دکتر محسن مرادی

دکتر محسن مرادی دانشيار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر محسن مرادی

Dr. Mohsen Moradi

دانشيار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی رفع فلات زدگی شغلی با رویکرد کارراهه شغلی در بانک مسکن ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 15، شماره: 29
2 ارتباط استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
3 بررسی تاثیر اشتراک دانش سازمانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت نوآوری و تعدیلگری مقیاس شبکه سازی و قدرت ارتباط (مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی تاثیر رفتارهای مذهبی بر افزایش سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 21، شماره: 106
5 بررسی نقش قرارداد روان شناختی رابطه ای در افزایش سرمایه اجتماعی رابطه ای و اثر آن بر رفتار تسهیم دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
6 تاثیر توسعه ی اماکن گردشگری بر رضایتمندی گردشگران مذهبی (مطالعه ی موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
7 تدوین استراتژی های منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
8 رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
9 سناریوهای آینده کسب و کارهای نوپای ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 2
10 کارت ارزیابی متوازن و اندازه گیری عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 1
11 مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 1
12 نقش مدل چابکی استراتژیک در تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک دیمتل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
2 ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد نقش سرمایه اجتماعی و رفتارهای مذهبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
3 امکان سنجی بکارگیری الگوهای عملیاتی نظام بیمه تکافل در م ؤسسات بیمه ای ایران با توجه به موازین فقه امامیه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب فناوری چاپ AHP بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 بررسی اثر رقابت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
6 بررسی پیش شرط ها و پیامدهای رضایتمندی و وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران (شعب استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
7 بررسی تاثیر برند شخصی ورزشکاران بر ارزش ویژه برند و تحلیل نتایج در ایجاد عشق به برند در بین مشتریان محصولات ورزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
8 بررسی تاثیر بعد اطلاعاتی وب سایت بر اثربخشی بازاریابی اینترنتی نقش میانجی اعتماد الکترونیکی (شعب بانک ملی مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده
9 بررسی تاثیر مشارکت ارباب رجوع بر ارتقا کیفیت خدمات سازمان موردمطالعه ( ثبت احوال خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
10 بررسی تأثیر ریسک و عدم اطمینان ادراک شده ی مشتریان بر میزان استفاده از بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک صادرات شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
11 بررسی تحلیلی تکنیکهای ارزیابی پروژه در واحدهای شهرک صنعتی طوس مشهد و شناسایی تنگناهای موجود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
12 بررسی تحلیلی رابطه ساختار ارگانیک و سرمایه فکری(توسعه یک مدل مفهومی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
13 بررسی رابطه مالکیت نهادی با تفاوت های بین مالیات ابزاری، تشخیصی و قطعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
14 بررسی عوامل موثر در فرایند اجرای موفقیت آمیز پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
15 بررسی نقش تعدیلی میزان توسعه یافتگی محل سکونت گردشگر بر رضایت مندی گردشگران مذهبی از توسعه ی اماکن گردشگری و رابطه ی ویژگی های جمعیت شناختی با رضایت مندی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
16 بررسی نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی سازمانی بر تحول سازمانی (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
17 بررسی نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی سازمانی برتحول سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 بکارگیری و تأ ثیرابزارهای تجارت الکترونیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
19 بکارگیری و تأثیر وب سایت و بیمه الکترونیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
20 تاثیر مالکیت خانوادگی بر نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
21 تدوین مولفههای اصلی آسیبشناسی سازمانی اداره صنعت، معدن و تجارت با بررسی نقش آن در صادرات خشکبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
22 تصمیم گیری بر مبنای احساسات، مبانی فلسفی و کاربردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
23 سبک زندگی اسلامی و مدیریت شهری، وجایگاه آن در دین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
24 سند جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
25 شهرت حسابرس و حق الزحمه حسابرسی: جایگاه سرمایه فکری صاحبکار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 کارسنجی وبرآورد منابع انسانی بارویکردافزایش بهره وری درموسسات فرهنگی باتاکید برفرایندهاوشیوه های انجام کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
27 نقش سرمایه فکری در ارتقاء زنجیره ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم