دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر محمدرضا اصلانی استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا اصلانی

Dr. Mohammad reza Aslani

استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی وضعیت اکسیداتیو گوساله ها ازبدوتولد تا 3روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
2 ارزیابی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون اخذ شده از وریدهای وداج، شیری و زیر دم در گاو های شیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
3 اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
4 Serum biochemical and oxidative status in Holstein cattle affected with foot and mouth disease (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریز مغذی های خون پیرامون زایمان در بزهای نژاد سانن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
6 تاثیر سیمبیوتیک چند گونه ای بر پارامترهای هماتولوژی، بیوشیمیایی و رشدگوساله های نوزاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
7 مطالعه درمانگاهی و آسیب بشناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات درمانی آلیسین بر مسمومیت تجربی با سرب در گوسفند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
3 یک مورد استفراغ مکرر ناشی از جسم خارجی غیرمتنفذه در تلیسه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران