زهرا احمدی بروغنی

 زهرا احمدی بروغنی مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

زهرا احمدی بروغنی

Zahra Ahmadi brooghani

مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.