ابوالفضل داودی رکن آبادی

 ابوالفضل داودی رکن آبادی دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی

ابوالفضل داودی رکن آبادی

Abolfazl Davodi Roknabadi

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تاکیدی بر نمایانگر ریخت شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
2 ارزیابی ارزش منطقی برنامه های جامع توسعه شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
3 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
4 Medical Tourism in Tehran Developmentas a global city (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 3
5 Urban Design and Social mixing in the Neighborhood Districts (Case Study: Abadan, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی تاثیر سبک رهبری و یادگیری سازمانی بر رقابت پذیری با میانجی گری های نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری در بین کارکنان مخابرات منطقه یزد (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 7
7 بررسی تاثیر متقابل مولف ههای سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در محله های شهری با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: محله های سلطان میراحمد و فین کاشان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
8 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رقابت پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 6
9 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی : شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
10 پیاد هرا ه، محرک توسعه در بافت کهن شهری بررسی نقش محور استروگت در شهرکپنهاگ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 15
11 پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
12 تاب آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی: بازار قیصریه اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 52
13 تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 6
14 تبیین شاخص های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
15 تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه نمونه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
16 تحلیلی بر طول سفرهای درون شهری با رویکرد جغرافی زمان: تاثیرپذیری از محدودیت های فردی یا فرصت های فضایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 78
17 جستاری بر فلسفه پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
18 راهنمای برنامه سازی حوزه های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 18
19 ساخت ، اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافت های فرسوده ایران (نمونه موردی محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
20 شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابان های شهری : نمونه مورد مطالعه سنندج (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
21 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
22 مداخلات طبقه قدرت و تاثیر آن بر ساختار شهر اصفهان در دوره شاه عباس صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
23 مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 32
24 مطالعه مقایسه ای میدان های حکومتی و غیرحکومتی تهران در گستره نمای شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
25 نقش شبکه مادی ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان، از آغاز تا پایان دوره صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
26 واکاوی شاخصه های تفکر بصری و کارکرد آن در فرایند تفکر طراحی (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر هیجان، شواهد و آوازه برند بر رضایت مشتریان از برند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
2 ارایه مدل جهت بررسی تاثیر ارزش های روانشناختی بیمار بر وفاداری وی نسبت به پزشک و بیمارستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
3 ارایه مدلی جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر تمایل به خرید اینترنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
4 ارتقاء امنیت در شهرهای کنونی مبتنی بر نظریه شهر هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
5 ارتقاء هم پیوندی اجتماعی میان گردشگران و بومیان در شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
6 ارزیابی تبلیغ: نقش سبک تصمیمگیری، نوگرایی و طرز تفکر مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
7 ارزیابی شاخص های پایداری شهری با استفاده از مدل سلسله مراتبی مقایسه ای بین نمونه های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
8 ارزیابی و امکان سنجی طراحی پارچه و لباس با به کارگیری تکنیک پویانمایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 ارزیابی و بررسی رویکرد طراحی پارامتریک در طراحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
10 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری به منظور آفرینش عرصه عمومی سرزنده (شاد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
11 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری در عرصه های همگانی پاسخده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 امنیت محیطی درپارک های محلی نمونه موردی: پارک های اعتمادوحکیم شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بازآفرینی محله بازار تبریز با تاکید بر نمایانگرهای کارکردی و فضایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
14 بازآفرینی محور تاریخی _ گردشگری جویباره در اصفهان با تأکید بر اصول حاکم بر شکل گیری فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
15 بازاریابی حسی در بررسی تاثیر نوع لیوان نوشیدنی (ساده / گیلاس)بر انتخاب مشتری مورد مطالعه: مشتریان کافی شاپ سه کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
16 بازشناسی کیفیت های موثر بر طراحی منظر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
17 بازشناسی نقش امامزاده ها در هویت شهرها و روستاهای ایران(نمونه موردی: امامزاده صالح (ع) تجریش) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
18 بررسی پوشاک زنان دردیواره نگاره های کاخ چهل ستون (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
19 بررسی تاثیر شنیدن قصه های تخیلی بر عنصر سیالی در خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
20 بررسی تاثیر ظهور عصر اطلاعات و ارتباطات بر سیر تحول تاریخی نقش و عملکرد فراغتی فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
21 بررسی تاثیر گردشگری جامعه محور بر توسعه کسب و کار روستایی (نمونه موردی: روستای نایبند) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
22 بررسی تاثیر نورپردازی بر فضاهای شهری از طریق خوانش هنجارهای کیفیات محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
23 بررسی تطبیقی روانشناسی فرم و رنگ با اهداف آموزش و پرورش در طراحی لباس دانش آموزان ابتدائی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
24 بررسی حواس پنج گانه و کاربرد آن ها در بازاریابی حسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
25 بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان حس تعلق با تکیه بر خاطرات جمعی (نمونه موردی: محله سرچشمه شهرگرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
26 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی با تاکید بر سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی مفهوم مدرنیسم در هنر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
28 بررسی مولفه ای تاثیرگذار بر ارتقا حس امنیت با تاکید بر سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
29 بررسی نقش گردشگری کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مناطق شهری و مهم ترین راهبردهای بهره گیی از آن (نمونه موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
30 بهره گیری از تکنیک سطوح حفاظت بصری (VPS) در تعیین آستانه ارتفاعی مجاز برای ساخت و سازهای شهری (مورد کاوی: محدوده ارگ کریمخان شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
31 پایداری اجتماعی فضاهای ساحلی درشهربررسی معیارهای موثربرحضورپذیری افراددرساحل شهرنور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 پیگیری فرمالیسم روسی در هنرهای تجسمی، ادبیات و سینما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
33 تاثیر قصه گویی بر ایجاد توجه کودکان به جزییات و رشد شاخصه بسط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
34 تاثیر مدل های طراحی شهری پارامتریک بر بستر طبیعی شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 تبیین چگونگی تامین معنا در مکان های بومی با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
36 تبیین و بازکاوی اجمالی مفاهیم تاب آوری و پایداری شهری و نسبت بین آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
37 تبیین، تحلیل مفهوم احساس امنیت و شاخص های آن در سکونتگاه های غیر رسمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
38 تحقق پذیری پیشنهادات فضای سبز، تفریحی و ورزشی طرحهای جامع و ساماندهی تهران و شاخص مصوبات کمیسیون ماده پنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش
39 تحقق پذیری توسعه پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری IUWM مورد کاوی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
40 تحلیل رویکرد مشارکتی و دارایی مبنا در توسعه گردشگری جامعه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
41 تدوین چارچوب معیارهای کیفیت مدار موثر بر پیاده راه پذیری بافت تاریخی شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
42 تناقض «محلی و جهانی» در دگردیسی شهرهای امروز؛ دگردیسی چهارراه ولیعصر (عج) تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
43 زمینه گرایی ساختی، رویکردی بر چیدمان ساخت کالبد میدان درساخت کالبد تاریخی شهر نمونه موردی: میدان بعثت شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
44 سنجش میزان پایداری محله های قدیم وتوسعه های جدیدشهراردستان بااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 شناسایی مولفه ها و ابعاد سواد کسب و کار مدیران ایرانی و بررسی سطوح آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
46 طراحی پارامتریک میدان مفید قم با رویکرد مکان سازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
47 طراحی لباس پرستاران مبتنی بر فاکتورهای رنگ، فرم، جنس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
48 طراحی منظر خیابان شهری با رویکرد پایداری نمونه موردی خیابان شریعتی تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
49 قیاس لباس های شب ایرانی و اروپایی جهت سازماندهی لباس شب در ایران با استناد به ایران باستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
50 کاربرد شیوه پارامتریک برای بهره گیری از سنت های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
51 مطالعه تطبیقی نیازهای انسان دردوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
52 مطالعه نظریه همسان همسری در ثبات و رضایت زناشویی با تاکید بر طراحی لباس هماهنگ زوج های جوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
53 مقدمهای بر کاربست نور بهمثابه ابزاری در معاصرسازی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
54 مولفه ها و ابعاد سواد کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
55 نسبت متقابل سازندگی اسلامی و سازندگی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
56 نقش نورپردازی در ارتباطات بصری عناصر شاخص فضایی شهر(نمونه مطالعاتی: پارک اعتماد و موزه هفت چنار تهران) (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران