دکتر کریم عابدی

دکتر کریم عابدی استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

دکتر کریم عابدی

Dr. Karim Abedi

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نوع الیاف بر خواص بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 بررسی اثرات شرط مرزی دوردست برفشارهیدرودینامیکی ناشی ازاندرکنش سدومخزن به روش عناصرمحدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
3 بررسی اثرات کمانش گیرها در جلوگیری از انتشار دینامیکی کمانش در خطوط لوله دریائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 8، شماره: 16
4 بررسی پایداری سازه های چلیکی تک لایه فضاکار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 67
5 بررسی پایداری سازه های فضاکار فرم آزاد سه گنبدی شبکه ای تک لایه با نوانش مثلثی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
6 بررسی پایداری شبکه های کش بستی پیوسته و ناپیوسته عضوفشاری متشکل ازسادک های مثلثی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 3
7 بررسی تاثیر اندرکنش جداره ی فولاد داخلی و هسته ی بتنی در مقاومت ستون های دو جداره ی فولادی پرشده از بتن در برابر آتش (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
8 بررسی رفتار پایداری و حساسیت به ناکاملی سازه های فضاکار فرم آزاد دوگنبدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 81
9 بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 111
10 بررسی رفتار ستون تقویت شده مدور فولادی پر شده با بتن (CFT) تحت اثر آتش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
11 بررسی رفتار کمانشی اعضای فشاری به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی سرعت انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 6، شماره: 11
13 تأثیر تراز خودتنیدگی بر رفتار ناپایداری چلیکهای کش بستی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 76
14 تحلیل پایداری چلیک فضاکار دولایه با ابزار محدودگر نیروی آکاردئونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 103
15 تحلیل پایداری خطوط انتقال نیرو تحت اثر هم زمان ریزش یخ از روی کابل ها و وزش باد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 109
16 مدل سازی عناصرمحدود انتشارخرابی در خطوط لوله دریایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 3، شماره: 5
17 مدلسازی قابهای مختلط خمشی RCS و تأثیر رفتار اتصالات بر روی رفتار کلی این قابها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
18 مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison between Finite Element and Smoothed Particle Hydrodynamics’ Simulations of Dam Break (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 A numerical study for Strengthening of RC Beam-column joints with CFRP materials (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
3 An Investigation into the Effect of Connections zone on the Seismic Behavior of All Steel Buckling Restrained Braces: Discussion on projection length (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
4 آشنایی با بتن پودری واکنش پذیر به عنوان نوعی بتن جدید (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
5 آنالیز دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد - مخزن - فونداسیون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 آینده نگری محصولات صنعت بیمه کشور در چشم انداز تحولات فناوری اطلاعات تا سال 2010 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه«عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه»
7 اثر الیاف مختلف بر خواص بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
8 اثر بار ثقلی و نشست تکیه گاهی در بررسی پایداری گنبد تکلایه فضاکار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی تأثیر طول تیر پیوند و ارتفاع سازه های مهاربندی شده واگرا روی ضریب رفتار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
10 ارزیابی ضریب تشدید تغییر مکان در قاب های مهاربندی شده واگرا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 ارزیابی ضریب تشدید تغییرمکان در چلیک های تک لایه فضاکار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 استفاده از مدل عناصر محدود سیستمهای دو فازی جهت مطالعه رفتار دینامیکی رسوب انباشته شده در جلوی سازه های دریایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 انتخاب حالت های خودتنیدگی سیستم های کش بستی با استفاده از روش سادکی simplex) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 انتشار خرابی در لوله های تحت فشار یکنواخت هیدرواستاتیکی و متوقف کردن آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
15 اینترنت اشیاء و نقش آن در عملکرد سیستم تهویه مطبوع واگن های مترو (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
16 Collapse Behavior Evaluation of Double-Layer Barrel Vault Roofs with Double-Layer Vertical Walls subjected to three-Directional Ground Motions (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 coupled bi-planar motion of anelastically supported beam with shear resistant in -fill (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 EXPERIMENTAL STUDY OF THE SPLITTER PLATE’S EFFECT ONTHE TWO-DEGREE-OF-FREEDOM VORTEX INDUCED VIBRATIONOF CIRCULAR CYLINDER IN WAVES (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 Introducing innovative force limiting device based on reduced length buckling restrained brace (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 Nonlinear Dynamic Analysis of Tensegrity Structures (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 Progressive Collapse Resistant Design of Hybrid Cable DomesUsing Alternate Path Method (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 Seismic evaluation of double-layer space structures (DLSS) using conventional and enhanced pushover analysis methods (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 SEISMIC STRENGTHENING OF SMALLSCALE PLAIN CONCRETE COLUMNSWITH NEW HYBRID STEEL-FRP JACKETS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 Self-Stress Implementation in Tensegrity Grids (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 The effects of main parameters on behaviour of the steel plate shear wall (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
26 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرضخامت در رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته¬های استوانه ای در معرض فشار یکنواخت بیرونی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات شکافنده ی جریان بر ارتعاش ناشی از گردابه های لوله با دو درجه ی آزادی در امواج (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجات آزادی انتقالی خطوط لوله زیر دریایی بر فرآیند آبشستگی تحت اثرجریان ماندگار (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
29 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشی خطوط لوله زیردریایی تحت اثر ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابهها ناشی از جریان ماندگار و شرایط آب زلال، روی بستر فرسایشی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
30 بررسی آزمایشگاهی رفتار خطوط لوله با سیستم دو درجه آزادی بر روی بستر فرسایشی تحت اثر عبور جریان ماندگار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی اثر پارامترهای لاغری و انحناء بر روی رفتار ناپایداری استاتیکی سازه فضاکار گنبدی کش بستی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی اثر سختی محوری و خمشی تیرهای طبقات در رفتار دیوار برشی فولادی به کاررفته در ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
33 بررسی اثر سیال داخلی روی انتشار خرابی در خطوط لوله دریایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 بررسی اثر ناکاملی در طول اعضا در رفتار پایداری سازه های چلیکی دولایه تحت بار برف نامتقارن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی اثرات پیش تنیدگی در رفتار خرابی اعضا کششی سازه های فضاکار کش بستی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی اثرات خطای ساخت اعضا در ظرفیت باربری و رفتار خرابی شبکه های تخت و چلیکی دو لایه فضا کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
37 بررسی اثرات ضریب شکل بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخهای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 بررسی اثرات نسبت لاغری بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی ارائه راهکارهای بهینه در برنامه ریزی زمان بندی تعمیرات و نگهداری قطارهای مترو (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
40 بررسی ازمایشگاهی رفتارارتعاشی لوله ناشی ازتشکیل گردابه دراثرموج (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی پایداری خط انتقال نیرو تحت اثر نیروی باد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
42 بررسی پایداری سازه های فضاکار فرم آزاد سه گنبدی شبکه ای تک لایه با نوانش مثلثی و بارگذاری متقارن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
43 بررسی پایداری گنبدهای تک لایه فضاکار اشودلرهرس شده تحت اثر بارهای ثقلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 بررسی تاثیر اندازه موج هسته بر رفتار ابزار محدودگر نیروی آکاردیونی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
45 بررسی تاثیر پارامترهای موثر در رفتار دیوار برشی فولادی به کار رفته در ساختمان‌های بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
46 بررسی تاثیر تعداد منحنی هسته بر عملکرد ابزار محدودگر نیروی آکاردیونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
47 بررسی تاثیر خروج از مرکزیت بار محوری در فرکانس های طبیعی تیر جدار نازک اولر_برنولی با استفاده از روش سختی دینامیکی دقیق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی تاثیر شکل بار ضربه ای در ناپایداری دینامیکی سازههای فضایی صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
49 بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت اثر دوام بارهای ثقلی و جانبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتلر دیوار برشی فولادی تحت اثر توام بارهای ثقلی و جانبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
51 بررسی تاثیر نسبتهای لاغری مختلف بر رفتار دیوار برشی فولادی بازشودار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی تاثیرجنس مصالح و ضخامت لوله در انتشار کمانش در خطوط لوله دریایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
53 بررسی تأثیر گسیختگی اعضای کابلی در رفتار خرابی سازههای فضاکار کش بستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
54 بررسی تحلیل تاثیر ستون مایع میراگر تنظیم شده بر پاسخ لرزه ای سازه های بلند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 بررسی دینامیکی تونل خط یک مترو تبریز با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی مطالعه موردی ایستگاه شماره 13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
56 بررسی رفتار پایاری استاتیکی بافتارهای کش بستی متشکل از مدول های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 بررسی رفتار پایداری استاتیکی شبکه دولایه کش بستی متشکل از سیمپلکس های مثلثی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
58 بررسی رفتار پایداری سازه فضاکار فرم آزاد دوگنبدی دولایه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بررسی رفتار پایداری سازه های فضاکار تک لایه با اتصال نیمه گیردار Bolt-column (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با ورق های FRP در برابر بارضربه ای ناشی از برخورد پرتابه به روش المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
61 بررسی رفتار خرابی دیوار برشی فولادی شکل پذیر و ترد تحت بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
62 بررسی رفتار خرابی دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده تحت اثر بارهای قائم و جانبی در سازه­های بلند (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
63 بررسی رفتار خرابی سازههای فضاکار کش بستی در اثر کمانش اعضای فشاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
64 بررسی رفتار خرابی سازههای کش بستی تخت تحت اثر بارگذاریهای متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
65 بررسی رفتار خرابی گنبدهای کابلی تحت اثر بارهای ثقلی و بار باد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
66 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی بازشودار و پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 بررسی رفتار ستون تقویت شده فولادی پر شده با بتن (CFST) تحت تأثیر حرارت وپارامترهای مؤثر بر آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
68 بررسی رفتار ستون های CFT مسلح شده با الیاف فولادی تحت اثر بارگذاری های محوری و چرخه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن (CFT) تقویت شده با سخت کننده و ساخته شده از بتن با مقاومت بالا در برابر آتش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
70 بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری محوری خارج از مرکز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتنCFT تقویت شده با سخت کننده و ساخته شده از بتن با مقاومت بالا در برابر آتش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
73 بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 بررسی رفتار ستونهای دوجدارة فولادی پر شده با بتن (CFDST) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
75 بررسی رفتار ستونهایCFDSTتحت اثر بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 بررسی رفتار شمع های اسکله های شمع و عرشه بتنی ترمیم شده با پوسته های CFRP تحت بارهای توام قائم و جانبی افزاینده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
77 بررسی رفتار شمع­های اسکله­های شمع­وعرشه بتنی ترمیم­شده با پوسته­های CFRP تحت بارگذاری توأم محوری و جانبی سیکلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
78 بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی شبکه های CP،Cable_Strut متشکل از سیمپلکس های مربعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی شبکه‌های Strut Cable-، CP متشکل از سیمپلکس‌های مربعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
80 بررسی رفتار یک مقطع جدید از ستونهای فولادی پر شده با بتن تحت بارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
81 بررسی رفتار یک مقطع جدید از ستونهای فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
82 بررسی رفتارخرابی گنبدهای کابلی تحت اثر باد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
83 بررسی سرعت انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
84 بررسی ضریب بزرگنمائی بارهای استاتیکی توصیه ای آیین نامه سازه های فضاکار تحت بار جرثقیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
85 بررسی ضریب رفتار و پارامترهای موثر بر آن در سیستم های دیوار برشی فولادی با مقاومت تسلیم پایین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
86 بررسی عددی رفتار پانل های برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای با مهاربندی همگرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی موج دار تقویت شده با لایه هایCFRPبا درنظر گرفتن جداشدگی بین لایه پلیمری و فولاد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
88 بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات بتنی تقویت شده با پلیمرهای مسلح شده با الیاف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 بررسی عوامل موثر بر فرهنگ استفاده از مترو در جهت کنترل ترافیک و مدیریت مصرف انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
90 بررسی ناپایداری دینامیکی شبکه های دولایه فضاکار تحت بارهای ضربه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
91 بهبود عملکرد دیوارهای برشی فولادی تقویتنشده در سازههای بلند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
92 تاثیر وجود ناکاملی در طول اعضا در رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
93 تاثیر هوشمندسازی بر ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی مترو (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
94 تحلیل پایداری سازه های فرم آزاد دو گنبدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 ترمیم وتقویت لرزه­ای پایه­های بتن­آرمه پل با استفاده از جاکتهای فولادی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
96 چالش های نگهداری و تعمیرات آسانسور و پلکان برقی در مترو با رویکرد هوشمندسازی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
97 خانه های توسعه پذیر تاشو، راهکاری سبز برای اسکان موقت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
98 رفتار خرابی سازه ها کش بستی تخت تحت اثربارگذاری نامتقارن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
99 رفتار خرابی شبکه‌های کش‌بستی متشکل از سادک‌های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
100 رفتار دیوار برشی فولادی تحت اثر پارامترهای مختلف در سازه های بلند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
101 رفتار و عملکرد دیوار برشی فولادی در مقابل بارهای جانبی و لنگرهای واژگونی در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
102 ساخت بتن پودری واکنش پذیر با مقاومت فشاری حداقل 150 مگاپاسکال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
103 ساختارها و کارکردهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات برای نظارت و تنظیم اکوسیستم بیمه در ایران با نگرشی به ساختارهای تصمیم سازی اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
104 سرعت انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله آب عمیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
105 ضرایب اصلاح پاسخ های لرزه ای در جهت های افقی و قائم برای سازههای فضاکار گنبدی تک لایه با استفاده از سه مولفه انتقالی شتاب رکوردهای زلزله (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
106 ضرایب اصلاح پاسخ های لرزه ای سازههای فضاکار گنبدی دولایه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
107 طراحی اتصال نیامی سازه های فضاکار از چدن آستمپر شده ( ADI ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
108 عملکرد ساختمان های فولاد با مقاطع سرد نورد شده CFS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
109 محاسبه فشار هیدرودینامیکی ناشی از اندرکنش سد و مخزن به روش عناصر محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
110 مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
111 مشخصات لرزه ای پانلهای دیواربرشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
112 مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی اتصالات پیچی در سازه های فولادی سرد نورد شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
113 مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیواره های برشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
114 مطالعه آزمایشگاهی و تئوری رفتار برشی اتصالات پیچی در دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
115 مطالعه آزمایشگاهی و عددی در رفتار خرابی عضو کمانش کنترل پیشنهادی - در سازه های فضاکار مشبک دولایه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
116 مطالعه اثرات ناکاملی هندسی اعضا بر رفتار خرابی شبکه های دو لایه فضاکار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
117 مطالعه رفتار کمانشی و پس‌کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای جدارنازک با ضخامت متغیر تحت اثر فشار یکنواخت جانبی و بار محوری فشاری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
118 مطالعه عددی تاثیر پارامترهای مختلف در مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده با پوشش فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
119 معرفی آرایش جدید چندلایه برای سیستم شبکه قطری جهت ساخت سازه های بلندمرتبه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاه از جاکت های فولادی بهبود یافته و بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه ای آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
121 مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح با استفاده از نوارهای فلزی پیش تنیده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
122 مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
123 مقایسه رفتارناپایداری سیستم های چلیکی کش بستی مدولاروغیرمدولار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
124 مقایسه مدل ARIMA و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی پس نهاد خسارت در صنعت بیمه اتومبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
125 مکانیزم های گسیختگی چلیک های مدولار کش بستی تحت اثر ترازهای خودتنیدگی و نسبت سختی میل هها به سختی کابل ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
126 هوشمندسازی سیستم نت بر کاهش خرابی ، هزینه و افزایش کارآمدی در صنعت مترو (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا