دکتر علی خیرالدین

دکتر علی خیرالدین استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

دکتر علی خیرالدین

Dr. Ali kheyroddin

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز دقیق توالی ساخت و مقایسه ی آن با انالیز متداول و روش تقریبی ضرایب اصلاح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
2 اثر فاصله میان هسته و غلاف فولادی بر رفتار قاب بتن آرمه مقاوم سازی شده با مهاربندهای واگرای کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 1
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بیمارستانی بتن آرمه با استفاده از روش غربالگری سریع چشمی بر اساس ضوابط FEMA P-۱۵۴ و نشریه ۳۶۴ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات پیچش در سازه های فولادی دارای سیستم باربر جانبی ناموازی با پلان نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی احتمالاتی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی ویژه دارای نامنظمی سختی در ارتفاع بر اساس دستورالعمل FEMAP۶۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی طرح شده براساس ایین نامه ی ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
7 ارزیابی تغییرمکان قائم کوتاه مدت تیرهای بتن آرمه با میلگردهای کامپوزیت FRP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 4
8 ارزیابی روش های اتصال داخلی غیر مستقیم مهاربندهای ضربدری فولادی به منظور مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه موجود (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 9
9 ارزیابی شاخص خرابی و کاهش مقاومت قاب خمشی بتن ارمه با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
10 ارزیابی و مقایسه عملکرد مهاربندهای واگرا و همگرا در مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 9
11 ارزیابی وبهسازی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه به کمک مهاربندهای بزرگ مقیاس به روش خارجی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 1
12 اندرکنش شبکه ی قطری پیرامونی و هسته ی داخلی در سیستم سازه ای شبکه ی قطری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
13 Evaluation of Project Critical Success Factors for Key Construction Players and Objectives (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 2
14 Finding Critical Element in the Progressive Collapse of RC Structures Using Sensitivity Analysis (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 12
15 Investigation of Nonlinear Behavior of Composite Bracing Structures with Concrete Columns and Steel Beams (RCS) Applying Finite Element Method (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 7، شماره: 1
16 Mathematical Modeling of Behavior of Retrofitted RC Frames (دریافت مقاله) نشریه علم داده و مدل سازی دوره: 1، شماره: 2
17 Seismic Behavior of Tall Buildings with End Shear Walls and Opening (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 2
18 Seismic Performance of High-Rise RC Shear Wall Buildings Subjected to Ground Motions with Various Frequency Contents (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 8
19 Strengthening of One-Way Slabs Using Composite Laminates of HPFRCC Including Synthetic Fibers PPS (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه یی اتصالات بتن ارمه ی مقاوم سازی شده با دستک فلزی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
21 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکلپذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 33
22 بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی کوپله با استففاده از بتن الیافی توانمند HPFRCC در تیر رابط با آرایش آرماتورگذاری متفاوت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
23 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی خمشی تیرهای سراسری بتن آرمه با لمینیت پیش ساخته کامپوزیت الیافی توانمند (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 6
24 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکل‌پذیری حلقه فولادی مرکب جهت نصب در مهاربندهای هم محور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 99
25 بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 2
26 بررسی اثر مهار بازویی-کلاهک خرپایی بر رفتار سازه های بلند فولادی با هسته بتنی و پلان دایره ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 1
27 بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 55
29 بررسی پدیده لنگی برش در ساختمان های بلند بتن آرمه با سیستم لوله ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 26
30 بررسی تاثیر حذف ستون میانی بر امکان رخداد خرابی پیشرونده در قاب های خمشی بتن آرمه با استفاده از تحلیل حساسیت (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 3
31 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت فشاری ملات سیمان حاوی سنگ دانه کوارتز و پودر زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 0
32 بررسی تأثیر طبقه انتقالی بر رفتار ساختمانهای ترکیبی در ارتفاع (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 26
33 بررسی خرابی پیش رونده در سازه های بتن مسلح با اختلاف تراز طبقه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 2، شماره: 2
34 بررسی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی فولادی با پلان L شکل به کمک آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 2
35 بررسی رفتار ساختمانهای بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 2، شماره: 1
36 بررسی رفتار سازه ای اتصال دال پس کشیده به ستون در معرض برش پانچ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 23
37 بررسی رفتار ضربه ای بتن های الیافی ماکروسنتتیک با دورپیچ کامپوزیت GFRP (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 5، شماره: 1
38 بررسی رفتار غیر خطی قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده به کمک طوقه و دستک فولادی در اتصال و تقویت تیر و ستون (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 46
39 بررسی رفتار لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه ناشی از احداث سازه برروی سطح شیبدار (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 4، شماره: 18
40 بررسی رفتار و مقایسه آیین نامه های معتبر دنیا در زمینه ستون های مرکب بتنی و فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 22
41 بررسی رفتارغیرخطی عرشه پلهای بتن آرمه به کمک روش اجزای محدود (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
42 بررسی روند ترک خوردگی و نیروهای طراحی شناژها در پی های سطحی با اختلاف تراز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
43 بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت سیمانی مسلح الیافی توانمند (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
44 بررسی عملکرد لرزه ای غیرخطی سازه های بتن مسلح دوبلکسی به روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 1
45 بررسی و مطالعه رفتار غیر خطی قابهای خمشی بتن ارمه تقویت شده به کمک بادبندهای فلزی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
46 بررسی و مقایسه عملکرد سازه ای قاب های بتن آرمه مقاوم سازی شده با میراگر شکاف دار و دستک با حلقه شکل پذیر (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 7
47 بکار بردن شش روش مقاوم سازی در افزایش سطح عملکرد لرزه ای ساختمان پنج طبقه قاب خمشی بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
48 بهسازی لرزه یی ساختمان های بتن مسلح با تغییر محل تشکیل مفصل خمیری به کمک دستک فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
49 پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمکFRP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
50 تاثیر آب مغناطیسی و پوزولان های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 1
51 تاثیر افزودن ترکیب مواد سیمانی زئولیت و میکروسیلیس در مقاومت فشاری و خمشی و قیمت تمام شده بتن سبک سازه ای حاوی پلی استایرن منبسط شونده (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 6، شماره: 1
52 تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه های کوارتز با بهره گیری از آزمایش Pullout (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 1
53 تأثیر کاربرد کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) در بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 56
54 تأثیر مدهای بالاتر در تحلیل بارافزون ساختمان های بتن آرمه تحت اثر زمین لرزه های نزدیک گسل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
55 تحلیل حساسیت طول ناحیه ی مفصل خمیری در دیوارهای برشی بتن آرمه ی بالدار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 42
56 تحلیل خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن آرمه با پلان L شکل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 3
57 تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 39
58 تعیین ضریب رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 41
59 تعیین موقعیت بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه در ساختمانهای فولادی منظم و نامنظم در پلان تحت زلزله های دور و نزدیک گسل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 45
60 سنجش بهینه‌سازی عرشه پل های بتنی پیش‌تنیده بر پایه آیین نامه های اشتو استاندارد و آشتو LRFD با بهره‌جویی از الگوریتم فاخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 55
61 طراحی بهینه عرشه پلهای بتنی پیش تنیده جعبه ای بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
62 عملکرد کمربند خرپائی و مهاربازوئی بتن مسلح بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
63 مدل بررسی میزان سهم عوامل موثر بر بروز ادعاهای قراردادی پیمانکاران با استفاده از شبکه عصبی شعاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
64 مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 4
65 مدل سازی و تخمین طول مفصل پلاستیک ستون های بتن آرمه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 29
66 مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم محور تحت بار چرخه ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 4
67 مطالعه اثر رانش معکوس در سازه های بلند دارای هسته مقاوم بتن آرمه با در نظر گرفتن اثر تغییر شکل های برشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
68 معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 3
69 مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه به روش سطحی و نزدیک به سطح با صفحات CFRP و فولاد مقاومت بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 1
70 مقایسه آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه معمولی و الیافی با خاموت گذاری مارپیچ پیوسته مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 7، شماره: 2
71 مقایسه پدیده تاخیر برشی سیستمهای سازه ای مختلف در ساختمان بلند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 97
72 مقایسه رفتار لرزه ای قاب خمشی مرکب (RCS) و قاب بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 4
73 مقایسه رفتار لرزه ای قاب های مرکب تیر فولادی - ستون بتنی (RCS) تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 2
74 مقایسه ضوابط طراحی اتصالات تیربه ستون بتن آرمه ازدیدگاه آیین نامه ACI318-2014مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1392 و آیین نامه بتن ایران (آبا) (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 1
75 میلگردهای کامپوزیت GFRP (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Experimental Study of UMF on Compressive Strength of Concrete Containing Quartz (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 Axial Force-Moment Interaction Diagrams to Calculate Shear Wall Reinforcement (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
3 آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
4 آنالیز ساختمان های بتن آرمه دارای اتصالات کناری برون محور عریض (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
5 اثر ارتفاع سازه بر رفتار غیر خطی سیستم قاب خمشی فولادی همراه با دیوار برشی بتن آرمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
6 اثر بازشو بر رفتار غیر خطی و مقاومت تیرهای بتن آرمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 اثر دانه بندی و مقدار فوق روان کننده بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت های سیمانی توانمند الیافی (HPFRCC) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 اثر دیوارهای انتهایی در ساختمانهای بلند با پلان مربعی وقابهای خمشی بتن آرمه تحت نیروی زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
9 اثر فرم معماری بر رفتار سازه ای ساختمان های بلند تحت اثر باد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
10 اثر کمربند خرپائی و مهاربازویی در ساختمانهای بلند بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
11 اثرات نحوه بارگذاری بررفتار غیر خطی دیوارهای برشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
12 اثرمیانقاب درایجاد طبقه نرم درسازه بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
13 ارائه P.N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
14 ارایه مدل شبکه عصبی برای تخمین ظرفیت برشی تیر بتنی مقاومسازی شده با FRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
15 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای کیفی تفصیلی کارخانه ریسندگی سابق سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
16 ارزیابی اثرزلزله برتجهیزات مکانیکی برج پیش گرمکن کارخانه سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
17 ارزیابی برش پایه در قاب بتنی مقاوم سازی شده با مهاربند واگر و مهاربند همگرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ساختمان های با مهاربند فولادی در اثر بار انفجار و زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
19 ارزیابی رفتار اندركنش سیستم تركیبی قاب خمشی- دیوار برشی مبتنی بر جانمایی دیوار برشی در پلان مثلثی شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی بتن
20 ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح دارای دیوار برشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
21 ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک هایTBM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
23 ارزیابی عملکرد بتن های خودتراکم حاوی الیاف فولادی تحت حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
24 ارزیابی عملکرد ساختمان های بلند فولادی مقاوم سازی شده بوسیله کمربند خرپایی در انهدام پیشرونده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
25 ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی جدید تحت عنوان قاب مهاربندی هگزامهاربند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
26 ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
27 ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتنی نامنظم در ارتفاع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
28 ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه ی تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده در حوزه ی نزدیک گسل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
29 ارزیابی لرزه ای قاب های مرکب(RCS) تحت زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 ارزیابی مکانیزم خسارت لرزه ای و راهکارهای مقاوم سازی در ساختمانهای دوبلکسی بتن مسلح (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
31 ارزیابی نیازهای لرزهای سازههای بلند بتنی با استفاده از سیستم کمربندخرپایی و مهار بازویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
32 ارزیابی و مقاومسازی قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 استفاده از FRP در مقاوم سازی دیوارهای برشی بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
34 استفاده از قاب خرپایی به جای سیستم دوگانه در ساختمان‌های فولادی بلند تر از 15 طبقه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 استفاده از قالب خرپایی به منظور افزایش ضریب رفتار قاب ساده مهار بندی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
36 Comparison and investigation of design and performance changes of Iran concrete structures code (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
37 Comparison of RC interior wide beam-column joints’ behavior with various beams width (a finite element study) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
38 Comparison of the Weight of Reinforcement Bars in RC Structures According to ACI, CSA And EURO Codes Considering the Ductility Effect (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
39 Confinement of RC columns with different reinforcement and strengthened with FRP (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 Effect of End Walls in Tall Buildings with Square Plan and Concrete Frames under Wind Load (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 EFFECTS of CONFINED CONCRETE MODELS on SIMULATING RC COLUMNS UNDER MONOTONIC LOADING (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 EVALUATION OF EXIS TINGTECHNIQUESON STRUCT URAL HEALTH M ONITORINGOF BRIDGES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
43 Evaluation of Seismic Behavior in Exoskeleton Structural System for Reinforced Concrete Tall Buildings (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
44 Investigating Effect of Size Element in Nonlinear Behavior of Concrete Shear Wall (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
45 NONLINEAR BEHAVIOR OF RC FRAMES STRENGTH ENED WITH STEELL GUSSET PLATES AND CURBS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
46 Nonlinear Finite Element Analysis of RC Shear Walls with Diagonal Web Reinforcement (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 SEISMIC DESIGN OF BEAM-COLUMN JOINTS IN RC MOMENT RESISTING FRAMES (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
48 SEISMIC RESPONSE CONTROL BY ORB-BOWL (OB) TMD SYSTEM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
49 STRENGTHENED WITH NONLINEAR BEHAVIOR OF RC FRAMES PLATES AND CURBS STEEL GUSSET (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
50 The Effect Of Ductility on the Weight of Designed Reinforcement Bars in RC Beam Element According To ACI 318-05, CSA A23,3- 04 And Euro Code 8: BS EN1988-1:2004 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
51 The influence of the geometric parameters of beam and column on RC moment frames behavior (دریافت مقاله) دومین کنگره سالانه ملی مهندسی عمران
52 The relationship between compressive strength and splitting tensile strength of HPFRCC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
53 بتن های توانمند و ویژه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
54 بحث پتانسیل خرابی پیش رونده درساختمان های بتنی درآیین نامه UFC 4-023-03 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
55 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف بر رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
56 بررسی آزمایشگاهی تاثیر جایگزینی بتن الیافی توانمند در رفتار خمشی و شکل پذیری تیرهای بتن مسلح سراسری دو دهانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
57 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتن آرمه با مهاربندهای هم محور و برون محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
58 بررسی ابهامات استاندارد 2800 در مورد تحلیل سازه های ترکیبی در ارتفاع با دوسیستم مختلف مقاوم باربر جانبی (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
59 بررسی اثر آتش بر سیستم های سازه ای لوله ای در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
60 بررسی اثر ارتفاع و تعداد طبقات در آسیب پذیری سازه های قاب خمشی بتنی با پلان مثلثی در برابر انهدام پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
61 بررسی اثر ترک خوردگی در رفتار غیر ارتجاعی سازه های بتن آرمه به کمک آنالیز بار افزون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
62 بررسی اثر سیستم باربر ناموازی بر جابجایی بام سازههای فولادی تحت بارگذاری دینامیکی خطی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
63 بررسی اثر سیستم مقاوم بر رفتار لرزه ای ستون کوتاه در سازه های دوبلکسی بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
64 بررسی اثر شیب ستون ها در رفتار ساختمان های بلند مرتبه فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
65 بررسی اثر کاهش زاویه سیستمهای باربر سازههای فولادی بر تغییرات زمان تناوب اصلی نوسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
66 بررسی اثر مهار بازویی روی رفتار سیستم لوله با هسته بتن مسلح در ساختمان بلند تحت اثر باد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
67 بررسی اثرکاهش دهانه قاب درارتفاع برپریود سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
68 بررسی اثرمحصورشدگی بتن تحت اثرجدارفولادی درستونهای دایروی مرکب بتنی - فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
69 بررسی اشکالات و ضعف های اجرایی سازه های فولادی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
70 بررسی انواع سیستم های سازه ای لوله ای در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
71 بررسی انهدام پیش رونده در سازه های قاب خمشی فولادی 10، 20 و 30 طبقه با پلان مثلثی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
72 بررسی پارامترهای موثر در نحوه عملکرد طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
73 بررسی پارامترهای موثر دراتصالات بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
74 بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل بار افزون در ساختمان های بتن مسلح دارای دیوار برشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
75 بررسی پدیده ستون کوتاه در ساختمان های بتن آرمه و معرفی تکنیک های مقابله با آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
76 بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
77 بررسی تاثیر جابجایی محور مرکزی ستونها در قابهای خمشی بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
78 بررسی تاثیر فرم معماری بر نحوه آسیب پذیری سازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
79 بررسی تاثیر محصور کنندگی صفحات FRP در شکل پذیری اعضای بتن آرمه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 بررسی تاثیر مشخصات هسته های مقاوم بتنی بر رفتار ساختمان های بلند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 بررسی تاثیراستفاده ازتیرعمیق انتقالی دررفتارسازه های بلند با حذف ستون درطبقه تحتانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
82 بررسی تاخیر برشی در سیستمهای مختلف سازه ای در سازهای بلند فولادی با پلان مثلثی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
83 بررسی تأثیر سیستم پس تنیدگی در صلبیت دال ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
84 بررسی تحلیل عددی جزییات پیشنهادی اتصال ستونهای طبقه انتقالی در ساختمانهای ترکیبی در ارتفاع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
85 بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار مواد کامپوزیتی پایه سیمانی توانمند حاوی الیاف تحت اثر دماهای بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
86 بررسی دریفت سازه های فولادی دارای سیستم باربر ناموازی تحت بارگذاری دینامیکی خطی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
87 بررسی رفتار آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه تقویت شده به کمک مهاربند ضربدری فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
89 بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه ترکیبی با میلگردهای فولادی مقاومت بالا و میلگرد CFRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
90 بررسی رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه با فولاد مقاومت بالا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
91 بررسی رفتار دیوارهای برشی مرکب با بادبند فلزی در برابر زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
92 بررسی رفتار دیوارهای برشی مرکب با بادبند فلزی در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
93 بررسی رفتار ساختمان های بلند بتن آرمه با سیستم قاب لوله ای با حذف ستون در طبقه هم کف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
94 بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدارپیرامونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
95 بررسی رفتار سیستم های مقاوم سازه ای در ساختمان های بلند فولادی با پلان مثلثی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
96 بررسی رفتار غیر خطی دالهای بتنی پس تنیده تحت بارهای ثقلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
97 بررسی رفتار غیر خطی دیوار آجری غیر مسلح تقویت شده با پوشش FRP (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
98 بررسی رفتار غیرخطی اتصالات قاب با اختلاف تراز طبقه در ساختمانهای دوبلکسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
99 بررسی رفتار قاب بتنی مقاوم سازی شده با قاب فولادی دارای مهاربند واگرا و مقایسه با دیگر سیستم های مقاوم سازی با مهاربند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
100 بررسی رفتار قاب های خمشی فولادی در پدیده خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
101 بررسی رفتار قاب های مرکب با ستون بتنی و تیر فولادی (RCS) با مهاربندهای فولادی ضربدری و دوطبقه ضربدری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
102 بررسی رفتار لرزه ای سازه های بلند دوبلکسی دارای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی – هسته کوپله بتن آرمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
103 بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبکه خارجی فولادی در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
104 بررسی رفتار و مودهای شکست دستگاه پله با تاکید بر نکات اجرایی و سازه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
105 بررسی رفتار هسته بتن مسلح ساختمان بلند تحت اثر مدهای بالاتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
106 بررسی رفتارساختمان های بتن آرمه تقویت شده با بادبندهای فولادی خارجی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
107 بررسی روش های تحلیل و طراحی لرز های سازه های زیرزمینی با استفاده از رو ش طراحی بر اساس تغییرمکان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
108 بررسی زمان گیرش بتن تازه حاوی پودر شیشه و متاکایولن با استفاده از روش اولتراسونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
109 بررسی سیستم لوله در لوله با کلاهک خرپایی در ساختمان های بلند فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
110 بررسی سیستم‌های مقاوم سازه‌ای لوله‌ای در ساختمان‌های بلند (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
111 بررسی ضوابط مربوط به تغییر مکان جانبی نسبی طبقات براساس استاندارد 2800 با منظور نمودن اثرات P-Delta (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
112 بررسی ظرفیت محوری ستون های تقویت شده بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
113 بررسی عددی اتصال با پیچ های میانگذر برای ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع با شرایط مرزی و بارگذاری مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
114 بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند در تیر و ستون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
115 بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند در ستون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
116 بررسی عددی شکل پذیری و جذب انرژی حلقه فولادی ساخته شده از ورق د رمهاربند های هم محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
117 بررسی عملکرد خاموت های پیوسته مستطیلی و چند ضلعی در ستون های بتن آرمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
118 بررسی عملکرد سیستم مقاوم خرپای فضایی در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
119 بررسی عملکرد لرزه ای و توسعه منحنی های شکنندگی برای قاب های با ستون مختلط CFT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
120 بررسی عملکردالمان های پله به روش اجزاء محدود تحت ترکیب بارلرزه ای وثقلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
121 بررسی عوامل مؤثر در مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
122 بررسی عوامل موثر بر رفتار لرزه ای اتصال مرکب تیر فولادی و ستون بتنی ( RCS ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
123 بررسی لنگر خمشی ترک خوردگی در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای کامپوزیت GFRP (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
124 بررسی محدودیت ابعاد اعضای خمشی در ساختمانهای بتن آرمه بر اساس استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
125 بررسی مقاوم سازی پلهای بتن آرمه به عنوان یکی از شریانهای حیاتی مهم پس ازرخداد زلزله و نحوه مدیریت بحران ناشی از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
126 بررسی موقعیت و اندازه بازشو در ساختمان های بلند بتن آرمه تحت اثر نیروی باد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
127 بررسی میزان جذب انرژی ساختمانهای بتن مسلح تقویت شده با مهاربندهای نچسبیده فلزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
128 بررسی نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب بتنی مقاوم سازی شده درناحیه اتصال با ورق های Frp (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
129 بررسی نحوه تاثیر پارامترهای سازه ای بر رفتار لرزه ای ساختمان های دال تخت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
130 بررسی نقشه طبقه انتقالی در سختی سازه‌های ترکیبی در ارتفاع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
131 بررسی و مقایسه پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمانهای با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
132 بررسی و مقایسه روابط پیشنهادی اثر زلزله در طرح لاینینگ تونلهای مکانیزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
133 بررسی و مقایسه مقادیر تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه و تغییر مکان ساختمان 50 طبقه بتنی در چهار حالت سیستم لوله ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
134 بکار بردن شش روش مقاوم سازی در افزایش سطح عملکرد لرزه ای ساختمان پنج طبقه قاب خمشی بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
135 بھسازی قاب خمشی فولادی و مقایسه رفتار آن در ویرایش دوم و چھارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
136 بهسازی اتصال قاب خمشی بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
137 بهسازی لرزه ای بنای تاریخی مسجد جامع سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
138 بهینه سازی زمان و هزینه در پروژه های عمرانی با استقرار مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
139 بهینه نمودن نیروی کنترل فعال توسط الگوریتم منطق فازی جهت تقویت سازه های بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
140 پایش سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت تضمین عملکرد سازه های عمرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
141 تاثیر بعد ساختمان بر روی زمان تناوب اصلی نوسان سازه های دوگانه میان مرتبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
142 تاثیر دورپیچ GFRP بر روی رفتار بتن های الیافی پلی پروپیلن تحت اثر بار ضربه (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
143 تاثیر غلاف و دستک فولادی بر ارتقاء رفتار اتصالات تیر- ستون (RC) ضعیف آسیب دیده و آسیب ندیده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
144 تاثیر مدل سازی پله با آویز کششی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
145 تاثیر میراگرجرمی تنظیم شونده فعال در تقویت سازه های بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
146 تاثیر نامنظمی هندسی بر روی ساختمان های بتنی بلند مرتبه تحت انهدام پیش رونده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
147 تاثیربارزنده ایران وآشتو برطرح بهینه عرشه پل های بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
148 تاثیرتیرهای همبند بتنی درسیستم هسته برروی رفتارسیستم های ترکیبی درارتفاع درحوزه دورونزدیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
149 تأثیر سیستم سازه ای روی محل بهینه مهار بازویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
150 تعیین آرایش مناسب مهاربندی فولادی در پلان های نامنظم L شکل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
151 تعیین محل بهینه طبقه انتقالی در ساختمانهای ترکیبی در ارتفاع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
152 تغییرمکان قائم در تیرهای بتن آرمه ترکیبی با میلگرد GFRP و میلگرد فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
153 تقابل بین معماری و سازه در ساختمان های بلند با سیستم شبکه قطری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
154 تقویت تیرهای بتن آرمه به روش ترکیبی EBR و NSM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
155 تقویت دال های بتن آرمه یک طرفه به کمک ورق های پیش ساخته کامپوزیتی سیمانی با الیاف ماکرو سنتتیک (HPFRCC) با تعبیه شیارهای سطحی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
156 جزییات اجرایی سیستم های لوله ای مهاربندی شده در ساختمان های بلند بتن آرمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
157 رسم دیاگرام تداخلی بار-ممان خمشی دیوار برشی بتن آرمه با فولاد گذاری یکنواخت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
158 روش نوین تخریب تدریجی بالا به پایین ساختمان های بلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
159 روش ها و مشکلات اجرایی پله های بتن آرمه با تاکید بر نکات سازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
160 روشهای بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری در ساخمانهای بنایی موجود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
161 سطح مقطع باد بند مورد نیاز در قابهای مسطح فلزی BRACING REQUIREMENTS OF PLANE FRAMES (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
162 شناسایی خرابی پل های بتن آرمه با استفاده از توابع تبدیل فوریه و ویولت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
163 طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
164 عملکرد سیستم های جداساز لاستیکی با میرایی بالا (HDRB) و میراگر ویسکوز (Viscous Damper) در بهبود رفتارلرزه ای ساختمان های بتن مسلح قاب خمشینامتقارن در پلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
165 کاربرد بتن های الیافی توانمند (HPFRC) در طراحی لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
166 کاربرد بتن های الیافی توانمند (HPFRC) در طراحی لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
167 کاربرد فولاد مقاومت بالا در اعضای قابهای با شکل پذیری ویژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
168 کاربرد کنترل غیر فعال جهت تقویت سازه های بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
169 مدل سازی عددی بتن غیر مسلح تحت فشار و بررسی اثر پارامترهای مختلف در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
170 مدل سازی عددی گنبد دو پوسته ای و دندانه ای شکل حرم حضرت دانیال نبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
171 مدلسازی بهره وری منابع انسانی درصنعت ساخت و سازشهری باارائه مدل کیفی HR.P.S (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
172 مدیریت زمان و شناسایی عوامل بهینه سازی زمان اجرا در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
173 مروری بر تاثیر بکارگیری گروت در کابلهای تیر بتنی پس کشیده در معرض خوردگی کلرایدها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
174 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از فنر فلزی بازیافتی در مواد کامپوزیتی پایه سیمانی توانمند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
175 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مقایسه رفتار لرزه ای یک دیوار بنایی توپر با دیوار بنایی دارای طاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
176 مطالعه آزمایشگاهی تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با آرماتور ضعیف تر از حد استاندارد به روش NSM و EBR (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
177 مطالعه اثر رانش معکوس در سازه های بلند و ارائه روابط حاکم بر رفتار سیستم سازهای از دیدگاه این پدیده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
178 مطالعه تاثیر عمق دفن بر پاسخ لرزه ای سازه های زیرزمینی مستدیر به کمک تحلیل دینامیکی گذرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
179 مطالعه تحلیلی تاثیر کاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
180 مطالعه حرم حضرت دانیال نبی: مشاهدات محلی، مشخصات سازه ای و خصوصیات مصالح (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
181 مطالعه وارزیابی نیروهای طراحی بر اساس ویرایش های دوم وسوم استاندارد 2800 ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
182 معرفی آسمانخراش های بسیار بزرگ هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
183 معرفی سیستم شبکه شش ضلعی Hexagrid system به عنوان سیستم سازه ای جدید برای ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
184 معرفی طرح معماری و سیستم سازه ای شبکه خارجی Exoskeleton در برج بلند O-14 دبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
185 مقاو م سازی سازه های بلند توسط کلاهک خرپایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
186 مقاوم سازی دالهای تخت تحت برش پانچ به کمک FRP (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
187 مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن آرمه به کمک پروفیل و ورق فولادی و کامپوزیت FRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
188 مقاومت فشاری و کششی و خمشی بتن خودمتراکم ساخته شده با الیاف فولادی میکرو و ماکرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
189 مقاومت محوری ستونهای لاغر و غیرفشرده کامپوزیت فولادی-بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
190 مقایسه بتن الیافی پلی پروپیلن با بتن دورپیچ شده با GFRP تحت اثر بار ضربه (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
191 مقایسه بتن الیافی دورپیچ شده با GFRP با بتن معمولی تحت بار ضربه (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
192 مقایسه پدیده لنگی برشی سیستم لوله قابی در ساختمان بلند بتن آرمه با سیستم لوله دسته بندی شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
193 مقایسه تاثیر آرایش های متفاوت سخت کننده های فولادی و FRP در دیوارهای برشی فولادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
194 مقایسه تطبیقی طیف طرح آیین نامه های طرح لرزه ای با طیف ویژه ساختگاه نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
195 مقایسه خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمان های با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
196 مقایسه دو ویرایش دوم و چهارم از استاندارد 2800 در ساختمان بتنی 5 طبقه با کاربری آموزشی در راستای Y (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
197 مقایسه دو ویرایش دوم و چهارم از استاندارد 2800 در ساختمان بتنی با کاربری آموزشی در راستای x (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
198 مقایسه رفتار خطی و غیرخطی دیوارهای برشی بالدار U,Z شکل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
199 مقایسه رفتارسازه دوبلکس بلند دارای هسته بتن مسلح باسازه غیردوبلکس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
200 مقایسه سیستم های لوله ای در ساختمانهای بلند بتن آرمه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
201 مقایسه نتایج تحلیل بار افزون سازه های مهاربندی شده با مهاربندهای نچسبیده و مهاربندی معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
202 مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
203 ملاحظات لرزه ای استفاده از فولاد مقاومت بالا در سازه های مقاوم در برابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران