دکتر رسول برادران حسن زاده

دکتر رسول برادران حسن زاده دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رسول برادران حسن زاده

Dr. Rasoul Baradaran Hassanzadeh

دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.