خلیل رضائیان

 خلیل رضائیان معاون عمرانی استانداری فارس

خلیل رضائیان

Khalil Rezaiian

معاون عمرانی استانداری فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.