دکتر حمید جعفریان یسار

دکتر حمید جعفریان یسار استادیار دانشگاه فرهنگیان

دکتر حمید جعفریان یسار

Dr. Hamid JafarianYasar

استادیار دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر حمید جعفریان یسار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی تربیت زیبایی شناختی بر تفکر انتقادی و تدریس خلاق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 17، شماره: 70
2 بازخوانی مفاهیم معلم پژوهنده و درس پژوهی از نگاه دانشجویان علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 22
3 بررسی رابطه وزن دختران نوجوان با اعتماد به نفس با میانجیگری پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 35
4 پیش بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
5 تاثیر درمان وجودگرا و مذهب محور در افزایش امید به زندگی افراد معلول ناشی از حوادث (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 1
6 مقایسه رضایت زناشویی، بهزیستی ذهنی و هوش عاطفی در زنان متاهل با و بدون فرزند شهر اصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 43
7 مقایسه فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و سبک های مدیریتی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 30
8 نیازسنجی بازار کار استان قم نسبت به تخصص دانش آموختگان شاخه های فنی- حرفه ای و کاردانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی و فناوری نوین آموزشی در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 آموزش مجازی؛ ضرورت نسل امروز وفردا+C153 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 اثر بخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی بر داستان عشق زوج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مهارتهای حل مساله و تحمل ناکامی معتادان در حال ترک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
5 اثربخشی آموزش مدیریت زمان و تفکر انتقادی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
6 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
7 ارزیابی سطوح قصدشده برنامه درسی هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی استان قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
8 بازنگری مفهوم نظریه اخلاق با تأکید بر دیدگاه کانت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
9 بررسی اثر بخشی روش درمانی ACT برتفکر نقاد با افزایش انعطاف پذیری هیجانی و سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
10 بررسی اثربخشی مداخله روان درمانی مثبت گرا بر ارتقاء توانمندی های منش و بهزیستی روانشناختی در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری
11 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موسیقی بر هوش و اختلال یادگیری دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی استان قم در سال تحصیلی -۰۲ ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
12 بررسی رابطه استرس و خودکارآمدی با رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی مدارس کودکاناستثنایی شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
13 بررسی رابطه تصویر سازی جنسی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
14 بررسی رابطه جو سازمانی با تفکر خلاق در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان قم (مطالعه موردی : پردیس آیت الله طالقانی قم ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
15 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی در معلمان زن دوره ابتدایی شهر قم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
16 بررسی رابطه سبک رهبری و راهبرد های مدیریتی وهوش هیجانی مدیران دوره ابتدایی در قم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
17 بررسی رابطه مهارتهای ارتباط بین فردی با اشتیاق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
18 بررسی رابطه ی مثبت اندیشی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان متوسطه دوم دبیرستان رسا لت شهرستان زرندیه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
19 بررسی و مقایسه اختلال وسواس فکری -عملی در بین دانش آموزان پسرمتوسطه اول دوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
20 بی محتوایی دروس فلسفه تربیت در ج.ا.ا. و فلسفه تربیت رسمی و عمومی درج.ا.ا. و مغفول ماندن درس فلسفه تعلیم و تربیت در برنامه درسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
21 پیش بینی انگیزش شغلی معلمان مبتلا به اضطراب بر اساس بهزیستی روانشناختی: نقش تعدیل کننده مهارت های ارتباطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
22 پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان کار بر مبنای باورهای غیرمنطقی آن ها (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
23 پیشبینی اثربخشی سازمانی مدارس دوره ابتدایی از مؤلفه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
24 تاثیر آموزش گروهی تفکر انتقادی بر جهتگیری مذهبی دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
25 تاثیر تعارضات زناشویی و جهت گیری مذهبی در نگرش به خیانت در ازدواج (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
26 تاثیر تکنیک های شناختی رفتاری بر کاهش تحریف های شناختی و نگرش های ناکارآمد زنان شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
27 تاثیر فضای مجازی و معلمان تکنولوژیک بر تربیت اسلامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
28 تاثیرتدریس مشارکتی بر رونق تفکر فلسفی - تحلیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
29 تاثیرنگرش های انگیزش محور درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
30 تأثیر فناوری اطلاعات (ICT) بر تربیت اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
31 تربیت مطلوب با تاکید بر روش پیامبر (ص) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
32 رابطه امید به زندگی و استرس با صفات شخصیتی در پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی دورود (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
33 رابطه امید به زندگی و استرس با صفات شخصیتی در پرستاران بیمارستان دورود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
34 رابطه بین کمال گرایی والدین پیشرفت تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
35 رابطه تحمل پریشانی و ارتباطات عاطفی در خانواده با میانجی گری هوش معنوی و خشونت (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
36 رابطه تحمل پریشانی و ارتباطات عاطفی در خانواده با میانجیگری هوش معنوی دردانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
37 رابطه جو سازمانی با تفکر خلاق در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان قم (مطالعه موردی : پردیس آیت اله طالقانی ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
38 رابطه سبک فرزندپروری با احساس تنهایی دختران (مورد مطالعه: دختران دوره اول متوسطه مدرسه فرزانگان ساوه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
39 رابطه عوامل درون مدرسه ای با عوامل مربوط به معلم در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
40 رابطه معنای زندگی با اضطراب مرگ در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
41 رابطه هوش معنوی با اضطراب مرگ در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
42 رابطه هوش معنوی و نیازهای بنیادین روانشناختی با رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر قم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
43 روش تربیتی عادت با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
44 سبکهای یادگیری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی شهید مدنی قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
45 سهم تکنولوژی (مشام) در میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم با تربیت شهروندی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
46 سیر تاریخی تعلیم و تربیت در سرزمین حجاز با تأکید بر زمان امام صادق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
47 سیر تاریخی تعلیم و تربیت در عصر رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
48 مرور سیستماتیک اثربخشی مداخلات درمانی شکست عشقی بر نشانگان ضربه عشق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی
49 مطالعه برخی عوامل مؤثر بر کودک آزاری از سوی والدین (مطالعه موردی دانشآموزان پسر دوره ابتدایی ناحیه 2 قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
50 مطالعه برخی عوامل موثر در گرایش معلمان شهر قم به سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
51 مطالعه سهم برخی مولفه های تغییر در محتوای برنامه درسی با تاکید بر فناوری اطلاعات از نگاه معلمان شهر قم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
52 مطالعه سهم سرمایه فرهنگی در تغییر محتوای برنامه درسی از نگاه معلمان شهر قم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
53 مطالعه مولفه های سبک زندگی اسلامی از نگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
54 معلم متعهد و متخصص دانشگاه فرهنگیان در آیینه اسناد و منابع (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
55 مقایسه استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
56 مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی با معلمان در مدارس دوره ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
57 مقایسه سلامت روان و سخت رویی دختران ۱۴-۱۶ سال با طبقه اجتماعی مختلف (مطالعه موردی: منطقه ۱ و ۱۷ شهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
58 مقایسه سلطه گری و سلطه پذیری و کیفیت زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
59 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری اهمال کاری در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با گروه بهنجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
60 مقایسه هوش فضایی و هوش موفق دانش آموزان پسر رشته های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
61 مقایسه هوش کودکانی که به مهدکودک رفته اند وکودکانی که به مهد کودک نرفته اند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
62 مقایسه هوش هیجانی و هوش اخلاقی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
63 مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و علاقه ی اجتماعی زوجین در معرض طلاق و عادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
64 مواجهه مدل های تربیتی غربی با مدل تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
65 نقش خلاقیت در رسانه آموزشی و برنامه درسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
66 نگاهی به نظام تربیت اسلامی شیخ الرئیس ابن سینا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
67 نگاهی فلسفی و کاربردی به یادگیری از منظر عادت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
68 نگرش و آشنایی معلمان مدارس متوسطه با فضای مجازی و تاثیر آن بر تربیت اسلامی دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
69 واکاوی مفهوم و رسالت تربیت دینی، اخلاقی و مذهبی در دنیای کودکان (دریافت مقاله) همایش کشوری دانش موضوعی-تربیتی (دانش آموزش محتوا): آموزش دینی و قرآن ابتدایی
70 واکاوی نظری رویکردهای تربیت هنری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
71 هنجاریابی پرسشنامه SICKS بر روی دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال درکشور ایران سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار