کریم عابدی

 کریم عابدی استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

کریم عابدی

Karim Abedi

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.