دکتر محمدهادی صادقی

دکتر محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر محمدهادی صادقی

Dr. Mohammad Hadi Sadeghi

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 6
2 امکان وقوع جنایت به وسیله ترک فعل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 15
3 بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدد ناشی از یک ضربه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 1
4 تأملی بر بسط آثار و مصادیق حدود در قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 3
5 تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 2
6 طراحی برنامه درسی سواد حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
7 فلسفه ی اعمال مجازات های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 58
8 کرامت مداری، راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15
9 ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 21