دکتر آژنگ تاج دینی

دکتر آژنگ تاج دینی دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکتر آژنگ تاج دینی

Dr. Ajang Tajdini

دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فرسایش خاک بر روی ویژگی های آناتومیکی چوب و پوست ریشه درخت ارس (Juniperus excelsa) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
2 اثر نانوذرات رس برخواص مکانیکی چندسازه کاه گندم/ پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
3 ارزیابی انتظارات و ترجیحات مشتری در فرایند خرید مبلمان چوبی منزل و اداری با آزمون های ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 1
4 امکان سنجی استفاده از ضایعات لیگنوسلولزی برای تولید بیواتانول در ایران: کاربرد مدل سری زمانی آریما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 4
5 اولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد در صنعت مبلمان چوبی ایران (مطالعه موردی: شرکت های تولیدکننده مبلمان منزل و اداری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 1
6 برآورد هم زمان توابع عرضه و تقاضای مقوای کنگره ای و پیش بینی میزان آتی آنان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
7 بررسی اثر سیلیس بر ویژگی های مکانیکی چندسازه پلی پروپیلن/ پودرچوب / سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
8 بررسی امکان استفاده از ضایعات گونه توسکا ییلاقی و چوب صنوبر درتولید تخته خره چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 1
9 بررسی تاثیر زمان و دمای فراوری شیمیایی (پخت) بر ویژگی‎های خمیر کاغذ CMP از ساقه کلزا (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی تاثیر طراحی محصول جدید بر رضایت مشتری در صنایع مبلمان چوبی خانگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 2
11 بررسی تاثیر نوع اتصال بر روی توزیع تنش و نحوه شکست سازه صندلی به روش عناصر محدود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 1
12 بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و میزان مصرف و تقاضای واردات کاغذ های ظریف ( کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 1
13 بررسی رابطه علی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای واردات چوب آلات الواری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 1
14 بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 2
15 بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 2
16 بررسی عوامل موثر بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 4
17 بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران صنایع کارتن سازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
18 بررسی و پیش بینی وضعیت عرضه و تقاضای کاغذ فلوتینگ در ایران• (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 2
19 بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 1
20 بکارگیری الگوریتم تاپسیس(TOPSIS) در اولویت بندی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه محصولات مبلمان چوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 4
21 بهبود مقاومتهای فیزیکی کاغذهای دست ساز با کاهش بار آنیونی خمیرکاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 1
22 پیش بینی مصرف کاغذ چاپ و تحریر در ایران با استفاده از روش های کلاسیک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 4
23 تاثیر پیش هیدرولیز بر روی لیگنین زدایی چوب ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 3
24 تاثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 6، شماره: 24
25 تاثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 6، شماره: 22
26 تاثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام/پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 4
27 تاثیر شرایط خشک کردن چوب راش بر pH، ظرفیت بافرکنندگی و مقاومت اتصال آن با رزین اوره- فرمالدهید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 2
28 تاثیر عوامل فراوری شیمیایی بر کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
29 تاثیر مقدار لیگنین الیاف بر ویژگی های مکانیکی چند سازه الیاف چوب – پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 1
30 تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
31 توسعه فناوری توموگرافی درخت سرپا: مطالعه موردی: درختان شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 1
32 سنجش شاخص های موثر بر رضایت خریدار صنعتی در زنجیره تامین صنعت مبلمان چوبی منزل در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 3
33 شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 39، شماره: 1
34 شناسایی شاخص های تولید پاک تر در صنایع کارتن سازی با روش تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 45
35 شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 1
36 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری از صنعت مبلمان چوبی خانگی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی مبلمان منزل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 4
37 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت مبلمان چوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ودیمتیل فازی در استان های البرزو گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
38 کاربرد روش دلفی در شناسایی شاخص های کیفی موثر بر مدل مدیریت ریسک در سازه های چوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 3
39 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی دررتبه بندی شاخص های موثر بررقابت پذیری صنعت مبلمان چوبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 4
40 مدل رقابت پذیری برای صنعت کف پوش لمینیت با آزمون های ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 2
41 مطالعه تاثیر تورق و سطح چسب گذاری بر مدول الاستیسیته و مدول برشی چوب صنوبر توسط آزمون غیرمخرب ارتعاش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 4
42 مقایسه ویژگی های آناتومیکی چوب سه گونه از افدراهای ایران (Ephedra procera و Ephedra strobilacea ،Ephedra intermedia) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت و جایگاه علم ارگونومی در استاندارد سازی مبلمان چوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
2 Evaluation of the Future Role of Transportation Sector in Air Pollution and Environmental Solutions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
3 بررسی یک مدل یکپارچه ریاضی در ساختار مناسب یک حلقه بسته زوجین تامینو مفاهیم مربوطه به زنجیره تامین حلقه بسته و لجستیک معکوس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
4 تاثیر ذرات نانورس برخصوصیات مکانیکی چندسازه ساخته شده از پوست بادام - پلی پروپیلن (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
5 تحلیلی بر مفهوم وفاداری مشتری در صنعت مبلمان چوبی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
6 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر در رقابت پذیری صنعت مبلمان چوبی ایران با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
7 مفاهیم عدم قطعیت و مدیریت زنجیره تامین در صنایع سلولزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
8 مفاهیم و مبانی تولید و توسعه پایدار در صنایع سلولزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
9 مفاهیم، کاربردها و ساختار کلی الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی حل مسائل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران