دکتر عاصفه عاصمی

دکتر عاصفه عاصمی دانشیار- دانشگاه اصفهان

دکتر عاصفه عاصمی

Dr. Asefeh Asemi

دانشیار- دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت "سیستم های اطلاعات مدیریت " در کتابخانه های مرکزی دانشگا ه های شهر تهران از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 6، شماره: 2
2 عوامل موثر بر نیازهای اطلاعاتی کاربران دبیرستانی کتابخانه های عمومی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
3 ارتقای مراقبت های بهداشتی با استفاده از سیستم های اطلاعات سلامت هوشمند تعاملی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 3
4 ارزیابی میزان زیرساخت های مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 1، شماره: 3
5 ارزیابی نرم افزارهای جامع کد منبع باز مدیریت کتابخانه: تحلیل مقایسه ای PhpMyLibrary و Koha (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 4
6 ارزیابی و مقایسه امکانات دبیر در سامانه های مدیریت همایش های علمی ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 13
7 امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 2
8 اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 1
9 اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 4
10 Comparison of Information Retrieval Capabilities in Library Software of Payam, Voyager and Aleph (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 26
11 Qualified Instructors, Students' Satisfaction and Electronic Education (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 3
12 بررسی تاثیر روانی رنگ پوشش ظاهری کارکنان مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی بر اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی ایشان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 32
13 بررسی رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رضایت کاربران اینترنت در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 2
14 بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی در به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 20
15 بررسی میزان استناد مقالات ISI web of science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ در دو حوزه ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی میزان تاثیر انگیزاننده های موثر بر تسریع روند پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان در به کارگیری ابزارهای وب 2.0 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی نقش برگزاری کارگاه های آموزشی در توسعه سواد اطلاعاتی متخصصین رشته برق در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 4، شماره: 3
19 بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
20 بررسی و مقایسه امکانات مدیر در سامانه های مدیریت همایش های علمی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 21
22 بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 3
23 تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 44
24 تحلیل ترکیبی کتاب سنجی و متن کاوی تولیدات علمی حوزه پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه PubMed (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 4
25 تحلیل روند پژوهش های حوزه بیوانفورماتیک بر مبنای پایگاه Clarivate (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 6
26 رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریتدانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 4
27 ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصورسازی علم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
28 شناسایی روابط موضوعی بین منابع مورد استفاده توسط کاربران مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با استفاده از تکنیک متن کاوی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 59
29 شناسایی و بررسی مقایسه ای امکانات و قابلیتهای بخش همترازخوانی سامانه های مدیریت پایگاه نشریات ملی و بین المللی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 4
30 مزایا و چالش های محاسبات فراگیر و سیار در مراقبت های بهداشتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 4
31 مطالعه کتاب سن جی تولیدات علمی حوزه "سلامت ابری" در پایگا ه پابمد: تحل یل هم رخدادی واژگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده دوره: 3، شماره: 1
32 مطالعه کتاب سنجی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیا در پایگاه مدلاین: تحلیل هم رخدادی واژگان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اینترنت اشیا: فناوری کارآمد در کتابخانه ها و مراکز اطلاعرسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
2 Feasibility Study of Establishment of RFID System in ALI, Iran (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی
3 Intelligent MCDM Method for Supplier SelectionUnder fuzzy Environment (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
4 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فاکتورهای زنجیره ارزش درصنعت قطعه سازی خودروشهراراک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
5 بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی صنعت آهن و فولاد I&S در ریسرچ گیت: مطالعه آلتمتریکس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 شناسایی انگیزاننده های مؤثر بر تسریع روند پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 نقش مدیریت عالی، مشاوران و اعضای تیم پروژه شرکت ذوب آهن اصفهان در پیاده سازی ERP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات