دکتر حسن امامی

دکتر حسن امامی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر حسن امامی

Dr. Hasan Emami

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Role of Perceived Teacher s Support and Motivational Orientation in Prediction of Metacognitive Awareness of Reading Strategies in Learning English (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
2 تاثیر ایدیولوژی مترجم در برگردان موتیف باده در رباعیات خیام به زبان عربی (با تکیه بر ترجمه احمد رامی، احمد صافی و ابراهیم عریض) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط زیبایی شناسی و صورت گرایی از طریق آشنایی زدایی با نگاه بر اشعار آیینه ی ناگهان قیصر امین پور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2 بررسی نقش و جایگاه آب در فرهنگ ایران باستان: مطالعه موردی: اردوی سور آناهیتا یشت (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
3 بررسی و تحلیل سبک ترجمه های کتیبه بیستون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 تجلی شاهنامه در هنر نگارگری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
5 تحلیل و بررسی عناصر نمادین طبیعت در اشعار شفیعی کدکنی (م.سرشک) با تکیه بر مجموعه شعر آیینه ای برای صدها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران