عباس ذوالفقاری

 عباس ذوالفقاری هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عباس ذوالفقاری

Abas Zolfaghari

هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر تزریق دوغاب بر مدول تغییر شکلپذیری توده سنگ با ارزیابی پارامترهای سیستم Q (بررسی موردی پی سنگ سدهای بختیاری، بازفت و خرسان 2) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات چاپ شده سه بعدی با استفاده از فیلامنتهای پلاستیک ABS پر شده با آلومینا (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 4
3 بهبود استحکام اتصال لبه ای کامپوزیت-فولاد با درجه بندی ناحیه اتصال به وسیله الیاف کربن و شیشه و همچنین ایجاد درگیری مکانیکی به روش پله معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 3
4 فرهنگ استراتژیک و مشارکت روسیه در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رئولوژی کامپوزیتهای چوب پلاستیک بربالانس دای اکستروژن با مقطع U شکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 ارزیابی رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ با استفاده از نتایج آزمایش لوژان درساختگاه سد خرسان II (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 بالانس جریان در یک قالب اکستروژن برای تولید محصول با مقطع U شکل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
4 بررسی اثر افزودن ذرات AL2O3 به پلیمرABS بر استحکام کششی و فشاری قطعات ساخته شده با چاپگر سه بعدی FDM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
5 بررسی اثر فشار دای بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت چوب-پلاستیک در فرآیند اکستروژن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
6 بررسی تأثیر سیاست قیمت گذاری راه بر رفتار دارندگان خودرو شخصی در شرایط مختلف آب و هوایی، (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 بررسی تئوری و تجربی فشار دای در فرآیند اکستروژن کامپوزیت چوب-پلاستیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
8 بررسی تجربی اثر مواد روانکار و طول ناحیه تغییر شکل قالب بر روی دقت ابعادی در فرآینداکستروژن مستقیم سرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
9 بررسی تزریق پذیری و مقایسه حجم دوغاب محاسبه شده بر اساس بازشدگی درزه با مقادیر تجربی در ساختگاه سد بازفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
10 بررسی شاخص نفوذپذیری ثانویه و رابطه آن با خورند سیمان درساختگان سد بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
11 بررسی شکل پذیری ورق کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه در فرایند شکل دهی تدریجی تک نقطه ای مخروط ناقص (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
12 بهره برداری از سیستم طبقه بندی Q در ارزیابی تاثیر تزریق سیمان در بهبود کیفیت توده سنگ در ساختگاه سد بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
13 پیشنهاد روشی جدید برای اندازه گیری میزان بهبود کیفیت توده سنگ دراثر تزریق سیمان مطالعه موردی سدبازفت (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 تخمین فشار تزریق سیمان براساسQ سیستم، لوژان و حداکثر طول نفوذ دوغاب سیمان مطالعه موردی ساختگاه سد بازفت (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 تعیین امتیاز جریان آب Jw) در سیستم طبقه بندی Q با استفاده از نتایج آزمایشهای لوژان (مطالعه موردی در سد بختیاری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
16 تعیین حجم دوغاب تزریقی با استفاده از بازشدگی درزه مطالعه موردی ساختگاه سد بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
17 تعیین سرعت بهینه بر اساس میزان انتشار آلاینده های ترافیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 جمع آوری اطلاعات لازم برای رفتار سنجی سفر کنندگان تحت تاثیر عوارض ورود به بزرگراه به روش رجحان بیان شده ؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
19 کانی شناسی، تکامل سیال کانسنگ ساز و ویژگی های بافتی در کانسار روی- سرب کوشک بافق، ایران مرکزی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
20 گام به گام طراحی مقطع مناسب و ساخت قالب اکستروژن پروفیلهای پیچیده از جنسکامپوزیت چوب- پلاستیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 مطالعه ای بر قابلیت بازیافت پذیری کامپوزیت های چوب - پلاستیک تولید شده در فرایند اکستروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
22 مطالعه تجربی ضریب انبساط حرارتی کامپوزیت های چوب-پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه ممتد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
23 معرفی خطای همجواری مقاطع در بررسی تزریق پذیری و نفوذپذیری توده سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
24 مقایسه روشهای تجربی وعددی درارزیابی پتانسیل لهیدگی ،مطالعه موردی تونل آبرسانی اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 نگاربرداری Q روشی نوین جهت ارزیابی بهبود سرعت امواج لرزهای به سبب تزریق دوغاب در توده سنگ (مطالعه موردی سدهای بختیاری، بازفتو خرسان ٢ ) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین