دکتر عبدالحسین فرزاد

دکتر عبدالحسین فرزاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دکتر عبدالحسین فرزاد

Dr. abdolhosein farzad

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تجلی اشارات عرفانی حضرت آدم(ع) در آثار عطار» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 43
2 «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 45
3 آوا و معنا در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
4 آینه و منصبِ آینه‌داری در ادب فارسی با تأکید بر روزگار صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 13
5 ادبیات مشروطه و بحران مشارکت در حکومت قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
6 ارائه شاخص های مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 14، شماره: 2
7 ارزیابی حس هویت در خودنگاره ی مولانا بر اساس تحلیل غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 4
8 امیرعبدالقادرالجزایری عارف سلحشور و بنیان گذار شعر پایداری الجزایر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 48
9 بازتاب اندیشه آفرینش بنی در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 18، شماره: 66
10 بررسی تحول استعاره های مفهومی شجاعت در زبان فارسی در دو بازه زمانی تاریخی و معاصر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
11 بررسی چندصدایی و چندزبان گونگی جهد و توکل ( مطالعه موردی دو داستان از مثنوی معنوی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 43
12 پست مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
13 تحلیل جلوه های ادبیات غنایی در سه منظومه نظامی با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفتپیکر) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 15
14 تحلیل روان کاوانه ی شخصیت زن رمان دل فولاد براساس آرای کارن هورنای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
15 تحلیل رویکرد روشنفکری در اشعار ناصرخسرو قبادیانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
16 تحلیل زبان زنان در هشت داستان شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایه چندزبانی باختین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 2
17 تحلیل ساده نویسی در عاشقانه های بیژن جلالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 38
18 تحلیل ساده نویسی در عاشقانه های بیژن جلالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 41
19 تحلیل عنصر درون‌مایه در پنج اثر دفاع مقدّس با تکیه‌بر مؤلفه‌های پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 1
20 تحلیل منظومه مانلی نیمایوشیج بر پایه نقد کهن الگویی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 18، شماره: 68
21 تحلیل و مقایسه ساختار روایی قصه گنبدهای سیاه و صندلی هفت گنبد نظامی بر اساس الگوهای ریخت شناسی قصه های پریان«ولادیمیر پراپ» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 8، شماره: 13
22 تحلیلی بر گرایش ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 3، شماره: 1
23 چالش کهن الگوی آنیما در داستان مرد اعرابی مولانا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 53
24 خورخه لوییس بورخس و اسطوره گاومرد (مینوتور) در داستان خانه آستریون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 26
25 سیر کاربرد انگاره های زنانه زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 89
26 سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
27 شاعران چگونه در فضای شعر می اندیشند؟ (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 3، شماره: 2
28 عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 81
29 مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 40
30 مرد سالاری در دوره پهلوی از نظر علی محمد افغانی در مقایسه با دوره انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 1
31 مضامین اجتماعی – سیاسی در اشعار ابوالقاسم الشابی و میرزاده عشقی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
32 مقایسه شخصیت های تمثیلی در مثنوی جلال و جمال نزل آبادی و لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 10، شماره: 35
33 منشا الهام نمادها در شعر طاهره صفارزاده (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 91
34 نقد تطبیقی مبانی پیدایش رمان در ایران و کشورهای عربی علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
35 نقد جامعه شناختی رمان سال های ابری علی اشرف درویشیان (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 2، شماره: 4
36 نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سبک شناسی ساختاری منظومه لیلی ومجنون نظامی با رویکرد به فرایند برجسته سازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران