دکتر فرشید اشراقی

دکتر فرشید اشراقی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر فرشید اشراقی

Dr. Farshid Eshraghi

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری شده بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و سودآوری در بره های نر افشار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
2 ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر رانت زمینهای کشاورزی گندم آبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری های مختلف ذرت بر سودآوری در بره های پرواری نژاد افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
4 ارزیابی اقتصادی تغییر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده های اسید آمینه کل در جیره نویسی کاربردی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی سیاست های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پسته در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 46
6 ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری های شیری شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 1
7 ارزیابی و مقایسه سطح پایداری گندم دیم و آبی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
8 استفاده از رویکرد نظریه بازی ها برای کاهش تغییر کاربری اراضی شالیزاری (مطالعه موردی شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
9 اندازه گیری بهره وری تولید سویا (Glycine max) در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 4
10 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول چغندرقند در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 39، شماره: 1
11 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
12 بررسی ارتباط تغییراقلیم و رشد بهره وری کل عوامل تولید جو دیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
13 بررسی بهره وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
14 بررسی عدم تقارن قیمت در بازار واردات شکر ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 42
15 بررسی عدم تقارن قیمت و انحصار در بازار واردات گوشت قرمز ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی عوامل موثر بر بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قائم شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 3
17 بررسی عوامل موثر بر کارآیی فنی تولید گندم آبی در شهر کشم، کشور افغانستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
18 برنامه ریزی خطی تقریبا بهینه و کاربرد آن در مدیریت مزرعه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
19 تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 4
20 تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 52
21 تعیین برداشت بهینه منابع آب زیرزمینی با استفاده از نظریه بازی ها (مطالعه موردی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
22 توسعه کارآفرینی از طریق بهبود بهره وری نیروی کار (مطالعه نظام های مختلف تولید چغندرقند استان گلستان) (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
23 کاربرد استراتژی مقابله غیرغذایی در سنجش عدم امنیت غذایی در مناطق روستایی گرگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 0
24 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در ارزیابی ریسک تولید محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
25 کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثر سیاست تغییر قیمت و مقدار آب کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان نکا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
26 مدیریت الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی (مطالعه موردی شهرستان آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
27 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی کارایی فنی شرکت های تعاونی صید پره استان گیلان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی بهینه ی کشت محصولات زراعی شهرستان ری (کاربرد مدل های برنامه ریزی خطی و درجه ی دو) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 استراتژی های مقابله غذایی در شرایط تحریم اقتصادی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
3 استفاده از رویکرد نظریه بازی ها برای کاهش تغییر کاربری اراضی شالیزاری (مطالعه موردی شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
4 امنیت غذایی و استراتژی مقابله CSI :مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 اندازه گیری میزان انحصار در بازار واردات شکر ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
6 اهمیت و کاربرد نظریه بازی ها در مدیریت مزرعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 Investigating total factor productivity of agricultural crops in Iran – a case study (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 بازاریابی و صادرات زعفران ، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 برآورد قیمت تمام شده آب چاه های کشاورزی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
10 بررسی انتقال قیمت برای محصولات کشاورزی در بازار ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی بی ثباتی صادرات محصولات عمده کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی پایداری کشاورزی در شهرستان گرگان با استفاده از رویکردبرنامه ریزی توافقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی خرما (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
14 بررسی جایگاه بخش کشاورزی در کل تجارت و تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 بررسی جایگاه سیب درختی ایران در بازارهای جهانی با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
16 بررسی روند پایداری کشاورزی با استفاده از شاخصهای زیستمحیطی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
17 بررسی روند تغییرات بهره وری فیزیکی و اقتصادی محصول گندم ایران و مقایسه آن با میانگین جهانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
18 بررسی روند صادرات پسته ایران و ارزیابی میزان بی ثباتی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی ریسکگریزی زارعین شهرستان ری با استفاده از مدل موتاد پیشرفته (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی عدم حتمیت قیمت و عملکرد محصولات زراعی شهرستان نکا با روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی عوامل مؤثر بر تجارت محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر اساس مدل جاذبه تجارت در سال های وجود تحریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
22 بررسی عوامل موثر بر راهبردهای مدیریت ریسک تولید گندم در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
23 بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی براساس مدل جاذبه تجارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
24 بررسی مزیت نسبی و شاخصهای حمایتی محصولات سویا و کلزا استان مازندران مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی مشکلات بازاررسانی محصول پرتقال در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
26 بررسی میزان انحصار در بازار واردات گوشت قرمز ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان در شرایط تحریم اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
28 بررسی وضعیت خشکسالی مزارع تولید گندم در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط ریسک با رویکرد نظریه بازی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
30 پیش بینی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده ازروش های SEST, DEST، HWM, HWA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
31 پیش بینی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده ازروش های SEST,DEST, HWM, HWA (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران تا افق 2018 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 تأثیر انتخاب فرم تابعی بر ارزش گذاری اقتصادی نهاده آب محصول گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
34 تجزیه و تحلیل رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان در شرایط تحریم اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
35 تحلیل رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توضیحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده ازالگوی کشت بهینه محصولات زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده ازالگوی کشت بهینه محصولات زراعی مطالعه موردش شهرستان نکا استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 تعیین الگوی بهینه ی کشت محصولات زراعی شهرستان ری در شرایط وجود ریسک با استفاده از مدل تارگت موتاد (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی مطالعه موردی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
40 تعیین اندازه بهینه مزارع گندم شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
41 راهبردهای مقابله باریسک تولید گندم در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
42 سهم شاخص های اقتصادی در پایداری بخش کشاورزی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
43 محیطزیست و نقش آن در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
44 مدیریت الگوی کشت و تجزیه و تحلیل اشتغال در بخش کشاورزی در شرایط تحریم اقتصادی (رهیافت برنامه ریزی آرمانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
45 مدیریت منابع آب و توسعه بخش کشاورزی با رهیافت آب مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
46 مقایس عملکرد مدل های ARIMA ، HWA و HWM در پیش بینی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 نقش استفاده بهینه از کودها و سموم در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
48 نقش استفاده ی بهینه ازنهاده های کودوسم درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
49 نقش بازاریابی در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی