنعت اسباب بازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 43
7 چالش های اقتصادی نشر در ایران؛ پیش نهاد شاخص های آمار اقتصادی و نوآوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 9
8 شناسایی ابزارهای تامین مالی نظام تولید خودرو مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی تامین مالی شرکتهای نوپا از طریق نظام بانکی با تاکید بر مکانیزم سرمایه گذاری ریسک پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
2 تبیین ابزارهای جدید تامین مالی نظام تولید خودرو مبتنی بر تحلیل جامع زنجیره ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
3 تحلیل بین سیستمی هولونیک خرده نظامهای اجتماعی درمطالعه نظام نوآوری : مطالعه موردی تحلیل بین سیستمی نظام مالی و نظام نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
4 حکمرانی با چشم های بسته: ضرورت توسعه نظام های آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
5 ضرورت نهادسازی مالی در راستای توسعه کسب و کارهای جدید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران