دکتر ایرج رسولی

دکتر ایرج رسولی استاد، دانشگاه شاهد

دکتر ایرج رسولی

Dr. Iraj Rasooli

استاد، دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.