دکتر محمد جلوداری ممقانی

دکتر محمد جلوداری ممقانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد جلوداری ممقانی

Dr. Mohammad Jelodari Mamaghani

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب اجتماعی و توپولوژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 23، شماره: 2
2 Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms and Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 57
3 بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 39
4 بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 20
5 به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 41
6 پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 38، شماره: 65
7 جنبه های احتمالاتی دانش مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 42، شماره: 1
8 درآمدی بر ریاضیات مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 39، شماره: 66
9 کارایی ‎«نامعقول»‎ ریاضیات‎ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 41، شماره: 1
10 مروری بر کتاب self-similar groups (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 31، شماره: 51
11 مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 24، شماره: 35
12 نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 39، شماره: 66
13 هدیه ای به وارن امبروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 27، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روش های هسته گرما در مدل های مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
2 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
3 مروری بر ساختارهای زمانی نرخ های بهره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
4 وابستگی دور برد و بازارهای مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها