دکتر باقر ساروخانی

دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

دکتر باقر ساروخانی

Dr. Bagher Sarokhani

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طرحواره های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 40
2 Analyse du discours des modèles familiaux dans la société actuelle, cas des motifs du choix du conjoint (Représentation des modèles moderniste, postmoderne, traditionnel, transitionnel et Islamique) (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی (فرانسه) دوره: 2، شماره: 2
3 آسیب شناسی ازدواج اروتیک (موردمطالعه: زنان متقاضی طلاق در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 6
4 آشفتگی اخلاقی ( ارزیابی وضعیت اخلاقی جامعه از دیدگاه شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 60
5 ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 252
6 اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 1
7 احساس عدالت اجتماعی در آذربایجان در دو دهه گذشته (تحلیل ثانویه داده های پیمایش های ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 36
8 احساس محرومیت نسبی در اقوام ایرانی و شیوه‌های محرومیت‌زدایی؛ تحقیقی در اندیشة شاعران معاصر قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 3
9 ارزش‌آفرینی اجتماع برند در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر نقش نظام پیشنهادات (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
10 ارزیابی وضعیت محرومیت نسبی فردی و گروهی درشهر تبریز و تاثیرشبکه های اجتماعی مجازی برآن (دریافت مقاله) مجله مطالعات اجتماعی اقوام دوره: 1، شماره: 1
11 اصول پایه در تدوین نظام جامع تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
12 الگوی دیپلماسی رسانه ای در مراکز روابط عمومی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 53
13 بازنمایی اقتصاد خانواده در تله فیلم های شبکه دو سیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 78
14 بحران اخلاقی از دیدگاه شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 18، شماره: 47
15 بحران اخلاقی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (پژوهشی در بین شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
16 بررسی تاثیر کرونا بر چشم انداز سازمان تامین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی تاثیر کیفیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی شهروندان تبریزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
18 بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها به جوانان در چهار دهه اخیر (مورد مطالعه : شهر تهران در سال ۱۳۹۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 44
19 بررسی جامعه شناختی تاثیر شیوه های همسرگزینی مدرن و سنتی در طلاق قطعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 41
20 بررسی جامعه شناختی تاثیر نوسازی اجتماعی بر گرایش زنان به تک فرزندی (مطالعه موردی: زنان متاهل ۴۹-۱۵ساله شهر تهران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
21 بررسی جامعه شناختی تاثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 3
22 بررسی جامعه شناختی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان زن سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مصرف کالای خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 40
23 بررسی جامعه شناختی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده های تهرانی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۱.۶.۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
24 بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 1
25 بررسی جامعه شناختی سبک زندگی در سینمای ایران پس از انقلاب (فیلم‎های اجتماعی پرفروش دهه ۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
26 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر افزایش طلاق توافقی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 21
27 بررسی جامعه شناختی گونه شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 4
28 بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
29 بررسی جامعه شناختی نقش رسانه های جمعی در جامعه پذیری زیست محیطی نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 85
30 بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
31 بررسی چشم انداز سازمان تامین اجتماعی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
32 بررسی شکل گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام (موردمطالعه: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 50
33 بررسی علل فاصله بین نسلی و تعارض گفتمان دانش آموزان تهرانی با نظام ارزشی جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 2
34 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به تک فرزندی ( مطالعه موردی : زنان متاهل ساکن شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 3
35 بررسی عوامل جامعه شناختی مدرک گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 15
36 بررسی عوامل خشونت علیه زنان در مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی تهران، سال ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 2، شماره: 3
37 بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام های ارتباط جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
38 برساخت بدن در تلویزیون (مورد مطالعه: تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیمای ملی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 1
39 پدیدارشناسی مناسک دینی خانوادگی و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی زوجین و خانواده ها در میان سه گونه همسرگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 48
40 پدیدارشناسی مناسک دینی خانوادگی و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی زوجین و خانواده ها در میان سه گونه همسرگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 48
41 پیدایش و تکامل تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
42 تاثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دبیرستان های شهر تهران در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 67
43 تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک های جامعه پذیری (نرم، سخت و ترکیبی) والدین (موردمطالعه شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 2، شماره: 4
44 تاثیر فضای مجازی بر کجروی اجتماعی دانش آموزان (مورد مطالعه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۵-۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 1
45 تاثیر مصرف رسانه های جمعی جدید بر ارزش های نسلی (مورد مطالعه: جوانان ۳۲- ۱۸ ساله شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 2، شماره: 4
46 تاثیرهمبستگی و انسجام اجتماعی خانواده در دوران کرونا بر نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 12، شماره: 46
47 تبیین جامعه شناختی ارزش های خانوادگی محلات حاشیه نشین شهر تهران (با تاکید بر نگرش های جنسیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
48 تبیین جامعه شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
49 تجددگرایی و روابط پیش از ازدواج ;تحقیقی مقایسه ای در بین زنان مناطق ۱و۱۱ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 19
50 تجددگرایی وهمسرگزینی تحقیقی مقایسه ای دربین زنان مناطق 1و11شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 15
51 تحرک اجتماعی و گزینش همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 40
52 تحرک اجتماعی و گزینش همسر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 40
53 تحلیل SWOT برای سازمان تامین اجتماعی با هدف تدوین چشم انداز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 4، شماره: 1
54 تحلیل جامعه شناختی رابطه میزان درآمد و رضایت مندی اقتصادی خانواده بر جامعه پذیری شهروندی فرزندان؛ با تاکید بر مبانی جامعه پذیری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 1
55 تحلیل جامعه شناختی عدالت توزیعی فرهنگ تحقیقی در شهر اراک ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
56 تحلیل جامعه شناختی عدالت فرهنگی- هنری با تاکید بر مفهوم عدالت فضایی (مطالعه موردی مناطق پنج گانه شهر اراک) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 54
57 تحلیل جامعه شناختی گفتمان های خانواده در مذاکره های مجالس قانونگذاری ایران (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
58 تحلیل جامعه شناختی مهمترین مانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 43
59 تحلیل عناصر هویت فرهنگی فردی- زمینه ای در تکوین و پایداری هویت قوم ترک های آذربایجان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 13، شماره: 3
60 تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تاکید بر مناسبات همسرگزینی (بازنمایی الگوهای پست مدرن، تجددگرا، سنتی، درحال گذار، اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 2
61 تحلیل گفتمان جامعه شناختی مذاکره های مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص قانون حمایت از خانواده (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 39
62 تحلیل مقایسه­ای اثرهای برنامه­های تلویزیون و کانال­های ماهواره­ای بر سرمایه اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
63 تحلیل نشانه شناسی بدن در تبلیغات تجاری (مطالعه موردی: شبکه ماهواره ای جم تی وی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 4
64 تدوین الگوی دیپلماسی رسانه ای برای اطلاع رسانی بین المللی در حوزه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 4
65 تغییردر نظام معنایی امر طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
66 توزیع فضایی خشونت های خانگی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 3
67 توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
68 جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 10، شماره: 35
69 جهانی شدن، نوسازی و سیاست های جمعیتی در ایران قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355 (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
70 چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی های بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
71 دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 4
72 رابطه ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 4، شماره: 3
73 رسانه ها و اعتماد اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 11، شماره: 27
74 روایت اجتماعی- فرهنگی قصه های ترکمنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
75 زن ، قدرت و خانواده پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 3، شماره: 2
76 زنان و باز تعریف هویت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
77 سرمایه اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی(موردمطالعه منطقه آزاد ارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 1
78 شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 3
79 شناسایی گونه های هویت اجتماعی و نقش رسانه های نوین( اینترنت) بر این هویت ها (مطالعه موردی: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 45
80 شناسایی مولفه های تجاری شدن ورزش فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 98
81 شناسایی و اولویت بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 18
82 طراحی مدل راهبردی ارتباطات اثربخش بین خانواده و مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 3، شماره: 2
83 طراحی مدلی برای رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 49
84 عوامل اجتماعی طلاق و سلامت روانی اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 26
85 عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 2، شماره: 1
86 فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 47
87 کندوکاوی روش شناختی در پایان نامه ها با محوریت طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 1
88 کودک و رسانه تحلیلی در باب گفتمان های فیلم های تماشاخانه برای کودکان، از روزنه اندیشه دینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 8، شماره: 19
89 گفتمان های ارتباطات انسانی در خانواده ایرانی از منظر تئوری دانش (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 15
90 مرجعیت علمی و ارزش های بوم محور در نقشه جامع علمی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 3
91 مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 2
92 مطالعه جامعه شناختی جنگ نرم در بافت های شهری با تاکید بر راهبردهای رسانه ملی در شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 38
93 مطالعه جامعه شناختی رابطه بین فناوری های نوین ارتباطی و ارتباطات خانوادگی در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 87
94 مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 12، شماره: 45
95 منطق فازی ابزاری جهت ساخت و سنجش مفاهیم در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 3
96 مولفه های اثرگذار بر شکاف نسلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه چهار شهر تهران از منظر والدین و معلمان (با تاکید بر تربیت دینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 1
97 نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
98 نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
99 نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 24
100 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی جوانان شهر تهران با تاکید بر اعتماد رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
101 واکاوی دلالت های معنایی ازدواج نزد جوانان (مطالعه موردی: جوانان مجرد ساکن شهر تهران سال ۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی رویکردهای جنسیتی در فضای شهری (مطالعه موردی مسایل زنان در پارک های منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
2 بررسی وضعیت تحصیلی فرزندان زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی
3 تحلیل جامعه شناختی نقش انجمن های علمی در فرایندسیاست گذاری آموزشی و پژوهشی کشور (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 سبک زندگی متفاوت زنان در خانوادههای فصلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران