شیدا پاشایی

 شیدا پاشایی

شیدا پاشایی

Sheyda Pashaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.