دکتر مرتضی جعفری

دکتر مرتضی جعفری معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی

دکتر مرتضی جعفری

Dr. Morteza Jafari

معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Flood Risk Reduction & Safe City in a Middle-income Country (Iran) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
2 بررسی خرابی ساختمانها و مدیریت ایمنی در آواربرداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
3 بررسی راهبردهای اصلی برنامه‌های کاهش خطرپذیری و ترویج برنامه بازگشت‌پذیری در برابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
4 برنامه‌ریزی ریسک محور برای کاربری اراضی در اطراف تأسیسات پرخطر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
5 چالشهای برنامههای کاهش خطرپذیری حوادث و تاب آوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
6 رویکرد سیستمی به پژوهش سوانح طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 مدیریت خطرپذیری لرزهای برمبنای هدف عملکردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 نقش و تاثیر مطالعات جامع خطرپذیری در کاهش آسیب پذیری مخاطرات طبیعی درمحدوده های استانی، نقاط جمعیتی و تاسیسات صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران