سید امین آرمان هاشمی منفرد

 سید امین آرمان هاشمی منفرد استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان

سید امین آرمان هاشمی منفرد

Seyed Amin Arman Hashemi Monfared

استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.