دکتر فرهاد دریانوش

دکتر فرهاد دریانوش دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

دکتر فرهاد دریانوش

Dr. Farhad Daryanoosh

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 : فعالیت هوازی، بارداری، BRCA۱، سرطان پستان، فرزندان بالغ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 5
2 اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-۱، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 3، شماره: 2
3 Effect of Eight Weeks of Resistance Training on PAX۷ and MyoD in Fast and Slow-Twitch Skeletal Muscles of Old Rats (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 25، شماره: 2
4 Effect of Pre-conditioning of Endurance Training with Different Intensities on Soleus Muscle Atrophy in a Period of Inactivity: The Role of PGC-۱α۴ Gene (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 25، شماره: 3
5 High-Intensity Interval Training Effects with Genistein on Serum Osteocalcin and Bone Alkaline Phosphatase in Female Elderly Rats (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 2
6 The effect of ۱۲ Weeks of Aerobic Interval Training on Chemerin and Vaspin Serum Concentrations and Insulin Resistance Index in Overweight Students (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 96
7 The effect of ۱۲ weeks of resistance training on the Apelin, Omentin-۱ levels and insulin resistance in the elderly overweight women with type ۲ diabetes (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
8 The effect of eight weeks aerobic exercise on troponin T and metallothionein levels of cardiac tissue in healthy male rats (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 2، شماره: 1
9 The effect of eight weeks high intensity interval training (HIIT) and continuous training on apelin levels of cardiac tissue in healthy male rats (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 2، شماره: 3
10 The Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercises on Visfatin, IL-۶ and TNF-α in Female Sprague Dawley Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 89
11 The Effect of Eight Weeks of Intense Aerobic Exercise on Vaspin and Chemerin Plasma Changes in Female Spraw Dawly Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 99
12 The Effect of High Intensity Interval Training with Genistein on Biomechanical Properties of Femur Bone in Elderly Female Rats (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 1
13 The Effect of Training Program with Moderate and High Intensity Exercises on Neuropeptide Y Hormone and Ghrelin in Fat Asprague- Dawley Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 94
14 The effects of combined resveratrol and high intensity interval training on the hippocampus in aged male rats: An investigation into some signaling pathways related to mitochondria (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 2
15 The Impact of ۱۲ Weeks of Aerobic Exercise on Serum Levels of Cardiotrophin-۱, Blood Pressure and Left Ventricular Hypertrophy in Hypertensive Elderly Women (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 106
16 بررسی تاثیر تمرینات سرعتی متناوب روی تغییرات لپتین ولیپو پروتیین HDL دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی همراه با مصرف مکمل امگا 3 بر تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین و انسولین در دختران (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
18 تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر فشاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 6
19 تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات کراتینین، نیتروژن اوره خون، قند خون ناشتا و تری گلیسرید در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
20 تاثیر ۴ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتئین های AKT۱، mTOR، P۷۰S۶K۱ و ۴E-BP۱ در عضله اسکلتی نعلی موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۲ یک مطالعه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 9
21 تاثیر اقامت کوتاه مدت در محیط آلوده بر آمادگی جسمانی، حجم های تنفسی و فاکتورهای خونی نیروهای آتش نشان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 2
22 تاثیر تمرین با شدت بالا و بی تمرینی بر سطوح FOXO۳a،MAFbx و MuRF۱ در عضله نعلی موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
23 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای بافت عضلانی پروتئین های مایوستاتین و فولیستاتین در موش های صحرایی پیر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 4
24 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مسیر کمپلکس یک هدف راپامایسین در پستانداران (mTORC۱) در عضله اسکلتی خم کننده طویل انگشتان پا (FHL) موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 27، شماره: 1
25 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و بیتمرینی بر بیان ژنهای AKT/FoxO۳a در عضله قلبی و نعلی رتهای نر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
26 تاثیر شانزده هفته تمرین شدید و مصرف مکمل استروژن بر میزان رسوب کلسیم و استحکام استخوانی در رت های اورکتومی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
27 تاثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی )ALT وAST )ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفهای (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 1
28 تاثیر کم خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 8، شماره: 1
29 تاثیر مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تاخیری پس از یک جلسه تمرین در دختران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
30 تاثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 51
31 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل دهی کوآنزیم Q۱۰ بر بعضی عوامل بیوژنز میتوکندریایی در موش های صحرایی نر جوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 23
32 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی سبک و سنگین بر ابستاتین و کوله سیستوکینین سرم موشهای صحرایی نر چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
33 تاثیر هشت هفته تمرینات شدید غیر هوازی و مصرف مکمل امگا-3 بر فاکتورهای التهابی در موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
34 تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی طولانی مدت با شدت های مختلف بر سطوح پلاسمایی واسپین و کمرین در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 4
35 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتئین های AMPK و PGC-۱α در بافت عضله قلب موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 1
36 تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش های ماده اسپراگوداولی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 3
37 تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص مقاومت به انسولین و سطوح پلاسمایی لیپیدها، متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 11
38 مطالعه تغییرات سطوح برخی شاخص های التهابی به دنبال اجرای یک فعالیت ورزشی تا حد واماندگی در محیط گرم و معمولی در مردان کوهنورد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
39 مقایسه تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پر فشار خونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 2
40 مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر فاکتورنوروتروفیک مشتق از مغز سرمی در موشهای صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مصرف مکمل EPA و DHA بر سطوح پلاسمایی شاخص های التهابی سیستمیک و آسیب عضله اسکلتی در موش های نر تمرین کرده بدنبال هشت هفته فعالیت ورزشی شدید هوازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 The effect of acute noise stress on coagulation responses in trained rats with intermittent and continuous exercise training (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 تآثیر 12 هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با مصرف مکمل امگا 3 برمیزان تغییرات سطوح سرمی هورمون های گرلین و لپتین در زنان فعال و غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تاثیر برگشت به حالت اولیه در آب های سرد، گرم و معتدل بعد از یک دوره شنای 200 متر بر سطوح کورتیزول برخی از شاخص های خستگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تاثیر تمرین برونگرا در خشکی و آب بر HSP70 و آنزیم های کبدی در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آسیب های کبدی ناشی از فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
7 تأثیر یک دوره تمرین با شدت متوسط بر غلظت لپتین در موش های چاق نژاد اسپراگوداولی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران