رشید رمضان زاده

 رشید رمضان زاده دانشیار گروه میکروب شناسی

رشید رمضان زاده

Rashid Ramezan Zadeh

دانشیار گروه میکروب شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان بعثت سنندج در سال های 93-1392 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 52
2 جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های عامل عفونت های سیستم ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج در سال های 93-1392 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنزیم های خاموشگر سیستم حد نصاب حسگری ( QQ ) و کاربرد آنها در بلوکه کردن سیستم های حد نصاب حسگری ( QS ) وابسته به آلودگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
2 مکانیسم خاموشی حد نصاب حسگری ( QQ ) استراتژی ضد بیماریزایی باکتریهای اندوفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه