بابک صادقیان

 بابک صادقیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بابک صادقیان

Babak Sadeghian

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی چهار الگوریتم رمز قطعه ای به لحاظ تولید اعداد بیقاعده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
2 استخراج تابع توزیع احتمال آلودگی نود در زمان انتشار کرم واره در شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات
3 استفاده از الگوریتم جمعیت مورچگان برای بدست آوردن بهترین مشخصه تفاضلی در الگوریتم رمز قطعه ای PRESENT (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 Detection of Distributed Denial of Service attacks in NMS Proactively (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 بازنمایی تقریبات خطی الگوریتم رمز معماگر با گراف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 بررسی تاثیر تابع جانشینی x³ در ساختار الگوریتم رمز رایندال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 بررسی تاثیر ضرایب تشویق و تبخیر در عملکرد شیوه بهینه سازی اجتماع مورچگان برای یافتن مشخصه تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای سرپنت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 بررسی تاثیرات ناشی از تمرکز صنایع معدنی و تخریب اراضی محدوده شرقی و شمالی شرق اصفهان بر آلودگی هوای کلان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
9 بررسی تأثیر مصرف گاز طبیعی به جای سوختهای سنگین در کاهش آلاینده های هوا در منابع ثابت و متحرک در جهت حفظ سلامتی محیط زیست (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی صحت عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ توسط عاملهای متحرک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 بهبود الگوریتم ضرب پیمانه ای مونتگمری با بکارگیری کدینگ درمعماری ضرب سریع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 بهبود پیاده سازی الگوریتم ضرب پیمانه ای مونتگمری با تلفیق معماری ضرب سریع و کدینگ جدید (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 بهبود ضرب کننده پیمانه ای مونتگمری با تلفیق معماری مبتنی بر کلمه و کد گذاری جدید داده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 بهبودماشین حالت Synkill برای مقابله با حملات Synflood (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 پیاد ه سازی یک هسته رمزنگاری بر روی یک FPGA قابل باز پیکر بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
16 پیاده سازی پردازنده RSA با استفاده از الگوریتم مونتگمری و معماری CSA (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 پیاده سازی ضرب پیمانه ای مونتگمری پرسرعت برای طراحی های ASIC (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 پیادهسازی سختافزاری Digital Signature Standard ومقاومت در برابر حمله زمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 تحلیل الگوریتم درهم ساز AHS-AES (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای آی ای اس 80 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای کهکشان هشت دوری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمزقطعه ای معماگر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
23 تحلیل خطی الگوریتم رمز معماگر۵ مرحله ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 تحلیل زمانی الگوریتم ضربپیمانهای Blakley (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 تشخیص سلسله مراتبی ناهنجاری در شبکه های کامپیوتری بزرگ بوسیله شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
26 تشخیص ناهنجاری نفوذ با گراف رابطه همبستگی داده ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 تشخیص نفوذ با استفاده از مدل مخلوط گوسی و مقایسه و ترکیب آن با ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
28 تشخیص نفوذ در سیستمها و شبکه های کامپیوتری با استفاده از مدل مخلوط گوسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه به روش ناهنجاری بوسیله شبکه های عصبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
30 تلفیق قوانین یک بعدی بازگشتپذیر برای کاربردهای رمزنگاری اتوماتای سلولی دو بعدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 تولید s-box با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 تولید خودکار امضاء برای کرم واره های درایوهای جداپذیر مبتنی بر خط مشی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)
33 حملهای به طرح اشتراک سر مبتنی بر اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 دسته بندی مشتریان شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداخت با استفاده از تارنمای فروشگاهی آنان به کمک روش های داده کاوی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
35 روشی برای پیاده سازی مدل مدیریت کنترل دسترسی نقش مبنا ARBAC97 در پایگاه داده های رابطه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 شناسایی مبتنی بر میزان کرم واره ها P2P (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
37 طراحی توابع S-box به کمک روش بهینه سازی PSO (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 طراحی و پیاده سازی یک پردازنده رمز برای الگوریتمهای رمز کلید خصوصی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 طراحی و پیاده سازی یک کمک پردازنده برای رمزنگاری مبتنی بر منحنی های بیضوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
40 طراحی یک پردازندة خاص منظوره جهت پیاده سازی الگوریتم رمز معماگر بر روی FPGA (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
41 فازر ++0 ابزاری عملی وکارا برای یافتن خطاهای نرم افزارها با داشتن حداقل دانش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
42 مقابله با حمله تک تیرانداز در شبکه Tor با استفاده از کنترل انباشتگی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
43 یافتن مسیر مناسب در گراف حاصل از بازنمایی الگوریتم رمز قطعه ای با استفاده از شیوه بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
45 یافتن مشخصه تفاضلی مناسب در الگوریتمهای رمز قطعه ای با استفادها ز شبکه عصبی آشوبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 یک دسته بندی از حملات ممانعت از سرویس براساس سناریوی حملات (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران