دکتر حسین بانژاد

دکتر حسین بانژاد دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین بانژاد

Dr. Hossein Banejad

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
2 ارزیابی عملکرد پودر دانه های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
3 ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه های محیط بستر صافی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
4 بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
5 تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
6 حذف آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط گونه های مختلف قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
7 مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالا آمدگی بستر بالادست (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
8 مطالعه عددی اثر موانع دشت سیلابی بر جریان ناشی از شکست سد به روش MPS (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابتکار فیزیکی- شیمیایی در تصفیه آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
2 ارائه راهکارهایی جهت کاهش تلفات آب از بستر کانال های آبیاری بدون پوشش (مطالعه موردی در استان همدان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
3 ارایه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوک اردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی تصفیه خانه طول لات رودسر از دیدگاه بهداشتی و شرب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی کیفیت آب رودخانه نکا با استفاده از روشهای گرافیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی مدل های رایج تبخبر - تعرق در اقلیم سرد نه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 استفاده از فنآوری نوین نانو بمنظور پاکسازی فاضلاب و بهسازی منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 استفاده از مواد منعقد کننده طبیعی در فرایند تصفیه آب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 استفاده از میدان مغناطیسی با هدف جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها در سیستم آبیاری تحت فشار به منظور ارتقا بهره وری و مدیریت تخصیص بهینه منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
11 استفاده از یک تکنولوژی نوین با هدف بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و پایداری محیط زیست در استفاده از آب های نامتعارف (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
12 ایجاد میدان مغناطیسی بمنظور جلوگیری از گرفتگی سیستم های تحتفشار در هنگام استفاده از آبهای غیرمتعارف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
13 ایجاد میدان مغناطیسی جهت تصفیه آبهای نامتعارف بمنظور ارتقاء بهره وری برای مصارف شهری و صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 Bayesian extreme learning machines for predicting discharge coefficient of A-type piano key weir (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
15 Kinematic analysis of dam-break flow over granular beds (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
16 Study of Circulation NumberFluctuationsinPapaya Spillway (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 Study of Hydraulic Properties of Different Shapes of Shaft Spillways’ Inlets (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 Survey qualitative , sedimentation and corrosively of Gezel-Ozan river (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 The comparison of the performance of single-equation models of turbulence kinetic energy and two k-e equation models in hydraulic simulation of dam failure on the mobile bed (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
20 treatment of water and wastewater by magnetic field (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
21 بررسی خشکسالی های هوا شناسی در استان خراسان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر دبی جریان بر اندازه زمان مانایی در نواحی مرده متقارن در یک کانال آبیاری (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی اثر فیلتراسیون تند شنی در کاهش مس و روی موجود در آب در حضور غلظتهای متفاوت فسفات (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
24 بررسی اثر گل ختمی به عنوان کمک منعقدکننده ی طبیعی در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
25 بررسی اثر میدان مغناطیسی در کاهش سختی آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
26 بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
27 بررسی استفاده از آبهای شور درعملکرد و بهره وری مصرف آب برخی از گیاهان زراعی در ایران (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
28 بررسی امکان استفاده ازآب رودخانه گاماسیاب استان همدان در سیستم های آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
29 بررسی برخی مشکلات کیفی آب سدها (مطالعه موردی سد تبارک قوچان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
30 بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان Ocimum basilicum L تحت شرایط کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
31 بررسی تاثیر آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد و بازده مصرف آب خیار سبز گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 بررسی تاثیر بزرگنمایی سرریز، اندازه رسوبات، دبی ودبی نسبی آبگیری بر روی غلظت رسوبات وارده به پایین دست و کانال آبگیر بندهای انحرافی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
34 بررسی تاثیر کیفیت های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمایی و مورفولوژی گیاه گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
35 بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 بررسی تأثیر عوامل غلظت های متفاوت فلز سرب و میزان جریان عبوری بر راندمان حذف این فلز در محیط متخلخل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی تصفیه فاضلاب شهری به کمک فرآیند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
38 بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی دشت قهاوند و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 بررسی تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی دشت نهاوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی توانمندیهای فنآوری نانو در حذف و کنترل آلودگی آب جهت استفاده مجدد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانههای شهرستان ساوه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
42 بررسی راندمان فیلتر شنی در حذف کدورت ازآبهای سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 بررسی عددی اثر تغییر هندسه سر ریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
44 بررسی عددی اثر تغییر هندسه سرریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
45 بررسی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
46 بررسی کیفیت آب زاینده‌رود از لحاظ شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
47 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ملایر با استفاده از GIS با تاکید برمصارف کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی کیفیت آب شرب شهرستان رودسر (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
49 بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری زابل جهت کاربرد در اراضی زراعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
50 بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 بررسی میزان تجمع و انتقال آرسنیک موجود در آب آبیاری بر خاک و گیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 بررسی هیدروشیمی دشت نهاوند از نظر کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکوکس و روش ARC GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
53 پایش ریسک وقوع خشکسالی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
54 پایش شدت و مدت خشکسالی استان خوزستان در مقیاس زمانی فصلی و سالانه به منظورمدیریت بهتر منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
55 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی دشت جوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
56 پهنه بندی کیفی آب‌های زیرزمینی دشت‌ گناباد با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
57 پیش‌بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
58 پیشروی اب شور تالاب میقان در اثر تغییر شیب هیدرولیکی آب های زیرزمینی و آلودگی منابع آبی در غرب تالاب میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
59 تاثیر آبیاری قطره ای زیرسطحی و آرایش لوله های فرعی بر عملکرد خیار گلخانه ای درمراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 تاثیر خشکسالی هواشناسی بر میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
61 تأثیر استفاده از گرداب شکن ها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
62 تحلیل حساسیت روابط تیوریک در محاسبه اتلاف انرژی جریان غیر ماندگار سریع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
63 تحلیل حساسیت فرمول مانینگ نسبت به ضریب زبری با روش معادلات دیفرانسیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
64 تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
65 تخمین اثر کم آبیاری در مناطق مختلف اقلیمی ایران بر برخی از گیاهان کشت شده در این مناطق با استفاده از داده های FAO و سازمان بین المللی انرژی اتمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
66 تعیین مناسب ترین روش زمین آمار درتهیه نقشه های کیفی EC ,TDS و Sar آبهای زیرزمینی دشت اسد آباد (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
67 تعیین مناسبترین رابطه تجربی تخمین ضریب تشت در برآورد تبخیر و تعرق دو گیاه مرجع چمن و یونجه در منطقه گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
68 تعیین و پهنه بندی الگوی کشت منطقه ای مناسب بر اساس توان تولید اراضی با استفاده از مدل AEZ و GIS - مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
69 تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
70 توسعه مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد بهنگام DO و BOD در رودخانه ها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
71 چارچوب ارزش گذاری اقتصادی و قیمت گذاری آب در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
72 حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
73 حذف عنصر سرب از پساب توسط فیلتر شنی، در حضور غلظتهای متفاوت فسفات (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
74 حساسیت مدلهای مختلف براورد تبخیر - تعرق به پارامترهای هواشناسی و گرمایش جهانی در اقلیم نیمه خشک همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
75 حفظ و بهبود محیط زیست آبزیان با بهره گیری از فن­آوری نوین تصفیه مغناطیسی آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 راهبرد آنالیز خطر نقاط کنترل بحرانی در مدیریت طرح ایمنی آب آشامیدنی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
77 راهکاری نوین به منظور جلوگیری از کاهش راندمان شبکه های تحت فشار در هنگام استفاده از آبهای با کیفیت پایین و نامتعارف و پسابها (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
78 سنجش امکان استفاده از آب‌های سطحی در کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی ساوه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
79 سنجش شاخص های کیفی آب برای انتخاب مناسب ترین شاخص در سد وحدت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
80 شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
81 شبیه سازی عددی جریان آبهای زیرزمینی آبخوان دشت نهاوند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
82 شبیه سازی موج مثبت ناشی از شکست سد روی بستر ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
83 فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
84 فناوری نوین مغناطیسی تصفیه بمنظور حفظ محیط زیست در هنگام استفاده از آبهای نامتعارف (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
85 کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
86 کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب و پساب ها در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 کاهش یون کلسیم بوسیله تصفیه مغناطیسی بمنظور حفظ تجهیزات صنعتی- خانگی در مجاورت آبهای شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
88 کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
89 کنترل بحران اجتماعی ناشی از افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی در کشور، موانع،محدودیتها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
90 کنترل سطح آب زیرزمینی به وسیله تغییر الگوی کشت در دشت همدان - بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
92 لزوم بازنگری در سیاست های مدیریت عرضه و تقاضای آب در بخش کشاورزی با تاکید برراهبرد نوین آب مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
93 مروری بر استانداردهای کمی و کیفی ارائه شده جهت استفاده از پساب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
94 مطالعه عددی جریان دو بعدی ناشی از شکست سد روی بسترهای خشک و مرطوب به روش لاگرانژی شبیه سازی ذرات متحرک (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
95 مطالعه عددی موج ناشی از شکست سد به روش دو بعدی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
96 مطالعه و بررسی کیفی و کمی آب رودخانه قزل اوزن (استان زنجان) ، از نظر توانایی تشکیل رسوب و خورندگی و ارائه راهکارهایی جهت استفاده در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
97 مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای سدیم و بی کربنات آب زیرزمینی (دشت رزن - قهاوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
98 مقایسه عملکرد مدل های آشفتگی طول اختلاط پرانتل و انرژی جنبشی آشفتگی در شبیه سازی شکست سد روی بستر متحرک (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
99 مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
100 مقایسه کارایی روش های VOF ، MPS و SPH در مدل سازی موج ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
101 مقایسه کارایی فیلترتند شنی تک لایه و دولایه در قبال حذف اهن و منگنز در حضور روند متفاوت اکسیداسیون (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 نقش انواع مختلف لوله­ها و شدت­های متفاوت میدان مغناطیسی در کاهش ترسیب در لوله­های آبیاری تحت فشار در تصفیه مغناطیسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران